• Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w imieniu Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, która jest Organizacją Pożytku Publicznego zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie działań Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni” w postaci przekazania 1 % podatku na rzecz Fundacji. KRS: 0000507357 PKO BP: 38 1020 4984 0000 4902 0100 6568 Serdecznie dziękujemy.
  PUNKT ROZPŁODOWY W "KLIKOWEJ"
  Małopolski Związek Hodowców Koni zaprasza do zapoznania się z ofertą stanówki ogierami na Punkcie Rozpłodowym w Klikowej.
  POKAZ OGIERÓW HODOWLANYCH 06.03.2021 Klikowa
  POKAZ OGIERÓW HODOWLANYCH
  Aukcja – Uznawanie Ogierów rasy polski koń zimnokrwisty

POKAZ OGIERÓW HODOWLANYCH zmiana terminu na 6.03.2021 Klikowa

POKAZ OGIERÓW HODOWLANYCH

ZMIANA TERMINU ! 06 marca 2021r. Klikowa – TARNÓW Ul. Klikowska 304

W związku z zagrożeniem epidemicznym MZHK w Krakowie przedstawia w załączeniu warunki organizacji i przeprowadzenia na terenie Klikowej, POKAZU OGIERÓW HODOWLANYCH. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w warunkach uczestnictwa lub odwołania imprezy.

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza
na Pokaz Ogierów Hodowlanych (uznanych), w dniu 6 marca 2021 (sobota) o godz. 10-tej, na terenie Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni, Tarnów- Klikowa ul. Klikowska 304,

Koszt uczestnictwa w pokazie – 100 zł dla członków Związku, (dla pozostałych osób 150 zł), od ogiera (opłata obejmuje boks, katalog, oraz gorący posiłek). Opłatę prosimy uiścić do dnia 15 lutego 2021r. na konto Małopolskiego Związku Hodowców Konia w Krakowie – BOŚ 91 1540 1115 2111 6011 8154 0001 – W tytule przelewu proszę wpisać: „Imię i Nazwisko Właściciela – nazwę konia – Pokaz Ogierów Hodowlanych. Opłata przepada w przypadku nie przywiezienia ogiera na konkurs.

W ślad za zgłoszeniem prosimy o przesyłanie zdjęcia ogiera i materiałów informacyjnych dotyczących pochodzenia lub kariery zgłaszanego konia.

Zgłoszenia do pokazu prosimy składać według załączonego formularza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2021r. na adres e-mail klapcia_mzhk@wp.pl lub telefonicznie nr tel. 12/657-02 -25. 

Regulamin

Organizator: Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie

Współorganizator: Fundacja Klikowska Ostoja Polskich Koni

 

Data: 06.03.2021 r. (sobota) godzina rozpoczęcia: 10:00

Miejsce: Klikowa – Tarnów ul Klikowska 304

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym covid-19 pokaz ogierów hodowlanych zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi na dzień 06 marca 2021r. obostrzeniami.

Właścicieli koni prosimy o przestrzeganie obowiązujących zaleceń Ministra Zdrowia w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa (dystans, zasłanianie ust i nosa, częste mycie rąk i ich dezynfekcja).

 1. W pokazie mogą brać udział ogiery hodowlane wpisane do ksiąg zarejestrowane w polskiej centralnej bazie koniowatych, a także ogiery uznane w innych księgach hodowlanych, których właściciele deklarują wolę uznania ich przez właściwe Komisje Ksiąg Stadnych przy PZHK, będące własnością członków Związku opłacających aktualne składki.
 2. O rodzaju pokazu decyduje właściciel ogiera (w ręku lub użytkowy).
 3. Ogiery dowiezione na pokaz muszą być zaopatrzone w paszport
  z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie (harmonogram szczepień).
 4. Katalog koni wystawianych w Pokazie sporządzony jest przez Małopolski Związek Hodowców Koni w oparciu o dane zawarte
  w bazie koni PZHK oraz o dane podane w zgłoszeniach koni.
 5. Organizatorzy Pokazu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni oraz nie odpowiadają za skradzione mienie oraz ewentualne wypadki, uszczerbki na zdrowiu ludzi i koni oraz szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania konkursu. Właściciele koni oraz osoby zajmujące się prezentacją i obsługą koni biorą udział w pokazie na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność za ewentualny udział osób nieletnich w prezentacji koni ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni (pisemna zgoda obojga rodziców). Zaleca się do zawarcie polisy ubezpieczeniowej koni i NNW na czas trwania wystawy.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności danych wynikające z błędnie podanych w zgłoszeniu informacji lub braków formalnych.
 7. Ogiery będą prezentowane głównie w „ręku”. W zależności
  od warunków pogodowych będzie możliwość zaprezentowania reproduktorów pod siodłem lub w zaprzęgu (bez skoków luzem).
 8. W zgłoszeniu prosimy podać: nazwę ogiera, rasę numer paszportu

i licencji, sposób prezentacji oraz dane właściciela jak również informacje, jakie wystawca chciałby zamieścić w komentarzu dotyczącym reproduktora: osiągnięcia hodowlane sportowe lub użytkowe, cenę stanówki sposób prezentacji oraz dodatkowe dane kontaktowe (wg załączonego formularz zgłoszeniowego).

         Zależy nam na jak najlepszej prezentacji Państwa ogierów i sprawnym przeprowadzeniu imprezy. Mając powyższe na uwadze zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłoszenie swojego reproduktora/reproduktorów.

Serdecznie zapraszamy do Pokazu Ogierów Hodowlanych wszystkich hodowców i miłośników koni

DODATKOWE INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW

 1. Oznaczone boksy dostępne będą 06.03.2021 r. od godziny 10:00.
 2. Siano dla prezentowanych ogierów należy zabezpieczyć we własnym zakresie. Istnieje możliwość zakupienia siana na miejscu w cenie
  7 zł za kostkę.
 3. Samochody wraz z przyczepami prosimy zaparkować na wyznaczonym miejscu (zgodnie z oznakowaniem) i pozostawić porządek po swoich pojazdach.
 4. Odprawa organizacyjna o godz. 9.30 na maneżu -stajnia główna (odbiór numerów startowych od godziny 8:30).
 5. Prezentujących ogiery prosimy o odpowiedni strój i przygotowanie ogierów.
 6. Właściciele ogierów otrzymają katalog wraz z numerami, które należy umieścić z lewej i prawej strony ogłowia.
 7. Możliwa jest tylko jedna prezentacja ogiera, która odbywa się zgodnie z wyborem właściciela: w ręku: w pozycji „na stój”, w stępie i kłusie (możliwa jest prezentacja w ruchu luzem), albo w zaprzęgu, lub wierzchem.
 8. Po zakończeniu prezentacji odbędzie się dekoracja pamiątkowym flots i statuetką w wyznaczonym miejscu, a następnie ogiery przeprowadzane będą kłusem na drugą część hali. Zgłaszając konia na konkurs hodowca/właściciel potwierdza, że zapoznał się
  z Regulaminem, który znajduje się na stronie: www.ozhk.pl i w pełni akceptuję jego warunki. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Małopolski Związek Hodowców Koni
  w Krakowie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą,
  a także rozpowszechnianie informacji o wynikach poprzez multimedia, w tym, prasę, radio lub telewizję oraz organizatorów.

 

                                                                            Dyrektor

                                                                            MZHK w Krakowie

                                                                            mgr inż. Teresa Pracuch

formularzzgloszeniowypokazogierow

warunki z przeprowadzenia Pokazu Ogierów Hodowlanych

 

Dodaj do zakładek Link. 572 odsłon