• Terminarz Przeglądów jesienny 2023
    Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
    Szkolenie Zaprzęgowe z Panem Romanem Kusz
    UWAGA! Od 6 stycznia 2023 r. WYMAGANY numer EWIDENCJI PRODUCENTÓW i zgłoszenie SIEDZIBY STADA

Pożar w Stadninie „Huculski Raj” w Warszawie na Białołęce

Właścicielowi Stadniny Panu Sylweriuszowi Moroz oraz Państwu Olimpii i Rafałowi Dąbkowskim składamy serdeczne wyrazy współczucia
w związku z pożarem budynków stadniny, w którym zginęło 8 koni, w tym 3 huculskie – ogiery Wieśniak i Orfeusz oraz wałach Lando.
Zarząd PZHKH

Apelujemy do członków PZHKH i wszystkich miłośników koni o udzielenie wsparcia finansowego na pokrycie strat wynikłych z pożaru.
Wpłaty prosimy przekazywać na rachunek bankowy Związku:
Bank BGŻ Oddział w Tarnowie
48 2030 0045 1110 0000 0175 4650
IBAN : 
PL48 2030 0045 1110 0000 0175 4650  
z dopiskiem „Pożar w Huculskim Raju”.

 
Dodaj do zakładek Link. 187 odsłon