Statut

Statut Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie zatwierdzony 19.04.2016r znajduje się w poniższym załączniku.

 

Załączniki: