• Katalog Ogierów 2021
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie zaprasza do zapoznania się z "Katalogiem ogierów" na sezon 2021 W miarę możliwości katalog jest aktualizowany. Plik z bieżącymi zmianami znajdziecie Państwo w załączniku.
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w imieniu Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, która jest Organizacją Pożytku Publicznego zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie działań Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni” w postaci przekazania 1 % podatku na rzecz Fundacji. KRS: 0000507357 PKO BP: 38 1020 4984 0000 4902 0100 6568 Serdecznie dziękujemy.
  Terminarz przeglądów wiosennych 2021
  Klikowska Parada Konna - propozycje
  Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej - propozycje 2021

Komunikat – zawieszenie Prezesa PZHK

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie informuje, że w dniu 18 czerwca 2021 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni. Na 21 członków obecnych było 19.

Na podstawie § 12 pkt. 2 Statutu PZHK Zarząd zawiesił Prezesa Pana Adama Kowalczyka w pełnieniu obowiązków. Za zawieszeniem głosowało 13 członków Zarządu, przeciw było 6 członków. Powodem zawieszenia było wielokrotne łamanie przez Pana Prezesa Statutu Związku, jak też innych wewnętrznych aktów prawnych.

Ponadto Zarząd zobowiązał Biuro Związku i Panią Grażynę Kujawską do zorganizowania w dniu 16 lipca 2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów, który ma zadecydować o odwołaniu Pana Prezesa Adama Kowalczyka i wyborze nowego prezesa.

Zarząd PZHK podjął również  uchwałę zobowiązująca Prezydium PZHK do wycofania z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosku o rejestracje Księgi Stadnej Wielkopolskich Koni Sportowych i skierowanie wniosku oraz wszystkich materiałów do Rady Hodowlanej PZHK.

Wszystkie uchwały w załączeniu.

2021-06-21-11-15-57-01

Dodaj do zakładek Link. 154 odsłon