• Terminarz przeglądów jesiennych 2022
    Zasadnicza Próba Dzielności Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty - propozycje
    Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej Regietów 12.10.2022
    Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej Klikowa 21.10.2022
    Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
    Katalog ogierów

KONFERENCJA I SZKOLENIE DLA HODOWCÓW KONI

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie oraz Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego serdecznie zapraszają do udziału w konferencji i szkoleniu z zakresu przygotowania koni do pokazów, wystaw, czempionatów i prób dzielności dnia 5 grudnia 2015 r., od godz. 9.30 na terenie byłego Stada Ogierów Klikowa 33-102 Tarnów ul. Klikowska 304.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału
w konferencji do dnia 4 grudnia 2015 r.:
MODR: (12) 285-21-13 wew. 17 lub 46,  e-mail: technologia@modr.pl
MZHK – Teresa Pracuch: 666-055-055

Udział w konferencji jest bezpłatny.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

W PROGRAMIE:

9.30 – 10.00    Powitanie uczestników i otwarcie konferencji
mgr inż. Bronisław Dutka – Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa  Rolniczego  w Karniowicach
mgr inż. Teresa Pracuch – Dyrektor Małopolskiego Związku Hodowców Koni  w Krakowie
10.00 – 11.30   „Metody przygotowania koni  do pokazów, wystaw,czempionatów i prób dzielności”
dr inż. Zenon Podstawski – Prezes Małopolskiego Związku Hodowców  Koni  w Krakowie
11.30 – 13.00   „Zasady pracy z koniem podczas imprez hodowlanych”

   mgr inż. Andrzej Goraus – Wiceprezes Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego
13.00 – 13.15   Przerwa kawowa
13.15 – 15.00   Zajęcia praktyczne w podgrupach:
              praca z końmi szlachetnymi, prymitywnymi i zimnokrwistymi
Prowadzący:
mgr inż. Teresa Pracuch – Dyrektor MZHK w Krakowie
dr inż. Zenon Podstawski – Prezes MZHK w Krakowie
mgr inż. Andrzej Goraus – Wiceprezes PZHKH
15.00 – 15.15   Zakończenie konferencji i dyskusja

Dodaj do zakładek Link. 2 247 odsłon