• Terminarz przeglądów wiosennych 2023
  ,,Majówka w Regietowie” – propozycje
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  II Miedzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia CIAT Niepołomice
  Katalog Ogierów MZHK już w sprzedaży!
  Ustawa o identyfikacji – FAQ i informacje
  UWAGA! Od 6 stycznia 2023 r. WYMAGANY numer EWIDENCJI PRODUCENTÓW i zgłoszenie SIEDZIBY STADA
  II Kwalifikacje do VI Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej – propozycje
  Szlakiem Konia Huculskiego - propozycje
  Święto Konia Małopolskiego

Szkolenie Zaprzęgowe z Wicemistrzem Świata, Multimedalistą Mistrzostw Polski Bartłomiejem Kwiatkiem

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie oraz Fundacja „Klikowska Ostoja Polskich Koni” serdecznie zapraszają do Klikowej na Szkolenie zaprzęgowe, które poprowadzi sam Bartłomiej Kwiatek. Załącznik: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZCZEGÓŁY SZKOLENIA O Bartłomieju Kwiatku

2 739 odsłon

Kurs podstawowy na gospodarzy toru w dyscyplinie powożenie.

W iminiu organizatora informujemy , że  w dniach 03-04.10.2015 r. na terenie SO Bogusławice odbędzie się kurs podstawowy na gospodarzy toru w dyscyplinie powożenie. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: stado@stadoboguslawice.com.pl.… Czytaj dalej

8 627 odsłon

Kurs pierw­szej pomocy dla koniarzy

 Akademia Hodowcy i Jeźdźca zapra­sza na „Kurs pierw­szej pomocy dla konia­rzy”. To obo­wiąz­kowe szko­le­nie dla wszyst­kich wła­ści­cieli i użyt­kow­ni­ków koni. Uczestnicy kursu zdo­będą pod­sta­wową wie­dzę z zakresu dia­gno­styki, bada­nia kli­nicz­nego i dowie­dzą się, jak postę­po­wać… Czytaj dalej

4 342 odsłon

Szkolenie w Nowych Jankowicach

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza hodow­ców i miło­śni­ków koni na szko­le­nie w Stadninie Koni Nowe Jankowice w dniu 27 maja br. Tematem szko­le­nia będzie ocena eks­te­rieru oraz ruchu koni zimnokrwistych.  Ramowy pro­gram Grupa… Czytaj dalej

3 944 odsłon