• Katalog Ogierów 2021
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie zaprasza do zapoznania się z "Katalogiem ogierów" na sezon 2021 W miarę możliwości katalog jest aktualizowany. Plik z bieżącymi zmianami znajdziecie Państwo w załączniku.
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w imieniu Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, która jest Organizacją Pożytku Publicznego zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie działań Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni” w postaci przekazania 1 % podatku na rzecz Fundacji. KRS: 0000507357 PKO BP: 38 1020 4984 0000 4902 0100 6568 Serdecznie dziękujemy.
  PUNKT ROZPŁODOWY W "KLIKOWEJ"
  Małopolski Związek Hodowców Koni zaprasza do zapoznania się z ofertą stanówki ogierami na Punkcie Rozpłodowym w Klikowej.
  VIII Małopolskie Mistrzostwa w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi – propozycje
  Majówka w Regietowie - propozycje

Aukcja – Uznawanie Ogierów rasy polski koń zimnokrwisty 26.02.2021 (piątek) Klikowa – ZMIANA TERMINU

Aukcja – Uznawanie  Ogierów rasy polski koń zimnokrwisty

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie informuje, że dodatkowa aukcja ogierów – uznawanie ogierów rasy polski koń zimnokrwisty planowane jest w dniu 26 lutego 2021r. (piątek – UWAGA ZAMIANA TERMINU!) w Klikowej – Tarnów ul. Klikowska 304.

W związku z zagrożeniem epidemicznym MZHK w Krakowie przedstawia
w załączeniu warunki organizacji przeprowadzenia na terenie Klikowej, Komisyjnej kwalifikacji wpisu ogierów rasy polski koń zimnokrwistych do ksiąg. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w warunkach uczestnictwa lub odwołania próby.

 W związku z zagrożeniem epidemiologicznym covid 19 uznawanie ogierów przeprowadzony zostanie zgodnie z obowiązującymi na dzień 26 lutego 2021r. obostrzeniami.

 Właścicieli koni prosimy o przestrzeganie obowiązujących zaleceń Ministra Zdrowia w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa (dystans, zasłanianie ust i nosa, częste mycie rąk i ich dezynfekcja).

 Regulamin

Organizator: Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie

Miejsce: Klikowa – Tarnów ul Klikowska 304

Program Aukcji
do godz. 8 30 – Zwózka koni
godz. 9.30 – Wstępna polowa próba dzielności ogierów
godz. 10.30 – Komisyjna ocena ogierów na płycie

 Warunki wpisu młodego ogiera rasy zimnokrwistej do księgi
i dopuszczenie do rozrodu:

Minimalna liczba koni do przeprowadzenia aukcji uznawania ogierów 10 szt.

 1. wiek minimum ogiera ukończone 30 miesięcy życia. Jeżeli ogier jest młodszy, lecz ukończył wiek minimum 27 miesięcy (w dniu oceny i jest bardzo dobrze rozwinięty, tj. osiągnął parametry wzrostu i rozwoju określone w programie, może być wpisany do ksiąg,
 2. Ogiery dowiezione na pokaz muszą być zaopatrzone w paszport
  z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie (harmonogram szczepień).
 3. Katalog koni wystawianych w Konkursie sporządzony jest przez Małopolski Związek Hodowców Koni w oparciu o dane zawarte
  w bazie koni PZHK oraz o dane podane w zgłoszeniach koni.
 4. Oznaczone boksy dostępne będą 26.02.2021 r. od godziny 8:00. Jest możliwości przyjazdu w dniu 25.02.2021 po wcześniejszym uzgodnieniu z Panią Małgorzatą Bacą tel: 888 127 102.
 5. Organizatorzy Uznawania Ogierów nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni oraz nie odpowiadają za skradzione mienie oraz ewentualne wypadki, uszczerbki na zdrowiu ludzi i koni oraz szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania czempionatu. Właściciele koni oraz osoby zajmujące się prezentacją i obsługą koni biorą udział w aukcji ogierów na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność za ewentualny udział osób nieletnich w prezentacji koni ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni (pisemna zgoda obojga rodziców). Zaleca się do zawarcia polisy ubezpieczeniowej koni i NNW na czas trwania uznawania.
 6. badania grup krwi ogiera potwierdzające zgodność pochodzenia
  /w tym DNA/,
 7. posiadanie orzeczenia lek wet. o przydatności do rozrodu,
  z wynikiem badań w kierunku chorób zakaźnych
  (nosacizna, zaraza stadnicza, niedokrwistość) wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii lub innego lekarza przez niego upoważnionego,
 8. poświadczenie zdrowotności ogiera (druk urzędowy) wystawione przez lekarza powiatowego,
 9. ukończenie wstępnej polowej próby zaprzęgowej na aukcji;
 10. ogiery ras zimnokrwistych zagranicznych w ocenie pokroju stosowanej w Polsce uzyskały: min. 81 pkt. bonitacyjnych, w tym min. 14 pkt za kłodę, 8 pkt za kopyta i min. 16 pkt za ruch dla ogierów w rasy ardeńskiej oraz dla ogierów w nie uznanych przez księgę macierzystą lub właściwą dla rasy.
 11. osiągnęły minimum 155 cm wzrostu i 25 cm obwodu nadpęcia (w dniu oceny); uzyskały w ocenie pokroju co najmniej 79 pkt. bonitacyjnych, dotyczy to również ogierów w typie sokólskim oraz sztumskim (w tym za typ rasowy i płciowy co najmniej 14 pkt (bardzo dobry), suma pkt bonitacyjnych 80 pkt).

Warunki przygotowania ogiera do wystawy – aukcji.

 • pielęgnacja koni (grzywa, ogon, kopyta, sierść),
 • prawidłowo rozczyszczone kopyta /dopuszcza się płaskie podkowy na przód/i podawanie nóg,
 • przedstawienie ogiera do wyceny na płycie w pozycji „stój” na skórzanym ogłowiu i wodzach,
 • nauczenie i zaprezentowanie ogiera w swobodnym stępie i kłusie na „luźnej” wodzy,
 • odpowiedni ubiór prowadzącego,
 • nauczyć ogiera pracy w zaprzęgu w pojedynkę w wozie /obowiązkowa próba dzielności ogiera na aukcji/.

Wycenę ogierów dokona Ogólnopolska Komisja. Orzeczenia Komisji są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

 

Sprawy organizacyjne:

 • opłata organizacyjna za ogiera 150 zł. Opłata organizacyjna jest obowiązkowa i przepada w przypadku nie stawienia się ogiera na aukcje.
 • należy zabezpieczyć we własnym zakresie na czas aukcji paszę dla ogiera /siano plus paszę treściwą oraz uprząż (szory, chomąto, orczyk) do próby uciągu, skórzane ogłowie i wodze oraz kantar z mocnymi linkami do wiązania, a także środki do pielęgnacji konia. Siano dla prezentowanych ogierów należy zabezpieczyć we własnym zakresie. Istnieje możliwość zakupienia siana na miejscu w cenie
  10 zł za kostkę.

 

Regulamin przeprowadzania próby dzielności znajduje się w Programie Hodowli Koni Zimnokrwistych https://www.pzhk.pl/wp-content/uploads/pr-hodow-z-2019-04-01.pdf

Uprzejmie informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia próby dzielności młodych ogierów w dniu wstępnej pomiarów konia na posesji właściciela po wcześniejszym uzgodnieniu z biurem Związku oraz wpłaty kwoty 500zł. na konto MZHK w Krakowie

Zgłoszenia udziału ogierów należy przesyłać na załączonym formularzu 
w nieprzekraczalnym terminie do 15.02.2021r. (poniedziałek) wyłącznie na adres

Małopolski Związek Hodowców Koni
ul. Konrada Wallenroda 59/104, 30-867 Kraków

tel.12/657-02-15,
e mail: klapcia_mzhk@wp.pl

 

                                                                  Dyrektor

                                                       MZHK w Krakowie

                                                       mgr inż. Teresa Pracuch

formularz_zgloszeniowy ogiery 2021

uznawanie ogierow pkz 2021

Dodaj do zakładek Link. 1 625 odsłon