• Katalog Ogierów 2021
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie zaprasza do zapoznania się z "Katalogiem ogierów" na sezon 2021 W miarę możliwości katalog jest aktualizowany. Plik z bieżącymi zmianami znajdziecie Państwo w załączniku.
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w imieniu Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, która jest Organizacją Pożytku Publicznego zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie działań Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni” w postaci przekazania 1 % podatku na rzecz Fundacji. KRS: 0000507357 PKO BP: 38 1020 4984 0000 4902 0100 6568 Serdecznie dziękujemy.
  PUNKT ROZPŁODOWY W "KLIKOWEJ"
  Małopolski Związek Hodowców Koni zaprasza do zapoznania się z ofertą stanówki ogierami na Punkcie Rozpłodowym w Klikowej.
  Terminarz przeglądów wiosennych 2021
  Polsko-Słowacka wystawa zwierząt hodowlanych - Ludźmierz 2021

Rejestracja koni zakwalifikowanych do MPMK

KOMUNIKAT
w sprawie rejestracji koni zakwalifikowanych do MPMK

W związku ze zmianą przepisów rejestracyjnych Polskiego Związku Jeździeckiego, Komisja Koordynacyjna PZHK-PZJ zmieniła brzmienie pkt. 10 postanowień ogólnych „Regulaminu rozgrywania Mistrzostw Polski Młodych Koni w 2012 r.” jak niżej:

<--break->
“10. Konie 6 i 7 letnie we wszystkich dyscyplinach oraz konie 5 letnie w dyscyplinach ujeżdżenie i skoki przez przeszkody , które zakwalifikują się do MPMK, muszą być zarejestrowane w Polskim Związku Jeździeckim, posiadać autoryzowany przez PZJ paszport oraz aktualną licencję w danej dyscyplinie (nie dotyczy koni wymienionych w ust. 3, które muszą uzyskać każdorazowo zgodę PZJ na start w MPMK).
Do MPMK nie może przystąpić koń hodowli zagranicznej posiadający licencję gościnną PZJ.

Konie 4 letnie we wszystkich dyscyplinach oraz konie 5 letnie w dyscyplinach WKKW, powożenie i sportowe rajdy konne, zakwalifikowane do MPMK, muszą posiadać paszport identyfikacyjny wydany przez OZHK/WZHK oraz być zarejestrowane w Wojewódzkim Związku Jeździeckim (WZJ). Rejestracja w PZJ nie jest obligatoryjna.”

Dodaj do zakładek Link. 2 102 odsłon