• Klikowska Parada Konna – Nagroda dodatkowa dla Czempionów Klaczy Rocznych i Dwuletnich – rasy Polski Koń Zimnokrwisty!
  Klikowska Parada Konna – Nagroda dodatkowa dla Czempionów Klaczy Dwuletnich i Trzyletnich – rasy Śląskiej!
  Klikowska Parada Konna
  VI Mistrzostwa Polski Koni Rasy Huculskiej - propozycje
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej - Gładyszów 11.10.2023
  Ustawa o identyfikacji – FAQ i informacje
  UWAGA! Od 6 stycznia 2023 r. WYMAGANY numer EWIDENCJI PRODUCENTÓW i zgłoszenie SIEDZIBY STADA
  Polowa próba wierzchowa lub zaprzęgowa Koni Rasy Konik Polski
  Kwalifikacje klaczy sztumskich i sokólskich do programu ochrony zasobów genetycznych
  Wystawa – Aukcja Ogierów Zimnokrwistych – 6 października 2023
  Koszulki Polo - Oferta

SZKOLENIE ZAPRZĘGOWE

        Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB w Odrzechowej ogłasza nabóru na jesienne szkolenie zaprzegowe organizowane w ramach projektu „Polsko – Słowackie Centrum Turystyki Konnej” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

<--break->

Termin szkolenia:

 • I edycja – 06.10 – 09.10. 2014 r.
 • II edycja – 10.10 – 13.10.2014 r.

Miejsce szkolenia:

 • I edycja – Nowosielce 206, 38 – 530 Zarszyn, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach;
 • II edycja – Odrzechowa, ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn, Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa

Forma szkolenia:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne -24 h

Koszty szkolenia:

 • Koszty uczestnictwa w szkoleniu tj. wykładowcy, materiały szkoleniowe, pomieszczenia szkoleniowe pokryte zostaną ze środków realizowanego projektu
 • Organizator szkolenia nie pokrywa kosztów noclegów, wyżywienia i dojazdów

Termin zgłoszeń:

 • Rekrutacja do 3 października 2014 r. lub do momentu wyczerpania limitu.

W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w kursie należy dostarczyć zgłoszenie na załączonym formularzu.

Zgłoszenia przyjmowane są:

 • Listownie lub osobiście pod adresem: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa, 38 – 530 Zarszyn, Odrzechowa ul. Rymanowska 67
 • Faxem: 13 46 71 515
 • E-mailem: odrzechowa@wp.pl

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do osób pełnoletnich (ukończone 18 lat) zarówno amatorów jak i zawodników, którzy chcą doskonalić umiejętności wykonywania programu powożenia koni w zaprzęgu.

W pierwszej kolejności uczestnikami mogą być osoby z terenu obszaru objętego Programem Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 głównych regionów wsparcia i regionów przyległych (szczegółowa informacja u organizatora).

 Świadectwo kwalifikacyjne:

Po zaliczonym szkoleniu uczestnicy otrzymają świadectwa uczestnictwa w szkoleniu/certyfikaty

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • formularz zgłoszeniowy

Program szkolenia:

 1. Powożenie jako dyscyplina dla wszystkich – bez względu na wiek i stan zdrowia
 2. Style zaprzęgów
  • europejskie
  • regionalne
 3. Rodzaje pojazdów, uprzęży i sposobów zaprzęgania koni
 4. Typy i rasy koni używanych do powożenia i w sporcie zaprzęgowym
 5. Cechy dobrego konia zaprzęgowego
 6. Zasady bezpieczeństwa w użytkowaniu koni w zaprzęgu
 7. Przygotowanie do pracy i praca z młodym koniem oraz zasady oprzęgania
  • korekta uzębienia
  • praca na lonży
  • praca na dwóch lonżach
  • pierwsze „kroki” w zaprzęgu
 8. Dobór i dopasowanie uprzęż
 9. Harmonogram pracy treningowej młodego konia w parze i zaprzęgu jednokonnym
 10. Cel rozgrywania i rodzaje konkursów zaprzęgowych
 11. Ujeżdżenie jako podstawa sukcesów w zawodach
 12. Zasady budowy toru przeszkód w konkursach zręczności powożenia i sposoby
  pokonywania toru
 13. Przeszkody maratonowe – zasady budowy i ich pokonywania zaprzęgiem
 14. Organizacja zawodów zaprzęgowych
 15. Zajęcia praktyczne

 

Dokumenty do pobrania:

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura projektu

„Polsko – Słowackie Centrum Turystyki Konnej”

Tel. 13 46 71 172/ 695 756 326

Kurs organizowany w ramach projektu Polsko – Słowackie Centrum Turystyki Konnej”
realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Dodaj do zakładek Link. 3 258 odsłon