• Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej - Regietów 12.10.2021
  Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej - Klikowa 22.10.2021
  Zakup koni wierzchowych przez Szwadron Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej
  Terminarz przeglądów jesiennych
  Katalog Ogierów 2021
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie zaprasza do zapoznania się z "Katalogiem ogierów" na sezon 2021 W miarę możliwości katalog jest aktualizowany. Plik z bieżącymi zmianami znajdziecie Państwo w załączniku.
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w imieniu Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, która jest Organizacją Pożytku Publicznego zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie działań Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni” w postaci przekazania 1 % podatku na rzecz Fundacji. KRS: 0000507357 PKO BP: 38 1020 4984 0000 4902 0100 6568 Serdecznie dziękujemy.

PILNE- Komisyjna ocena pokroju i użytkowości klaczy w typie sztumskim i sokólskim.

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie informuje, że po 1 stycznia 2017 r. wszystkie klacze wprowadzane po raz pierwszy do programu ochrony zasobów genetycznych koni sztumskich i sokólskich muszą być zakwalifikowane do programu ochrony oraz obowiązkowo zaliczyć próbę dzielności  w obecności Komisji oceniającej. Dotyczy klaczy młodych, które ukończyły 25 m-cy życia na dzień 15 października 2016 r. oraz klaczy starszych, które do tej pory nie uczestniczyły w programie.

Klacze bez oceny komisyjnej nie będą mogły być zgłaszane do programu ochronnego koni w typie sztumskich i sokólskich – wyjątek stanowią tylko klacze wprowadzane na miejsce wycofywanych ze względu na działanie siły wyższej: upadki, wybrakowanie z hodowli ze względu na choroby.

Informujemy, że w dniu 29.10.2016 r.  (sobota) w Tarnowie – Klikowska 304 odbędzie się komisyjny przegląd  klaczy zgłaszanych do uczestnictwa w programie koni sztumskich i sokólskich. Rozpoczęcie kwalifikacji przewidziane jest na godz.11:00.

Klacze na jesienną kwalifikację należy zgłosić najpóźniej do 26.09.2016 r. do biura Związku na adres e-mail rospond_ozhk@wp.pl lub fax: 12/657-02-16 z podaniem nr przyżyciowego klaczy (paszport) oraz nazwy.

W załączeniu przesyłamy  program próby dzielności oraz wymagania dla klaczy prośbą o zapoznanie się z ich wytycznymi.

W przypadku braku wymaganej liczby klaczy tj. min.5 szt. klaczy w typie sztumskim i 5 szt. klaczy w typie sokólskim kwalifikacja klaczy nie odbędzie się.

Prosimy o przygotowanie klaczy do oceny (ocena płytowa na trójkącie-stęp, kłus oraz do próby dzielności).

http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie

Załączniki:

Program kwalifikacji klaczy

Próba

Regulamin próby użytkowości klaczy

 

Dodaj do zakładek Link. 1 659 odsłon