• PUNKT ROZPŁODOWY W "KLIKOWEJ"
  Małopolski Związek Hodowców Koni zaprasza do zapoznania się z ofertą stanówki ogierami na Punkcie Rozpłodowym w Klikowej.
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie wraz z Fundacją „Klikowska Ostoja Polskich Koni” będącą Organizacją Pożytku Publicznego zwraca się z prośbą o wsparcie działań Fundacji w postaci przekazania 1 %-tu podatku na rzecz Fundacji. KRS: 0000507357 PKO BP: 38 1020 4984 0000 4902 0100 6568 Dziękujemy.

Zmiany w programach hodowli

Polski Związek Hodowców Koni informuje, że z dniem 10 sierpnia wchodzą w życie zaakceptowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmiany w programach hodowli dotyczące:

 • rozszerzenia wykazu stacji produkcji i dystrybucji nasienia upoważnionych do wydawania świadectw
 • zootechnicznych (SO Łąck, SK Janów Podlaski, Stacja Verso La Natura w Warniku),
 • regulaminu prób antydopingowych,
 • polowej próby zaprzęgowej ogierów ras szlachetnych, w tym śląskiej,
 • doprecyzowania rodowodowych warunków wpisu do księgi rasy arden polski.

Dodatkowo w programach hodowli koni ras szlachetnych (m, wlkp, sp) wprowadzono następujące zmiany:

 • możliwość odstąpienia od badania na pochodzenie w przypadku ogierów ras zagranicznych, w wieku 10 lat i starszych, jeżeli nie ma możliwości potwierdzenia pochodzenia po obojgu rodzicach
 • modyfikacja zasad liczenia wyników końcowych stacjonarnej i polowej próby wierzchowej ogierów, tak by były one porównywalne,
 • weryfikacja minimalnych wymagań wpisu do ksiąg ogierów na podstawie MPMK oraz zrównanie progów selekcyjnych dla ogierów hodowli polskiej i zagranicznej,
 • rezygnacja z konieczności startu w MPMK ogierów po próbie wierzchowej lub zaprzęgowej w celu przedłużenia prawa do użytkowania w rozrodzie po ukończeniu 7 roku życia,
 • możliwość stosowania skali co 0,1 pkt., a nie co 0,5 pkt. jak dotychczas, w przypadku oceny źrebiąt na zorganizowanych przeglądach.
 • w przypadku koni małopolskich zniesienie zapisu o możliwości przystępowania tylko do jednej próby użytkowości w danym roku
Dodaj do zakładek Link. 19 odsłon