• Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  XI Pokaz Ogierów Hodowlanych - Klikowa
  Sprzedaż ogiera śląskiego Ametyst 84 pkt!
  Katalog Ogierów MZHK już w sprzedaży!
  Ustawa o identyfikacji – FAQ i informacje
  UWAGA! Od 6 stycznia 2023 r. WYMAGANY numer EWIDENCJI PRODUCENTÓW i zgłoszenie SIEDZIBY STADA
  KOMUNIKAT – Programy Ochrony
  Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej - Klikowa 21.04.2023

Ocena ogierów po alternatywnych próbach dzielności.

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie podaje informacje o dodatkowym terminie oceny ogierów po alternatywnych próbach dzielności.

Ogiery,które spełniły wymagania alternatywnych prób dzielnościmogą stanąć przed Komisją Oceny Ogierów dnia 3.12. (poniedziałek) na terenie SO Bogusławice.Ocena ta odbędzie się po próbie dzielności klaczy około godziny 14.00.

Ogiery należy zgłaszać do biura PZHK drogą elektroniczną: cuber@pzhk.pl lub faxem: 22 628-68-79 do dnia 30. 11.(piątek).

Koszt oceny ogiera wynosi 100 złotych. Kwotę powyższą należy wpłacać na konto PZHK: 

68 12406175 1111 0000 4571 0410

Ogiery niezgłoszone lub bez potwierdzenia wpłaty nie będąprzedstawione Komisji.

Dodaj do zakładek Link. 664 odsłon