• Klikowska Parada Konna – Nagroda dodatkowa dla Czempionów Klaczy Rocznych i Dwuletnich – rasy Polski Koń Zimnokrwisty!
  Klikowska Parada Konna – Nagroda dodatkowa dla Czempionów Klaczy Dwuletnich i Trzyletnich – rasy Śląskiej!
  Klikowska Parada Konna
  VI Mistrzostwa Polski Koni Rasy Huculskiej - propozycje
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej - Gładyszów 11.10.2023
  Ustawa o identyfikacji – FAQ i informacje
  UWAGA! Od 6 stycznia 2023 r. WYMAGANY numer EWIDENCJI PRODUCENTÓW i zgłoszenie SIEDZIBY STADA
  Polowa próba wierzchowa lub zaprzęgowa Koni Rasy Konik Polski
  Kwalifikacje klaczy sztumskich i sokólskich do programu ochrony zasobów genetycznych
  Wystawa – Aukcja Ogierów Zimnokrwistych – 6 października 2023
  Koszulki Polo - Oferta

Klacze huculskie bez próby dzielności

Zgodnie z aktualnie obowiązującym „Programem hodowli koni rasy huculskiej”, klacze wpisywane są do księgi stadnej po zaliczeniu minimum wstępnej próby polowej, jednak obligatoryjnie do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat muszą zaliczyć próbę zasadniczą (wierzchową lub zaprzęgową). Zapis ten obowiązuje wszystkie klacze rasy huculskiej wpisane do księgi stadnej od dnia 1 stycznia 2014 r., bez względu na fakt, czy uczestniczą one w Programie Ochrony Zasobów Genetycznych, czy nie.

Wszystkie wymienione poniżej klacze, które nie zaliczyły próby zasadniczej, pozbawione są prawa użytkowania w hodowli koni rasy huculskiej, a ostatnim źrebięciem hodowlanym takich klaczy będzie źrebię urodzone z krycia w 2021 r. Przypominamy również, iż klacze 8-letnie i starsze zgłoszone do wpisu do księgi stadnej muszą zaliczyć zasadniczą próbę dzielności (wierzchową lub zaprzęgową) przed uzyskaniem tego wpisu.

Przedstawiamy listę klaczy, które do końca sezonu 2021 nie zaliczyły próby zasadniczej wymaganej zapisami programu hodowli (nie posiadają w bazie danych PZHK wpisu poświadczającego zaliczenie takiej próby), przez co tracą prawo użytkowania w rozrodzie w rasie huculskiej, a ich potomstwo urodzone z krycia po 1 stycznia 2022 r. nie ma prawa wpisu do księgi ogierów bądź księgi klaczy rasy huculskiej. Lista zawiera również klacze, które próby zasadniczej nie zaliczyły, mimo iż Komisja Księgi Stadnej uwzględniając trudną sytuację epidemiczną związaną z wirusem Covid-19 w 2020 r., postanowiła przedłużyć im termin obowiązkowego zaliczenia ww. próby do końca 2021 r. Decyzja Komisji Księgi Stadnej jest ostateczna, a odpowiednia adnotacja zostanie również zamieszczona w bazie koniowatych PZHK.

Lista klaczy rasy huculskiej, które ze względu na brak zaliczonej zasadniczej próby dzielności zostały z dniem 1 stycznia 2022 r. wycofane z rozrodu w rasie huculskiej:

      OZHK/WZHK
Właściciela
1. OKRASA (HROBY) 616012510342514 38 G Bł BL
2. PARTA (PRISLOP) 616012580202414 40 G Bł BL
3. STRZAŁA (GORAL) 616012510329214 39 G Bł BL
       
4. ARIA (HROBY) 616012661249813 218 G Wr BY
5. PASJA (HROBY) 616012520036113 43 G By BY
6. WAŻKA – CBR (GORAL) 616012520013814 37 G By BY
7. WESOŁA – CBR (GORAL) 616012520013914 44 G By BY
8. W-LUNA (PIETROSU) 616012520087014 40 G By BY
       
9. AKCJA (HROBY) 616012580229714 139 G Kl KL
10. GROTA (OUSOR) 616012630040413 128 G Kl KL
11. OKTAWIA (HROBY) 616012550099514 155 G Kl KL
12. WIERNA (GURGUL) 616012550098213 140 G Kl KL
       
13. JAMARA (HROBY) 616012570118914 896 G Kr KR
14. OBRONA (PIETROSU) 616012570144813 877 G Kr KR
15. OZDOBA-KUR (GORAL) 616012570018414 817 G Kr KR
16. PROKNE (PIETROSU) 616012570138614 899 G Kr KR
17. WIKI-SOLO (HROBY) 616012630066313 178 G Lb KR
       
18. AFRA (PIETROSU) 616012540050014 252 G Kt KT
19. FIONA (GORAL) 616012590004314 267 G Kt KT
20. PELA (PIETROSU) 616012540055514 939 G Kr KT
21. PRAKSEDA (GURGUL) 616012610027713 41 G By KT
22. SFORKA (OUSOR) 616012540021113 246 G Kt KT
23. WILGA (HROBY) 616012540019414 254 G Kt KT
24. WISTALKA (GURGUL) 616012660305514 263 G Kt KT
       
25. BASZMIRA (GURGUL) 616012580401514 214 G Lb LB
26. LIRKA (HROBY) 616012630074513 180 G Lb LB
27. OMEGA-JB (GORAL) 616012570068013 230 G Lb LB
28. PLAMKA (GORAL) 616012580435713 202 G Lb LB
29. POMADA-TROHANIEC (OUSOR) 616012630166513 198 G Lb LB
30. PRIMA (PIETROSU) 616012580268213 181 G Lb LB
31. WENEZJA (PRISLOP) 616012580140713 248 G Lb LB
32. WIRTA (GURGUL) 616012580119014 235 G Lb LB
33. WIWA (PIETROSU) 616012580468713 207 G Lb LB
       
34. CYRIS (HROBY) 616012592023514 134 G Kl (Łd) LD
35. ORIFLAME (HROBY) 616012670049813 124 G Łd LD
36. PALOTA (HROBY) 616012592023614 133 G Kl (Łd) LD
37. PANDORA (GORAL) 616012590067115 141 G Kl (Łd) LD
38. PRADA-TROHANIEC (OUSOR) 616012630166713 201 G Lb LD
       
39. LUNA (OUSOR) 616012530194013 80 G Gd ML
40. NURTA (GORAL) 616012530020313 76 G Gd ML
41. POLA (GORAL) 616012530064314 79 G Gd ML
42. PRERIA (OUSOR) 616012610138913 89 G Gd ML
43. WSZEMIŁA (PRISLOP) 616012600197213 176 G Pz ML
       
44. GIWERA (GORAL) 616012630034514 845 G Rz OL
45. OSTOJA – GORAN (HROBY) 616012600194014 100 G Ol OL
46. PANNA HESTIA (OUSOR) 616012592019213 96 G Ol OL
47. WARISTI (GURGUL) 616012600221113 98 G Ol OL
       
48. BORGA (OUSOR) 616012630156813 699 G Rz PN
49. CALDERA Z ANTONIOWA (GORAL) 616012590007814 153 G Kl PN
50. JUKA Z DWORU (GURGUL) 616012670039113 103 G Wł PN
51. JUSTA (HROBY) 616012570002213 75 G Gd PN
52. KLARA (GURGUL) 616012630120714 199 G Pz PN
53. KROPKA (GURGUL) 616012630159113 109 G Wł PN
54. LALA (GORAL) 616012610172314 36 G Bł PN
55. OKTAWIA (GURGUL) 616012592097813 174 G Pz PN
56. P-ŁATKA (GURGUL) (GURGUL) 616012630067413 187 G Pz PN
57. POGODNA Z DWORU (GURGUL) 616012670039013 104 G Wł PN
58. PRADA (GORAL) 616012610191714 213 G Pz PN
59. PRADA (HROBY) 616012610063313 194 G Pz PN
60. RUMIA (GORAL) 616012610026914 222 G Pz PN
61. TEZA (POLAN) 616012530089613 88 G Gd PN
62. WIKI (GORAL) 616012580084713 200 G Lb PN
       
63. PSTRA (GURGUL) 616012660407513 133 G Wr RM
       
64. ANAWA (PIETROSU) 616012630109713 755 G Rz RZ
65. AROZA (GORAL) 616012570146213 711 G Rz RZ
66. CZUJNA (PIETROSU) 616012630139013 718 G Rz RZ
67. NASADA (POLAN) 616012570003813 789 G Kr RZ
68. NETYMKA (GURGUL) 616012630140013 771 G Rz RZ
69. ODYSEJA-TABUN (PIETROSU) 616012630041714 799 G Rz RZ
70. OKLACHOMA (GURGUL) 616012570150613 713 G Rz RZ
71. ORESTA (OUSOR) 616012630109813 673 G Rz RZ
72. REGONA (POLAN) 616012630138813 679 G Rz RZ
73. WAMPA (POLAN) 616012570059613 764 G Rz RZ
       
74. CENTKA (HROBY) 616012640042314 32 G Sz SZ
75. FELANA (HROBY) 616012640042214 31 G Sz SZ
76. PEGI (OUSOR) 616012530043813 25 G Sz SZ
77. POLIA (GORAL) 616012660169014 244 G Wr SZ
       
78. ALEGRA (GORAL) 616012570002014 831 G Kr WR
79. CZAJKA (GURGUL) 616012681017314 117 G Wł WR
80. LEYDI (HROBY) 616012670049513 107 G Wł WR
81. OSIKA (GORAL) 616012570108614 837 G Kr WR
82. PANAMA Z DWORU (GURGUL) 616012670038913 101 G Wł WR
83. PARISA (OUSOR) 616012592010814 114 G Wł WR
84. PINIA Z DWORU (OUSOR) 616012670029414 112 G Wł WR
85. PIPI-BAR (OUSOR) 616012530011014 113 G Wł WR
86. PRETTY Z DWORU (GURGUL) 616012670059314 116 G Wł WR
87. SAMBA (GORAL) 616012680011713 100 G Wł WR
       
88. FIBA (OUSOR) 616012580235314 212 G Lb WS
89. FREZJA (HROBY) 616012530204714 270 G Wr WS
90. GALIA (HROBY) 616012530003314 268 G Wr WS
91. JABŁONKA (GORAL) 616012660167614 254 G Wr WS
92. KAJA (GORAL) 616012661117613 222 G Wr WS
93. LOTKA (PIETROSU) 616012600196713 252 G Wr WS
94. POLA (OUSOR) 616012550077813 173 G Pz WS
95. WINISZA (GORAL) 616012661248613 234 G Wr WS
96. WIŹNIA (GORAL) 616012570068913 163 G Pz WS
Dodaj do zakładek Link. 135 odsłon