• Święto Konia Małopolskiego - propozycje
  XI Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – 13-14 Lipiec 2023 r.
  Kwalifikacja i PPO zaprzęgowa ogierów rasy śląskiej – regulamin
  XI Małopolskie Mistrzostwa w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi - propozycje
  Zasadnicza próba dzielności koni rasy huculskiej oraz komisyjna ocena klaczy huculskich do wpisu do ksiąg hodowlanych 24.07.2024
  XV Galicyjski Konkurs Powożenia Zaprzęgami Konnymi w Ujanowicach - propozycje
  Terminarz przeglądów wiosennych 2024
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni

Zasadnicza próba dzielności dla ogierów rasy polski koń zimnokrwisty

        Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenia księgi rasy polski koń zimnokrwisty ogiery, w wieku 4 – 6 lat, muszą zostać poddane obowiązkowo polowej próbie zaprzęgowej.

        Zasadnicza próba dzielności ogierów 4 letnich i starszych odbędzie się w dniu 9 października 2012 roku /wtorek/ o godz. 10 00 na Ludowy Klub Jeździecki w Tarnowie Klikowa – Tarnów ul. Klikowska 304

<--break->        Ogier, który nie zdał próby, może powtórzyć ją jeszcze raz, w okresie do jednego roku. Ogiery które ukończyły 6 rok życia, nie mające zaliczonej zasadniczej próby dzielności nie będą miały przedłużonej licencji do użyłkowania rozpłodowego na sezon 2013 oraz nie zostaną zamieszczone w Wykazie Ogierów 2013 roku. W przypadku dalszego używania ogiera w rozrodzie, potomstwo będzie nieuznane za hodowlane.

Ogiery należy dowieść własnym transportem w dniu 9 października br.(wtorek) do godz. 9 – tej (można ogiery przywieść w dniu 8 października 2012 po wcześniejszym zgłoszeniu).

Wystawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ogierem /pod rygorem/ wykluczenia z próby dzielności następujące dokumenty:
1.    paszport hodowlany ogiera z wpisem aktualnych szczepień przeciwko grypie.
2.    licencję ogiera
3.    poświadczenie zdrowotności ogiera (druk urzędowy) wystawione przez lekarza powiatowego.
4.    Potwierdzenie dezynfekcji, środka transportu (odnotowane w książce pojazdu). 

Zasady przeprowadzania zasadniczej próby dzielności zaprzęgowej) znajdują się na stronie www.ozhk.pl. (program hodowlany koni rasy polski koń zimnokrwisty).

Zgłoszenia ogiera /ów/ należy dokonać najpóźniej do dnia3 października 2012r.. do MZHK w Krakowie: tel.12 657-02-25 lub e-mail blaz_ozhk@wp.pl

1. Warunki techniczne próby:
a) Próba użytkowości składa się z 3-ch części
– próby szybkości w kłusie,
– próby szybkości w stępie,
– próby ciągnięcia i zachowania się konia podczas ruszania i ciągnięcia.
b) Do zdania próby wymagane jest wykonanie warunków we wszystkich trzech jej częściach. Koń, który nie wykona warunków choćby jednej części próby, podlega dyskwalifikacji i w dalszych próbach nie bierze udziału. Ogiera zaprzęgają do wozu nie więcej niż 2 osoby.
c) Próby w stępie i kłusie powinny się odbywać na spokojnej, nieruchliwej szosie (będącej w dobrym stanie) na odcinku bez zakrętów i wzniesie.
Próba siły – na równym placu lub drodze gruntowej dającej odpowiednie oparcie dla nóg ciągnącego konia.

2. Próba szybkości w kłusie.
Koń powinien przebyć 1 km w wozie bez obciążenia, jedynie z woźnica i arbitrem. Do arbitra należy mierzenie czasu, kontrola ruchu konia (czy nie zagalopować) oraz sprawdzenie, czy woźnica nie używa bata.
Punktuje się za uzyskany czas według podanej poniżej tabeli.
Od uzyskanych punktów odejmuje się punkty karne za przejęcie konia w galop.
Punktacja za czas:
Punkty    Czas
7    Poniżej 3”00”
6    3’00’’ – 3’10”
5    3’11” – 3’20”
4    3’21” – 3’30”
3    3’31” – 3’40”
2    3’41” – 3’50”
1    3’51” – 4’10”
Dyskwalifikacja    powyżej 10’30’’

Dyskwalifikacja powyżej 4’10”
Punkty karne za przejście konia w galop:
– za każde przejście w galop do 4 foule w łącznie – 1 pkt
– za każde przejście w galop do 8 foule włącznie – 2 pkt
– za każde przejście w galop powyżej 8 foule w łącznie – 3 pkt
Uwaga: Przejście w galop nie dyskwalifikuje konia.

II. Próba w stępie z obciążeniem.
Koń musi przebyć stępem dystans 1 km w wozie z obciążeniem równym 200% ciężaru konia (wraz z ciężarem wozu, woźnicy i sędziego).
Punktacja za czas:
Punkty    Czas
7    Poniżej 8’00”
6    8’00’’ – 8’25’’
5    8’26’’ – 8’50’’
4    8’51’’ – 9’15’’
3    9’16’’ – 9’40’’
2    9’41’’ – 10’05’’
1    10’06’’ – 10’30’’
Dyskwalifikacja    powyżej 10’30’’

Punkty karne za przejście konia w kłus:
– za każde przejście w kłus do 5 kroków włącznie – 1 pkt
– za każde przejście w kłus do 10 kroków włącznie – 2 pkt
– za każde przejście w kłus powyżej 10 kroków włącznie – 3 pkt
Uwaga: Przejście w kłus nie dyskwalifikuje konia.

4. Próba siły i chęci ciągnięcia.
Próbę przeprowadza się w wozie konnym na ogumionych kołach. Wóz powinien być mocnej konstrukcji i możliwie ciężki (500-700 kg). Opór uzyskuje się poprzez zastosowanie specjalnych podkładek oporowych lub innych urządzeń oporowych. Do próby należy wybrać odcinek polnej, piaszczystej drogi o nie ubitej nawierzchni lub plac o luźnej strukturze podłoża.
Aby nie obciążać gwałtownie konia i stworzyć mu warunki wdrożenia do stopniowego, zwiększającego się wysiłku, najazd na wyznaczony odcinek próby odbywa się nie obciążonym wozem (bez podkładek oporowych).
Właściwa próba podzielona jest na trzy odcinki z trzema krótkimi, około 15–sek przerwami między każdą jazdą. Pierwszy odcinek próby (8-10 m) wykonuje się przy podłożonej podkładce oporowej pod jedno z tylnych kół. Po zatrzymaniu konia – wykorzystując przerwę – pomocnik sędziego podkłada pod drugie tylne koło drugą podkładkę. W czasie pokonywania drugiego odcinka drogi (5-8 m) należy zwrócić uwagę, czy koń włożył w pokonanie oporu duży, możliwie maksymalny wysiłek. Jeżeli koń wykazuje chęć ciągnięcia i możliwość pokonania większego oporu, należy tył wozu odpowiednio obciąży (na ogół wystarcza 100-200 kg) i ruszyć dalej (5-8 m).

Punktuje się za jakość ciągnięcia, w szczególności chęć do ciągnięcia i zachowanie się konia podczas próby.
Punktacja:

 • 5 pkt – koń ciągnie chętnie, pokonuje opór przy podłożonych 2 podkładkach i obciążonym tyle wozu, 3 razy rusza bez szarpania, spokojnie wkładając się w uprząż˝,
 • 4 pkt – koń ciągnie chętnie (obciążenie jak wyżej), ale z pewnym wysiłkiem, lub ciągnie nerwowo, ale rusza bez szarpania,
 • 3 pkt – koń ciągnie chętnie (obciążenie jak wyżej), ale z pewnym szarpaniem,
 • 2 pkt – koń ciągnie z szarpaniem (obciążenie jak wyżej), z dużym wysiłkiem, z kilkoma próbami ruszania,
 • 1 pkt – koń kilka razy przykłada się do ciągnięcia z szarpaniem, z cechami nerwowego zachowania się i z trudem pokonuje opór wozu z podłożonymi dwiema podkładkami oporowymi,
 • dyskwalifikacja – koń szarpie, skręca na boki, skacze, nie chce przyłożyć się do ciągnięcia wozu z podłożonymi dwiema podkładkami, cały czas zachowuje się nerwowo

Koniom, które uzyskały co najmniej 3 pkt. dodaje się dodatkowo punkty za zachowanie przy zakładaniu uprzęży i zakładaniu do wozu:

 

 • 2 pkt. – o ile koń zachowuje się spokojnie, w trakcie próby i po jej zakończeniu,
 • 1 pkt. – o ile koń zachowuje się spokojnie, lecz z pewnà (odczuwalnà) niechęcią przyjmuje uprząż i zakładanie do wozu.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia za próbę uciągu wynosi 7 pkt.
Ogólny wynik próby dzielności jest sumą wszystkich 3 konkurencji i określa się go w następujący sposób:

Punkty Wynik próby
18 – 21 wybitny
14 – 17 b. dobry
9 – 13 dobry
3 – 8 dostateczny
poniżej 3 dyskwalifikacja

Bat dozwolony jest tylko do kontrolowania konia. Brutalne użycie bata w którejkolwiek części próby powoduje dyskwalifikację konia. Wskazana jest zachęta głosem.

Dodaj do zakładek Link. 1 702 odsłon