• Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Wiosenna kwalifikacja ogierów rasy huculskiej - 18.04.2024r.
  Zasadnicza Próba Dzielnosci koni Rasy Huculskiej - propozycje
  Szkolenie Zaprzęgowe z Panem Romanem Kusz
  UWAGA! Od 6 stycznia 2023 r. WYMAGANY numer EWIDENCJI PRODUCENTÓW i zgłoszenie SIEDZIBY STADA
  Szkolenie - konwojent zwierząt
  Komisyjna kwalifikacja klaczy do wpisu do ksiąg hodowlanych koni rasy huculskiej
  Szkolenie z Przygotowania do imprez hodowlanych i prezentacji koni 23.04.2024
  Szkolenie - "Pielęgnacja kopyt" z Arturem Wójcikiem

IDENTYFIKACJA KONI – NOWELIZACJA USTAWY – WAŻNE !!!

IDENTYFIKACJA KONI – NOWELIZACJA USTAWY – WAŻNE !!! obowiązki właścicieli / posiadaczy koni

Małopolski  Związek Hodowców Koni w Krakowie informuje, że w dniu 6 stycznia 2023 weszła w życie Ustawa z dnia 4 listopada 2022r. o Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.


Zgodnie z zapisami tej Ustawy Komputerową Bazę Danych Koniowatych prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Ustawa dotyczy posiadaczy i właścicieli wszystkich koniowatych (koń, osioł, muł, zebra).

W związku z powyższym na właścicielu / posiadaczu koniowatego spoczywa obowiązek (w terminie do 3 miesięcy  licząc od 6 stycznia 2023) uzyskaniaw ARiMR w pierwszej kolejności:

 • nr ewidencyjnego (jeżeli nie posiadał dotychczas innych zwierząt gospodarskich)
 • nr siedziby stada.
 • przypisania wszystkich posiadanych koniowatych do siedziby stada w komputerowej bazie ARiMR.

Jednocześnie po uzyskaniu nr. ewidencyjnego i nr. siedziby stada ARiMR nada każdemu właścicielowi Login i Kod dostępu do Komputerowej Bazy Danych.

Właściciel / posiadacz będzie mógł dokonywać w Bazie następujących zgłoszeń :

Natomiast Małopolskim Związku Hodowców Koni w Krakowie należy dokonywać nadal:

 • Zgłoszenia zmiany właściciela i przepisania w paszporcie
 • Zgłoszenia koniowatego urodzonego w Polsce dla którego wydano paszport w innym kraju UE
 • Zgłoszenia przemieszczenia Koniowatego z UE
 • Zgłoszenia przemieszczenia koniowatego spoza UE

Obowiązki związane z identyfikacją koniowatych będą nadal wykonywane zgodnie z Ustawą przez Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie, który dokonywał będzie następujących czynności:

 • Opis słowny i graficzny
 • Czipowanie koni
 • identyfikacja koni z wydanymi paszportami polskimi i zagranicznymi
 • wydanie dokumentu identyfikacyjnego koniowatego (paszportu)  do 12 miesiąca życia
 • przekazywanie danych m.in. o dokumentach identyfikacyjnych do Komputerowej Bazy Danych prowadzonej przez ARiMR

 

Dyrektor MZHK w Krakowie

mgr inż. Teresa Pracuch

Dodaj do zakładek Link. 1 752 odsłon