• Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
    XII Pokaz Ogierów Hodowlanych
    Wierzchowa lub zaprzęgowa próba dzielności dla koników polskich 13 marca 2024r.
    Komisyjna ocena pokroju i zaprzęgowa próba użytkowości klaczy w typie sztumskim i sokólskim
    Szkolenie Zaprzęgowe z Panem Romanem Kusz
    UWAGA! Od 6 stycznia 2023 r. WYMAGANY numer EWIDENCJI PRODUCENTÓW i zgłoszenie SIEDZIBY STADA

Zasady tworzenia i wykorzystania puli premii hodowlanych w ramach funduszu hodowlanego PZHK w 2018 r.

Załącznik:

ZASADY FUNDUSZU HODOWLANEGO PZHK

Dodaj do zakładek Link. 1 721 odsłon