• PUNKT ROZPŁODOWY W "KLIKOWEJ"
    Małopolski Związek Hodowców Koni zaprasza do zapoznania się z ofertą stanówki ogierami na Punkcie Rozpłodowym w Klikowej.
    Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
    Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie wraz z Fundacją „Klikowska Ostoja Polskich Koni” będącą Organizacją Pożytku Publicznego zwraca się z prośbą o wsparcie działań Fundacji w postaci przekazania 1 %-tu podatku na rzecz Fundacji. KRS: 0000507357 PKO BP: 38 1020 4984 0000 4902 0100 6568 Dziękujemy.

Terminarz przeglądów wiosennych 2020

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przedstawia terminarz przeglądów wiosennych 2020r.

W związku z epidemią coronawirusa SARS-CoV-2 i ciągłym ryzykiem zakażenia się, w trosce o zdrowie Państwa i Pracowników Biura Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie, zwracam się z prośbą o zakładanie maseczki zakrywającej nos i usta w czasie bezpośredniej rozmowy z Pracownikami Biura Związku wykonującymi przegląd – usługę w gospodarstwie. Jednocześnie informuje się zainteresowanych Właścicieli koni, że przeglądy koni odbywać się będą tylko w miejscu stacjonowania konia tj., w rodzimym gospodarstwie.

Absolutnie nie należy przemieszczać koni poza obręb gospodarstwa w celu wykonania powyższych usług.

W przypadku niedostosowania się Hodowcy/Właściciela konia do zasady osłony ust i nosa (założona maseczka) w czasie bezpośredniej rozmowy z Pracownikami Biura Związku, mogą Oni odstąpić od wykonania usługi, a kosztami dojazdu obciążyć Hodowcę/Właściciela konia nie stosującego się do w/w zalecenia.

Z uwagi na bezpieczeństwo osób i zwierząt, podczas wykonywania czynności przy  bezpośrednim kontakcie z koniem, w przypadku gdy założenie maseczki płoszy konie,  nie rekomenduje się  noszenia maseczek, zalecając szczególnie w tym wyjątkowym przypadku zachowanie bezpiecznej odległości między osobami zaangażowanymi w te czynności.

terminarz wiosenny 2020

Dodaj do zakładek Link. 1 017 odsłon