• Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Wiosenna kwalifikacja ogierów rasy huculskiej - 18.04.2024r.
  Zasadnicza Próba Dzielnosci koni Rasy Huculskiej - propozycje
  Szkolenie Zaprzęgowe z Panem Romanem Kusz
  UWAGA! Od 6 stycznia 2023 r. WYMAGANY numer EWIDENCJI PRODUCENTÓW i zgłoszenie SIEDZIBY STADA
  Szkolenie - konwojent zwierząt
  Komisyjna kwalifikacja klaczy do wpisu do ksiąg hodowlanych koni rasy huculskiej
  Szkolenie z Przygotowania do imprez hodowlanych i prezentacji koni 23.04.2024
  Szkolenie - "Pielęgnacja kopyt" z Arturem Wójcikiem

REKRUTACJA NA SZKOLENIE!

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie na prośbę organizatora Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie informuje o organizowanym szkoleniu dla hodowców koni rasy huculskiej.
<--break->

K O M U N I K A T

 

        Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie ogłasza rekrutację uczestników z Polski na szkolenie „Podstawowe cele i zasady prowadzenia hodowli koni rasy huculskiej” w ramach projektu pn. „Utworzenie Polsko – Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

Termin realizacji szkolenia:   
I tura:    5-7 listopada 2013r. 
II tura:    12-14 listopada 2013r.

Miejsce szkolenia: zajęcia będą realizowane w Rudawce Rymanowskiej i Odrzechowej.
Forma szkolenia:  wykłady, ćwiczenia praktyczne w grupach przy koniach, wyjazd szkoleniowy do specjalistycznych gospodarstw hodowlanych.
Liczba uczestników szkolenia:   60 osób (w dwóch powtórzeniach po 30 osób). W szkoleniu weźmie również udział 20 osób z Ukrainy (w dwóch powtórzeniach po 10 osób)

Wymogi dla uczestników:

1/. Osoby pełnoletnie.

2/. Hodowcy koni rasy huculskiej oraz osoby związane z chowem i hodowlą koni huculskich.

3/. W pierwszej kolejności uczestnikami mogą być osoby z terenu obszaru objętego Programem Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 głównych regionów wsparcia i regionów przyległych (szczegółowa informacja u organizatora).

Koszty uczestnictwa w szkoleniu tj. dwa noclegi, wyżywienie, wykładowcy, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie, przejazd podczas wyjazdu szkoleniowego pokryte zostaną ze środków realizowanego Projektu.

Uczestnicy przyjeżdżający w przeddzień szkolenia i wyjeżdżający dzień po zakończeniu szkolenia sami ponoszą koszty dodatkowych noclegów i wyżywienia na zasadzie indywidualnego rozliczenia z hotelem !

Pozostałe informacje, w tym szczegółowy zakres tematyczny szkolenia dostępny jest w biurze Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie tel. /17/ 852-74-94. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia (certyfikaty) o ukończeniu szkolenia z podaniem zakresu szkolenia oraz liczby godzin szkoleniowych.

Rekrutacja na szkolenie prowadzona będzie przez Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie w terminie od 30 września do 23 października 2013r. lub do momentu wyczerpania limitu. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy przesyłać wyłącznie na załączonym formularzu na adres:

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie

35-959 Rzeszów ul. Fredry 4

Listownie, faxem /17/ 852-74-94 lub emailem ozhkrzeszow@poczta.onet.pl

Po zakończeniu rekrutacji wszyscy uczestnicy zakwalifikowani na szkolenie poinformowani zostaną o czasie i miejscu rozpoczęciu szkolenia oraz zapoznani zostaną ze szczegółowym programem 3-dniowego Zjazdu.

                            Marek Gibała

                            Dyrektor OZHK Rzeszów

Formularz Zgłoszeniowy 

Dodaj do zakładek Link. 3 538 odsłon