• Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
    XII Pokaz Ogierów Hodowlanych
    Wierzchowa lub zaprzęgowa próba dzielności dla koników polskich 13 marca 2024r.
    Komisyjna ocena pokroju i zaprzęgowa próba użytkowości klaczy w typie sztumskim i sokólskim
    Szkolenie Zaprzęgowe z Panem Romanem Kusz
    UWAGA! Od 6 stycznia 2023 r. WYMAGANY numer EWIDENCJI PRODUCENTÓW i zgłoszenie SIEDZIBY STADA

EUNetHorse projekt europejskiej sieci wymiany wiedzy i uczenia się dla sektora końskiego

1 marca rusza projekt EUNetHorse – europejska sieć uczenia się i wymiany wiedzy, typu każdy z każdym, między podmiotami i zainteresowanymi stronami sektora końskiego, w którym Polski Związek Hodowców Koni jest partnerem i koordynatorem krajowym.

EUNetHorse

Dodaj do zakładek Link. 38 odsłon