• Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Wiosenna kwalifikacja ogierów rasy huculskiej - 18.04.2024r.
  Zasadnicza Próba Dzielnosci koni Rasy Huculskiej - propozycje
  Szkolenie Zaprzęgowe z Panem Romanem Kusz
  UWAGA! Od 6 stycznia 2023 r. WYMAGANY numer EWIDENCJI PRODUCENTÓW i zgłoszenie SIEDZIBY STADA
  Szkolenie - konwojent zwierząt
  Komisyjna kwalifikacja klaczy do wpisu do ksiąg hodowlanych koni rasy huculskiej
  Szkolenie z Przygotowania do imprez hodowlanych i prezentacji koni 23.04.2024
  Szkolenie - "Pielęgnacja kopyt" z Arturem Wójcikiem

PILNE- Komisyjna ocena pokroju i użytkowości klaczy w typie sztumskim i sokólskim.

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie informuje, że po 1 stycznia 2017 r. wszystkie klacze wprowadzane po raz pierwszy do programu ochrony zasobów genetycznych koni sztumskich i sokólskich muszą być zakwalifikowane do programu ochrony oraz obowiązkowo zaliczyć próbę dzielności  w obecności Komisji oceniającej. Dotyczy klaczy młodych, które ukończyły 25 m-cy życia na dzień 15 października 2016 r. oraz klaczy starszych, które do tej pory nie uczestniczyły w programie.

Klacze bez oceny komisyjnej nie będą mogły być zgłaszane do programu ochronnego koni w typie sztumskich i sokólskich – wyjątek stanowią tylko klacze wprowadzane na miejsce wycofywanych ze względu na działanie siły wyższej: upadki, wybrakowanie z hodowli ze względu na choroby.

Informujemy, że w dniu 29.10.2016 r.  (sobota) w Tarnowie – Klikowska 304 odbędzie się komisyjny przegląd  klaczy zgłaszanych do uczestnictwa w programie koni sztumskich i sokólskich. Rozpoczęcie kwalifikacji przewidziane jest na godz.11:00.

Klacze na jesienną kwalifikację należy zgłosić najpóźniej do 26.09.2016 r. do biura Związku na adres e-mail rospond_ozhk@wp.pl lub fax: 12/657-02-16 z podaniem nr przyżyciowego klaczy (paszport) oraz nazwy.

W załączeniu przesyłamy  program próby dzielności oraz wymagania dla klaczy prośbą o zapoznanie się z ich wytycznymi.

W przypadku braku wymaganej liczby klaczy tj. min.5 szt. klaczy w typie sztumskim i 5 szt. klaczy w typie sokólskim kwalifikacja klaczy nie odbędzie się.

Prosimy o przygotowanie klaczy do oceny (ocena płytowa na trójkącie-stęp, kłus oraz do próby dzielności).

http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie

Załączniki:

Program kwalifikacji klaczy

Próba

Regulamin próby użytkowości klaczy

 

Dodaj do zakładek Link. 1 678 odsłon