• Katalog Ogierów 2021
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie zaprasza do zapoznania się z "Katalogiem ogierów" na sezon 2021 W miarę możliwości katalog jest aktualizowany. Plik z bieżącymi zmianami znajdziecie Państwo w załączniku.
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w imieniu Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, która jest Organizacją Pożytku Publicznego zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie działań Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni” w postaci przekazania 1 % podatku na rzecz Fundacji. KRS: 0000507357 PKO BP: 38 1020 4984 0000 4902 0100 6568 Serdecznie dziękujemy.
  PUNKT ROZPŁODOWY W "KLIKOWEJ"
  Małopolski Związek Hodowców Koni zaprasza do zapoznania się z ofertą stanówki ogierami na Punkcie Rozpłodowym w Klikowej.
  VIII Małopolskie Mistrzostwa w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi – propozycje
  Majówka w Regietowie - propozycje

Pomóżmy Polskim Koniom – podpisz petycje. Pandemia i co dalej.

Ograniczenia i restrykcje nałożone na wszystkich Polaków w związku z koniecznością zahamowania pandemii powodowanej przez koronawirusa COVID-19 wpływają na każdą dziedzinę gospodarki. Polska hodowla koni znalazła się w niebezpiecznej i trudnej sytuacji.

Zamknięcie granic zahamuje obrót końmi. Odwoływane są imprezy ogólnopolskie i regionalne, służące nie tylko selekcji, ale również popularyzacji hodowli i różnych form użytkowania koni. Już niebawem może okazać się, że mniejsza liczba koni poddawana będzie ocenie użytkowości i wpisywana do prowadzonych przez Związek ksiąg.

Od lat obserwujemy spadek pogłowia koni w naszym kraju, ale konsekwencją obecnej sytuacji może być dramatyczne nasilenie się tej tendencji. Wielkość spadku pogłowia koni będzie uzależniona od czasu trwania pandemii, bo jej wpływ na gospodarkę widać już teraz gołym okiem. To nie jest sprawa tylko samych hodowców! Prowadząc swoją działalność, zatrudniają ludzi. Jeśli hodowla zacznie poupadać, to skurczy się znacząco ilość miejsc pracy, ludzie pozostaną bez środków do życia. Pociągnie to również za sobą upadek przedsiębiorstw świadczących usługi dla hodowli. Spadek pogłowia koni szlachetnych będzie miał wpływ również na sport jeździecki. Straty będą nieodwracalne.

Polska hodowla koni bez wsparcia państwa koni może nie wytrzymać tego kryzysu!

Wraz z Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych i organizacjami wspierającymi podjęliśmy działania i wzięliśmy udział w przygotowaniu postulatów dotyczących pomocy dla branż rolniczych w obliczu skutków pandemii. Komplet dokumentów ze szczegółowym opisem sytuacji (tu można się z nimi zapoznać), trafił już do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Kancelarii Premiera. Sformułowano także najważniejsze propozycje pomocy dla rolników:

 1. odroczenie lub anulowanie uiszczania składek KRUS i ZUS,
 2. przyspieszenie uregulowania płatności bezpośrednich za rok 2019,
 3. przyspieszenie wypłat suszowych za rok 2019,
 4. odroczenie spłat rat kredytów,
 5. zwiększenie wysokości pomocy de minimis na 2020 r.,
 6. odroczenie płatności podatku rolnego i czynszu dzierżawnego,
 7. skrócenie okresu zwrotu VAT przez Urzędy Skarbowe i czasowa rezygnacja z rozliczeń w systemie split payment w stosunku do rolników będących płatnikami podatku VAT,
 8. wprowadzenie uproszczonych procedur zaciągania kredytów preferencyjnych,
 9. wprowadzenia zmian do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie zasiłków chorobowych,
 10. zwiększenie kontroli związanych z nieuczciwym obniżaniem cen na produkty rolne, a podnoszeniem cen żywności dla konsumentów,
 11. uruchomienie zakupu na rezerwy państwowe towarów, których nie będzie można wyeksportować,
 12. wypracowanie procedur zapewniających pomoc rolnikowi w sytuacjach gdy z powodu kwarantanny nie może opiekować się zwierzętami gospodarskimi,
 13. uelastycznienie prawa pracy w sytuacji obowiązkowych kwarantann pracowników.

Wspieramy także inicjatywę zapoczątkowaną przez Pomorski Związek Jeździecki. Marcin Podpora, jako reprezentant i wojewódzki koordynator zespołu wsparcia przy PomZJ, przygotował wniosek do Minister Sportu, Danuty Dmowskiej-Andrzejuk i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Branża już w tej chwili w dramatyczny sposób odczuwa skutki epidemii; w wielu przypadkach kluby i ośrodki zaczynają mieć problemy z utrzymaniem swoich zwierząt, którym zwyczajnie zaczyna brakować pasz. W województwach powstają organizacje wsparcia i samopomocy, ale potrzebne są działania ze strony rządu, aby udało się przetrwać.

Zachęcamy także wszystkich do podpisania petycji https://www.swiatkoni.pl/petycja—ratujmy-nasze-stajnie-osrodki-jezdzieckie-i-hodowcow w sprawie wspomożenia w walce o przetrwanie stajni, ośrodków jeździeckich oraz polskich hodowców koni ras szlachetnych utworzoną przez magazyn Świat Koni.

O efektach wspólnie podejmowanych działań będziemy informować Państwa na bieżąco.

Dodaj do zakładek Link. 58 odsłon