• Święto Konia Małopolskiego - propozycje
  XI Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – 13-14 Lipiec 2023 r.
  Kwalifikacja i PPO zaprzęgowa ogierów rasy śląskiej – regulamin
  XI Małopolskie Mistrzostwa w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi - propozycje
  Zasadnicza próba dzielności koni rasy huculskiej oraz komisyjna ocena klaczy huculskich do wpisu do ksiąg hodowlanych 24.07.2024
  XV Galicyjski Konkurs Powożenia Zaprzęgami Konnymi w Ujanowicach - propozycje
  Terminarz przeglądów wiosennych 2024
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni

Aukcja – Uznawanie Ogierów rasy polski koń zimnokrwisty 06.10.2023

L.dz. H. I / 700 /2023                                                             Kraków, dn. 14.09.2023 r

Aukcja – Uznawanie Ogierów rasy polski koń zimnokrwisty

 

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie informuje, że aukcja ogierów – uznawanie ogierów rasy polski koń zimnokrwisty odbędzie się w dniu 6 pażdziernika 2023 (piątek) w Klikowej – Tarnów ul. Klikowska 304

Regulamin

Organizator: Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie

Miejsce: Klikowa – Tarnów ul. Klikowska 304

Program Aukcji

do godz.  07 30 – zwózka koni

08 30 – mierzenie ogierów

09 30 – ocena ogierów na płycie

11 00 – podsumowanie

12 30 – wstępna polowa próba dzielności

13 30 – kwalifikacja klaczy rasie polski koń zimnokrwisty w typie sokólskim i sztumskim

15 00 – zasadnicza próba dzielności ogierów 4-6 letnich

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Informacja o zmianach w programie będzie zamieszczona w formie komunikatu na stronach organizatorów.

Sprawy organizacyjne:

Potwierdzenie udziału ogierow na aukcji należy przesyłać na załączonym formularzu
w nieprzekraczalnym terminie do 25 września 2023r. (poniedziałek) wyłącznie na adres

Małopolski Związek Hodowców Koni
ul. Konrada Wallenroda 59/104, 30-867 Kraków

tel.12/657-02-15, e mail: klapcia_ozhk@wp.pl

 

Wszystkie ogiery zgłoszone do dnia 25 września 2023 muszą zostać oglądnięte przez pracownika Zwiazku.

Warunki wpisu młodego ogiera rasy zimnokrwistej do księgi
i dopuszczenie do rozrodu:

 1. warunki uczestnictwa:
 • opłata organizacyjna dla członków związku 200 PLN,
 • opłata organizacyjna dla pozostałych osób 250 PLN,
 • opłata organizacyjna od konia zgłoszonego po terminie: 300 PLN dla członków związku, dla pozostałych 300 PLN
 • Opłata organizacyjna jest obowiązkowa i przepada w przypadku nie przywiezienia ogiera.

 

Opłatę wpisową prosimy uregulować do dnia 1 pażdziernika 2023r. na konto Małopolskiego Związku Hodowców Konia w Krakowie: BOŚ 91 1540 1115 2111 6011 8154 0001. Opłata organizacyjna jest obowiązkowa i przepada w przypadku nie stawienia się na próbę dzielności.

 

 • Opłata za przeprowadzenie próby dzielności – 40 PLN oraz 5 PLN za wydanie zaświadczenia o zaliczonej próbie dzielności
 • Opłata antydopingowa 5 PLN

 

 1. wiek minimum ogiera ukończone 30 miesięcy życia. Jeżeli ogier jest młodszy, lecz ukończył wiek minimum 27 miesięcy (w dniu oceny i jest bardzo dobrze rozwinięty, tj. osiągnął parametry wzrostu i rozwoju określone w programie, może być wpisany do ksiąg,
 2. Ogiery rasy polski koń zimnokrwisty typ sokólski i sztumski, aby zostały uznane w typie w dniu uznania nie mogą przekroczyć 36 miesięcy.
 3. Ocenę ogierów dokona Ogólnopolska Komisja. Orzeczenia Komisji są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.
 4. Ogiery dowiezione na pokaz muszą być zaopatrzone w paszport
  z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie (harmonogram szczepień).
 • szczepienie podstawowe – pierwsze szczepienie w dniu rozpoczęcia szczepienia ,
 • drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21- go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego szczepienia.
 • szczepienie przypominające – co najmniej 6 miesięcy od ostatniego szczepienia żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na zawody.

 

 1. Katalog koni wystawianych w Konkursie sporządzony jest przez Małopolski Związek Hodowców Koni w oparciu o dane zawarte
  w bazie koni PZHK oraz o dane podane w zgłoszeniach koni.

 

 1. Oznaczone boksy dostępne będą w dniu 6 pażdziernika 2023 r. od godziny 6:00. Jest możliwości przyjazdu z koniem w czwartek w dniu 5 pażdziernika 2023 do godz.20 00 (obiekt Klikowa po tej godzinie jest zamknięty) po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem Damianem Szeleść 607 957 218.

 

 1. Organizatorzy Uznawania Ogierów nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni oraz nie odpowiadają za skradzione mienie oraz ewentualne wypadki, uszczerbki na zdrowiu ludzi i koni oraz szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania czempionatu. Właściciele koni oraz osoby zajmujące się prezentacją i obsługą koni biorą udział w aukcji ogierów na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność za ewentualny udział osób nieletnich w prezentacji koni ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni (pisemna zgoda obojga rodziców). Zaleca się do zawarcia polisy ubezpieczeniowej koni i NNW na czas trwania uznawania.
 2. badania grup krwi ogiera potwierdzające zgodność pochodzenia
  /w tym DNA/,
 3. posiadanie orzeczenia lek wet. o przydatności do rozrodu,
  z wynikiem badań w kierunku chorób zakaźnych
  (nosacizna, zaraza stadnicza, niedokrwistość) wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii lub innego lekarza przez niego upoważnionego,
 4. poświadczenie zdrowotności ogiera (druk urzędowy) wystawione przez lekarza powiatowego,
 5. ukończenie wstępnej polowej próby zaprzęgowej na aukcji;
 6. ogiery ras zimnokrwistych zagranicznych w ocenie pokroju stosowanej w Polsce uzyskały: min. 81 pkt. bonitacyjnych, w tym min. 14 pkt za kłodę, 8 pkt za kopyta
  i min. 16 pkt za ruch dla ogierów w rasy ardeńskiej oraz dla ogierów w nie uznanych przez księgę macierzystą lub właściwą dla rasy.
 7. osiągnęły minimum 155 cm wzrostu i 25 cm obwodu nadpęcia (w dniu oceny); uzyskały w ocenie pokroju co najmniej 79 pkt. bonitacyjnych, dotyczy to również ogierów w typie sokólskim oraz sztumskim (w tym za typ rasowy i płciowy co najmniej 14 pkt (bardzo dobry), suma pkt bonitacyjnych 80 pkt).

 

Warunki przygotowania ogiera do wystawy – aukcji.

 • pielęgnacja koni (grzywa, ogon, kopyta, sierść),
 • prawidłowo rozczyszczone kopyta /dopuszcza się płaskie podkowy na przód/i podawanie nóg,
 • przedstawienie ogiera do wyceny na płycie w pozycji „stój” na skórzanym ogłowiu
  i wodzach,
 • nauczenie i zaprezentowanie ogiera w swobodnym stępie i kłusie na „luźnej” wodzy,
 • odpowiedni ubiór prowadzącego,
 • nauczyć ogiera pracy w zaprzęgu w pojedynkę w wozie /obowiązkowa próba dzielności ogiera na aukcji/.

 

 • należy zabezpieczyć we własnym zakresie na czas aukcji paszę dla ogiera /siano plus paszę treściwą oraz uprząż (szory, chomąto, orczyk) do próby uciągu, skórzane ogłowie i wodze oraz kantar z mocnymi linkami do wiązania, a także środki do pielęgnacji konia. Siano dla prezentowanych ogierów należy zabezpieczyć we własnym zakresie. Istnieje możliwość zakupienia siana na miejscu w cenie 15 zł za kostkę.

 

Regulamin przeprowadzania próby dzielności znajduje się w Programie Hodowli Koni Zimnokrwistych:  https://www.pzhk.pl/wp-content/uploads/2023/04/pr-hodow-z-2023-03-23.pdf

 

 

                                                                                  Dyrektor

                                                                                  MZHK w Krakowie

                                                                                  mgr inż. Teresa Pracuch

 

Dodaj do zakładek Link. 423 odsłon