• Święto Konia Małopolskiego - propozycje
  XI Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – 13-14 Lipiec 2023 r.
  Kwalifikacja i PPO zaprzęgowa ogierów rasy śląskiej – regulamin
  XI Małopolskie Mistrzostwa w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi - propozycje
  Terminarz przeglądów wiosennych 2024

XII Pokaz Ogierów Hodowlanych – 9 marzec 2024r. Klikowa

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza do zgłaszania ogierów na XII Pokaz Ogierów Hodowlanych, który odbędzie się w dniu 9 marca 2024r. w Tarnowie – Klikowej. 

Zgłoszenia do pokazu prosimy składać wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 luty 2024r. na adres:

Małopolski Związek Hodowców Koni
ul. Konrada Wallenroda 59/104, 30-867 Kraków

tel.12/657-02-15, fax; 12/657-02-16
email: klapcia_mzhk@wp.pl

regulamin – Pokaz Ogierów 2024

formularz-zgłoszeniowy pokaz ogierów 2024

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. W XII Pokazie Ogierów Hodowlanych mogą brać udział ogiery hodowlane wpisane do ksiąg zarejestrowane w polskiej centralnej bazie koniowatych, a także ogiery uznane w innych księgach hodowlanych, których właściciele deklarują wolę uznania ich przez właściwe Komisje Ksiąg Stadnych przy PZHK, będące własnością członków Związku opłacających aktualne składki.
 2. O rodzaju pokazie decyduje właściciel ogiera (w ręku lub użytkowy).
 3. Ogiery prezentowane na XII Pokazie Ogierów Hodowlanych muszą być zaopatrzone w paszport z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie (harmonogram szczepień).
 4. Katalog koni wystawianych w Pokazie sporządzony jest przez Małopolski Związek Hodowców Koni w oparciu o dane zawarte w bazie koni PZHK oraz o dane podane w zgłoszeniach koni.
 5. Katalog koni wystawianych w Pokazie sporządzony jest przez Małopolski Związek Hodowców Koni w oparciu o dane zawarte w bazie koni PZHK oraz o dane podane w zgłoszeniach koni.
 6. Organizatorzy Pokazu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni oraz nie odpowiadają za skradzione mienie oraz ewentualne wypadki, uszczerbki na zdrowiu ludzi i koni oraz szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania pokazu.
 7. Właściciele koni oraz osoby zajmujące się prezentacją i obsługą koni biorą udział w pokazie na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność za ewentualny udział osób nieletnich w prezentacji koni ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni (pisemna zgoda obojga rodziców). Zaleca się do zawarcie polisy ubezpieczeniowej koni i NNW na czas trwania wystawy.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności danych wynikające z błędnie podanych w zgłoszeniu informacji lub braków formalnych.

 

POKAZ OGIERÓW WYSTAWCY 2024

Dodaj do zakładek Link. 1 454 odsłon