• Katalog Ogierów 2021
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie zaprasza do zapoznania się z "Katalogiem ogierów" na sezon 2021 W miarę możliwości katalog jest aktualizowany. Plik z bieżącymi zmianami znajdziecie Państwo w załączniku.
  PUNKT ROZPŁODOWY W "KLIKOWEJ"
  Małopolski Związek Hodowców Koni zaprasza do zapoznania się z ofertą stanówki ogierami na Punkcie Rozpłodowym w Klikowej.
  ,,Szlakiem Konia Huculskiego"
  XX Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej ,,Szlakiem Konia Huculskiego” oraz Amatorski konkurs w powożeniu zaprzęgami konnymi – propozycje
  "Święto Konia Małopolskiego" - propozycje 2021

Kurs na kierowcę/konwojenta – przewóz koni

        Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w odpowiedzi na szerokie zainteresowanie hodowców, uprzejmie informuje, że kurs konwojenta koni planowany jest na dzień 01.06.2012 r.

<--break->

Kurs przewidziany jest dla:

Osób zatrudnionych przy transporcie zwierząt, wszystkich pracowników bezpośrednio uczestniczących w procesie transportu – kierowców, konwojentów, pracowników baz przeładunkowych i punktów gromadzenia zwierząt.

Odbycie szkolenia zalecane jest również dla przedsiębiorców, kadry kierowniczej i pracowników odpowiedzialnych za organizację transportu, zatrudnionych w firmach przewozowych i zakładach przetwórstwa zwierząt. Jednocześnie informujemy, ze szkolenie będą mogły odbyć osoby obsługujące zwierzęta w punktach gromadzenia zwierząt, zgodnie z art. 9 ust.2 rozporządzenia 1/2005.

Znajomość przepisów i zasad postępowania przy organizacji przewozu żywych zwierząt jest ustawowym obowiązkiem.

Tematyka:

Organizowany przez nas kurs dostosowany jest do aktualnego stanu przepisów prawnych – uwzględnia m.in. przepisy Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 oraz treść znowelizowanych w grudniu 2006 roku ustaw o ochronie zwierząt i ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Obejmuje tematykę: przepisy krajowe i UE w zakresie ochrony zwierząt, załadunek, rozładunek, kontrolę stanu zdrowia itd..

Program:

Program szkolenia zgodny jest z tematyką określoną w Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu:

1.    Aspekty prawne Wspólnoty dotyczące ochrony zwierząt podczas transportu – ogólne warunki transportu zwierząt.

2.    Dokumentacja związana z transportowanymi zwierzętami.

3.    Przepisy techniczne i związane z dobrostanem (zdolność do transportu, wymagania techniczne dotyczące środków transportu). Długotrwały przewóz zwierząt.

4.    Załadunek, rozładunek, obsługa zwierząt oraz czas transportu.

5.    Praktyczne aspekty unieruchomiania zwierząt („ujarzmiania”), przepisy BHP przy obsłudze zwierząt – kwestie bezpieczeństwa personelu.

6.    Wymagania fizjologiczne zwierząt podczas transportu, unikanie stresu transportowego. Wykorzystanie wzorców behawioralnych przy transporcie zwierząt.

Podczas szkolenia przewidziana jest przerwa na lunch. Na podstawie odbytego szkolenia uczestnicy będą mogli zdać egzamin (cena wliczona w opłatę za szkolenie) bezpośrednio po zakończeniu szkolenia.

Osoby prowadzące szkolenie:

Prof. dr hab. Jerzy Niedziółka

dr hab. Barbara Tombarkiewicz

dr inż. Krzysztof Pawlak

dr inż. Marcin Lis

dr inż. Zenon Podstawski

lek wet Rafał Niedziółka

Egzamin i uprawnienia:

Kurs zakończy się testowym egzaminem pisemnym a uczestnicy otrzymają państwowe uprawnienia Konwojenta Zwierząt.

Egzamin składany jest przed komisją powołaną zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 2007-05-18. Dyplom ukończenia kursu upoważnia do uzyskania licencji do transportu zwierząt, wymaganej przez służby weterynaryjne oraz Inspekcję Transportu Drogowego. Dwujęzyczny dokument (w języku polskim i angielskim) o nazwie „Licencja dla kierowców i osób obsługujących transport zwierząt” jest legitymacją upoważniającą do wykonywania czynności związanych z transportem zwierząt, obowiązującą na terenie Polski oraz wszystkich krajów Unii Europejskie. Zaświadczenie o nabyciu kwalifikacji wystawia Powiatowy Lekarz Weterynarii na podstawie dokumentu o odbyciu kursu zakończonego pozytywnym wynikiem egzaminu.

Szkolenie organizuje:

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie

Katedra Hodowli Koni – Uniwersytetu Rolniczego im Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Katedra Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny- Uniwersytetu Rolniczego im Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Koszt uczestnictwa:

350 zł dla członków Małopolskiego Związku Hodowców Koni; 400 zł. dla pozostałych osób (cena egzaminu wliczona w opłatę za szkolenie + materiały szkoleniowe +poczęstunek).

Termin i miejsce:

01.06.2012r; godz:     9.00.

Wykłady i zajęcia praktyczne odbędą się w budynku Stacji Katedry Hodowli Drobiu Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny, Rząska ul. Krakowska 4.

Obejmować będą ok. 8 godzin szkolenia.

Zgłoszenia:

do dnia 26 maja 2012. należy kierować do Biura Związku drogą:

1.    e-mail – rospond_ozhk@wp.pl.

2.    pocztową – Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie ul. Konrada Wallenroda 59/104 30-864 Kraków

3.    fax:12 657 02 16

Prosimy o zabranie na szkolenie dowodu osobistego.

Dodaj do zakładek Link. 4 206 odsłon