• Klikowska Parada Konna – Nagroda dodatkowa dla Czempionów Klaczy Rocznych i Dwuletnich – rasy Polski Koń Zimnokrwisty!
  Klikowska Parada Konna – Nagroda dodatkowa dla Czempionów Klaczy Dwuletnich i Trzyletnich – rasy Śląskiej!
  Hubertus Tarnowski
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej - Gładyszów 11.10.2023
  Ustawa o identyfikacji – FAQ i informacje
  UWAGA! Od 6 stycznia 2023 r. WYMAGANY numer EWIDENCJI PRODUCENTÓW i zgłoszenie SIEDZIBY STADA
  Kwalifikacje klaczy sztumskich i sokólskich do programu ochrony zasobów genetycznych
  Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej - Klikowa 20.10.2023
  Koszulki Polo - Oferta

Ocena ogierów po alternatywnych próbach dzielności.

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie podaje informacje o dodatkowym terminie oceny ogierów po alternatywnych próbach dzielności.

Ogiery,które spełniły wymagania alternatywnych prób dzielnościmogą stanąć przed Komisją Oceny Ogierów dnia 3.12. (poniedziałek) na terenie SO Bogusławice.Ocena ta odbędzie się po próbie dzielności klaczy około godziny 14.00.

Ogiery należy zgłaszać do biura PZHK drogą elektroniczną: cuber@pzhk.pl lub faxem: 22 628-68-79 do dnia 30. 11.(piątek).

Koszt oceny ogiera wynosi 100 złotych. Kwotę powyższą należy wpłacać na konto PZHK: 

68 12406175 1111 0000 4571 0410

Ogiery niezgłoszone lub bez potwierdzenia wpłaty nie będąprzedstawione Komisji.

Dodaj do zakładek Link. 669 odsłon