• Terminarz Przeglądów jesienny 2023
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Szkolenie Zaprzęgowe z Panem Romanem Kusz
  UWAGA! Od 6 stycznia 2023 r. WYMAGANY numer EWIDENCJI PRODUCENTÓW i zgłoszenie SIEDZIBY STADA

Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przedstawia propozycję na Zasadniczą próbe dzielnoścki Koni Rasy Huculskiej, która odbędzie się 15.10.2013 r. w Regietowie
” title=”<–break–>” class=”wysiwyg-break drupal-content mceItem” data-mce-src=”/modules/wysiwyg/plugins/break/images/spacer.gif” style=”border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: dotted; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; cursor: default; margin: 1em 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: block; width: 1307px; height: 12px; background: url(„images/breaktext.gif”) center top no-repeat transparent;”>

OGÓLNE WARUNKI I ZASADY ORGANIZACYJNE

Zasadniczej Próby Dzielności Koni Rasy Huculskiej

Regietów 15 października 2013 r – Propozycję

Organizator:

 • Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie
 • Stadnina Koni Huculskich „Gładyszów”

 

Data i miejsce :

 • Stadnina Koni Huculskich „Gładyszów” – Regietów; w dniu 15.10.2013r.

 

Podłoże:

 • trawiaste i częściowo ziemne

 

Wiek koni (klacze, ogiery, wałachy)

 • w próbie dzielności koni młodych (płyta i ścieżka huculska) – konie 3 letnie (ukończone 36 miesięcy) i starsze

Dopuszcza się klacze źrebne do 5 miesiąca ciąży.

Obsada Sędziowska:

 • Sędziowie oceny płytowej: Iwona Tomczyk-Wrona, Maciej Jackowski  Teresa Pracuch.
 • Gospodarz ścieżki – Maciej Jackowski
 • Komisja Odwoławcza – Paweł Pasiut

 

Komisja Weterynaryjna:

 • lek. wet. Daniel Cieśla

 

Program zawodów

 

Wtorek – 15.10.2013r.

 • do 8:30 – stajnie otwarte – przyjazdy ekip (składanie dokumentacji)
 •   9:00 – odprawa techniczna
 •   9 30 – ocena koni na płycie
 • 12:30 – ścieżka huculska – konkurs (próba dzielności)
 • 16:00 – ogłoszenie wyników

Zgłoszenia udziału w zawodach należy przesyłać na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do 07 października 2013 r (poniedziałek) wyłącznie na adres

Małopolski Związek Hodowców Koni
ul. Konrada Wallenroda 59/104, 30-867 Kraków

tel.12/657-02-15, fax; 12/657-02-16
email: 
blaz_ozhk@wp.pl

 

Warunki uczestnictwa:

 

 1. Minimalny wymagany wiek koni ( ogierów i klaczy) przystępujących do próby dzielności; ukończone 36 miesięcy życia i zaliczona z wynikiem pozytywnym wstępna polowa próba dzielności.
 2. Próba dzielności przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem określonym w programie hodowli koni rasy huculskiej (przy zgłoszeniu min. 5 sztuk koni w tym, co najmniej 3 sztuk ogierów lub 3 sztuk klaczy).
 3. Ze względów organizacyjnych maksymalna ilość koni biorących udział w próbie została ograniczona do 30 szt.
 4. W ramach próby zostanie przeprowadzona ocena eksterieru i ścieżka huculska.
 5. Konie na zawody należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę treściwą, siano i słoma będzie zabezpieczona nieodpłatnie. Koszty transportu nie zostaną zwrócone.

 

 1. warunki uczestnictwa:

Ø opłata organizacyjna od konia wynosi 80 PLN dla członków PZHKH 40 PLN, Wpisowe od konia zgłoszonego po terminie: 100 PLN.

Ø opłata za boks 40 PLN/ za dzień  (w pierwszej kolejności ogiery, kl. ze źrebakami) w pozostałych przypadkach decyduje kolejność zgłoszeń.

Ø Stanowisko -20 PLN/ dzień.

Ø Do dyspozycji uczestników podczas całej próby dzielności będzie: lekarz, weterynarz i podkuwacz. Powstałe koszty ponoszą uczestnicy.

Ø Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na czas imprezy.

 

Od uczestników wymaga się zawarcia stosownego, pełnego ubezpieczenia NNW na czas udziału w zawodach.

 1. Zawodnicy zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów konnych wystawione przez lekarza medycyny sportowej (ważność badań dla wszystkich grup wiekowych 6 miesięcy) lub zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach jeździeckich w Regietowie w dniu 15 października 2013 r.
 2. Wiek zawodników min. 10 lat.
 3. Od zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat organizator wymaga pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w zawodach z zaznaczeniem dokładnej nazwy i daty zawodów.
 4. Konie nie mogą być nosicielami wirusów i muszą pochodzić ze zdrowych stad. Muszą być szczepione przeciwko grypie ( wpis do paszportu) według następującego schematu:

Ø szczepienie podstawowe – pierwsze szczepienie w dniu rozpoczęcia szczepienia , drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21- go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego szczepienia.

Ø szczepienie przypominające – co najmniej 12miesięcy od ostatniego szczepienia

Ø żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed  przybyciem na zawody.

Ø koń,który uczestniczy w zawodach po raz pierwszy musi mieć potwierdzone  w paszporcie minimum szczepienie podstawowe

Konie bez ważnych szczepień oraz wykazujące objawy chorobowe nie zostaną dopuszczone do udziału w zawodach.

 1. Zakwaterowanie we własnym zakresie – informacja w biurze Stadniny po numerem tel. 18 351 0018

Załącznik:

formularzzgloszeniowyreg2013

Dodaj do zakładek Link. 2 108 odsłon