• Szkolenie z zakresu pielęgnacji kopyt koni
  Szkolenie z lonżowania i przygotowanie młodego konia do wystaw, prób dzielności, pokazów
  Szkolenie zaprzęgowe
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Szanowni Państwo, Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w imieniu Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, która jest Organizacją Pożytku Publicznego serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom oraz zwraca się z uprzejmą prośbą o dalsze wsparcie działań w postaci przekazania 1 % podatku na rzecz Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”. KRS: 0000507357 PKO BP: 38 1020 4984 0000 4902 0100 6568 Serdecznie dziękujemy za każdą złotówkę wsparcia.
  Zamiana ogiera Ametyst
  Poszukiwany ogier śląski !
  Bal Koniarzy 2022

Rozporządzenie dot. świadectw pokrycia i unasienniania klaczy

Zapraszamy do zapoznania się z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania świadectw pokrycia, zaświadczeń o wykonaniu zabiegu sztucznego unasieniania lub zaświadczeń o przeniesieniu zarodków oraz szczegółowego zakresu informacji zawartych w tych dokumentach z dnia 10 grudnia 2021 r. (Dz.U. Poz. 2361).

Dokument dostępny jest w zakładce Przepisy prawa > Hodowla.

Rozporządzenie będzie obowiązywało od 1 stycznia 2022 r.

Rozporządzenie nie zawiera wzorów dokumentów „Świadectwo pokrycia klaczy”/ „Zaświadczenie o dokonaniu unasiennienia klaczy”.  Zawiera natomiast zapisy, jakie dane powinny zawierać w/w dokumenty.

Opracowane i wydrukowane przez PZHK wzory druków „Świadectwo pokrycia klaczy”/ „Zaświadczenie o dokonaniu unasiennienia klaczy”.  wynikają z zapisów w obowiązujących programach hodowlanych. Zgodnie z programami hodowlanymi dla  ksiąg prowadzonych przez PZHK w/w druki wydawane są przez  prowadzącego księgę.

Jednocześnie informujemy, że otrzymane z OZHK/WZHK druki powinny być wypełnione i wydane właścicielom klaczy bezpośrednio po pokryciu/unasiennieniu  klaczy.

Dodaj do zakładek Link. 53 odsłon