• Aukcja – Uznawanie Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty
  Kwalifikacja Klaczy Rasy Polski Koń Zimnokrwisty w typie sztumskim i sokólskim do programu ochrony
  Wierzchowa lub Zaprzęgowa Próba Dzielności Koników Polskich - propozycje 2021
  Katalog Ogierów 2021
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie zaprasza do zapoznania się z "Katalogiem ogierów" na sezon 2021 W miarę możliwości katalog jest aktualizowany. Plik z bieżącymi zmianami znajdziecie Państwo w załączniku.
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w imieniu Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, która jest Organizacją Pożytku Publicznego zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie działań Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni” w postaci przekazania 1 % podatku na rzecz Fundacji. KRS: 0000507357 PKO BP: 38 1020 4984 0000 4902 0100 6568 Serdecznie dziękujemy.

Ostrzeżenie!

Ostrzeżenie!

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie informuje wszystkich hodowców i właścicieli koni, że na terenie województwa małopolskiego odnotowano próby kradzieży koni z pastwisk, zwłaszcza w powiecie nowosądeckim, miejscowość Tylicz.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo koni przebywających na pastwiskach, zwłaszcza w godzinach nocnych.
Zaginięcia koni bądź próby kradzieży prosimy zgłaszać niezwłocznie do organów ścigania oraz do MZHK w Krakowie.
 
Z poważaniem,
 
Teresa Pracuch
Dyrektor MZHK w Krakowie
Dodaj do zakładek Link. 101 odsłon