• Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Wiosenna kwalifikacja ogierów rasy huculskiej - 18.04.2024r.
  Zasadnicza Próba Dzielnosci koni Rasy Huculskiej - propozycje
  Szkolenie Zaprzęgowe z Panem Romanem Kusz
  UWAGA! Od 6 stycznia 2023 r. WYMAGANY numer EWIDENCJI PRODUCENTÓW i zgłoszenie SIEDZIBY STADA
  Szkolenie - konwojent zwierząt
  Komisyjna kwalifikacja klaczy do wpisu do ksiąg hodowlanych koni rasy huculskiej
  Szkolenie z Przygotowania do imprez hodowlanych i prezentacji koni 23.04.2024
  Szkolenie - "Pielęgnacja kopyt" z Arturem Wójcikiem

Składanie wniosków do Programów Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt.

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie prosi wszystkich Hodowców uczestniczących w Programach Ochrony Zasobów Genetycznych o zapoznanie się z wymogami przy składaniu dokumentów na rok 2014:

” title=”<–break–>” class=”wysiwyg-break drupal-content mceItem” data-mce-src=”/modules/wysiwyg/plugins/break/images/spacer.gif” style=”border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: dotted; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; cursor: default; margin: 1em 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: block; width: 1307px; height: 12px; background: url(„images/breaktext.gif”) center top no-repeat transparent;”>

 1. KWALIFIKACJA KLACZY NA ROK 2014– jest prowadzona według obowiązujących zasad w 2013 roku (nadal obowiązuje PROW 2007-2013).

 

 1. Klacze zakwalifikowane do programu przez IZ-PIB są tymi samymi klaczami zgłoszonymi do programu Rolno – Środowiskowego w ARiMR. Jakiekolwiek zastąpienie klaczy możliwe jest tyko po złożeniu wykazu zastąpienia, który musi poprzedzać wykaz podstawowy klaczy  zgłaszanych do programu.

 

 1. Zastąpienie musi nastąpić w terminie do 40 dni od zaistniałego zdarzenia. W trakcie realizacji rocznego zadania zastąpienie jest możliwe tylko na klacz zgłoszoną wcześniej na wykazie klaczy proponowanych. Wyjątkiem jest miesiąc luty, gdzie możliwe jest zastąpienie na klacz, która nie była wcześniej proponowana.

 

 1. Termin rozliczania realizacji programu ochrony to 15 marca do
  14 marca roku następnego.

 

 1. Między 15 marca a 15 maja 2014Instytut Zootechniki nie będzie kwalifikował zastąpień. Klacze programowe i ogiery zgłoszone przez PZHK do krycia klaczy programowych muszą mieć przeprowadzoną obowiązkową weryfikację pomiarów zoometrycznych oraz bonitacji.

 

 1. Wykazy klaczy do Programu drukowane są bezpośrednio z Bazy.

 

 1. Hodowcy kończący 5 – letnie okres realizacji programu ochrony, którzy są zainteresowani nowym programem są proszeni do końca
  31 stycznia 2014r złożyć oświadczenie do Instytutu Zootechniki –PIB, a okumenty hodowlane zgłaszanych klaczy do 20 stycznia br. do Związku (kserokopię:paszportów od str. 1-8, świadectwa wpisu klaczy do księgi, świadectwa pokrycia).

 

 1. Wykaz klaczy proponowanych wypełnia ten hodowca, który ma klacze dorosłe w rezerwie lub młode, które ewentualnie mogą otrzymać wpis do księgi w trakcie roku.

 

Podsumowanie.

 •            Do 31 stycznia 2014r.zgłaszają się wszyscy ci hodowcy, którzy kończą program i zamierzają rozpocząć nowy Program celem wypełnienia deklaracji uczestnictwa w programie
 • Do 24 lutego 2014r zgłaszają się wszyscy ci hodowcy, którzy kontynuują program ochrony, celem złożenia wniosku i wykazy klaczy programowych (druk z Bazy) poprzedzając te dokumenty ewentualnym wykazem zastąpienia lub uzupełniając w dniu 14 marca 2014 wykaz wycofania klaczy.
 • Wszystkie obowiązujące druki dostępne są na stronie Instytutu Zootechniki http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie
 • Dokumenty można przesłać do biura Związku lub złożyć osobiście zaznaczaniem, które klacze zgłaszamy do uczestnictwa, a które zgłaszamy do wykazu klaczy proponowanych. Przy zgłaszaniu dokumentów osobiście należy ustalić termin wizyty (dzień, godzina).

 

w Razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z biurem MZHK w Krakowie 12/657 02 25.

 

Dodaj do zakładek Link. 4 346 odsłon