• Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  XII Pokaz Ogierów Hodowlanych
  Wierzchowa lub zaprzęgowa próba dzielności dla koników polskich 13 marca 2024r.
  Komisyjna ocena pokroju i zaprzęgowa próba użytkowości klaczy w typie sztumskim i sokólskim
  Szkolenie Zaprzęgowe z Panem Romanem Kusz
  UWAGA! Od 6 stycznia 2023 r. WYMAGANY numer EWIDENCJI PRODUCENTÓW i zgłoszenie SIEDZIBY STADA

PROGRAMY OCHRONY ZASOBÓW GENETYCZNYCH 2024r.

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie informuje, że kwalifikacja klaczy i ogierów do Programów Ochrony na rok 2024 nowych stad w ramach Planu Strategicznego dla WPR – 2023 – 2027 prowadzona będzie wg następujących zasad:

 • PROW 2014 – 2020 (hodowcy kontynuujący zobowiązanie)
 • Plan Strategiczny dla WPR – 2023 – 2027 (hodowcy podejmujący nowe zobowiązanie – interwencję – od 15 marca 2023)

Prosimy wszystkich hodowców o wnikliwe zapoznanie się z nowymi wersjami Programów Ochrony dostępnymi na stronie internetowej Instytutu Zootechniki: www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie

Informacje dotyczące dat i dokumentów jakie należy złożyć:  POZG

Dodaj do zakładek Link. 132 odsłon