• III Kwalifikacje do VI Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej 02.06.2024 Klikowa – propozycje
  Szkolenie z Powożenia zaprzęgami konnymi z Romanem Kuszem
  Oferta odzieży z haftem MZHK w Krakowie
  Majówka w Regietowie (25-26 maj 2024r.)
  Międzynarodowy Czempionat HIF
  Terminarz przeglądów wiosennych 2024
  Szkolenie - konwojent zwierząt
  XI Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – 13-14 Lipiec 2023 r.

Lista koni przyjętych i lista rezerwowa Kwalifikacje Klikowa 02.06.2024r.

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie zaprasza do zapoznania się z listą koni zgłoszonych na Kwalifikacje do VII Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej – Klikowa 02.06.2024r. oraz listę rezerwową. Zarząd MZHK w Krakowie przychylił się do zwiększenia limitu koni do 45 szt.

W związku z powyższym prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej do dnia 13.05.2024r., zgłoszenie zostanie zaakceptowane po dokonaniu pełnej kwoty za wpisowe. W przypadku braku wpłaty w miejsce koni zakwalifikowanych wchodzą konie z listy rezerwowej zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

 Jednocześnie informujemy, że nastąpiła zmiana w programie kwalifikacji.                                                    

Program zawodów:

8:30  – Ocena płytowa

                8:30-9:15 ocena ogierów

                9:15-9:25 wybór czempiona i wice czempiona

                9:25-10:50 ocena klaczy młodych

                10:50-11:00 wybór czempiona i wice czempiona klaczy młodych

                11:00-12:20 ocena klaczy starszych

                12:20-12:30 wybór czempiona i wice czempiona klaczy starszych

                12:30-12:50 ocena wałachów

13:30 – ścieżka kwalifikacyjna

16:30 ścieżka juniorów

Około 17:30 ogłoszenie wyników

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w programie z uwagi na warunki atmosferyczne.

Uprzejmie prosimy ekipy, które zgłosiły dzieci do ścieżki huculskiej dla juniorów od 10-14 lat o przesłanie dokumentu poświadczającego datę urodzenia (np. legitymacji szkolnej, dowód osobisty, paszport lub aktu urodzenia do dnia 17.05.2024r).

Przypominamy, że dzieci mogą uczestniczyć w ścieżce huculskiej juniorów, które w dniu 2 czerwca mają ukończone 10 lat, a nie skończone 14 lat.

W przypadku braku poświadczenia daty urodzenia uczestnik zostanie wykreślony z listy startowej.

                W dniu 20.05.2024r zostanie zamieszczona lista dzieci do ścieżki huculskiej juniorów.

                                                                                                                                             Z poważaniem

                                                                                                                                             Teresa Pracuch

Lista koni przyjetych i lista rezerwowa

Dodaj do zakładek Link. 223 odsłon