• PUNKT ROZPŁODOWY W "KLIKOWEJ"
  Małopolski Związek Hodowców Koni zaprasza do zapoznania się z ofertą stanówki ogierami na Punkcie Rozpłodowym w Klikowej.
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie wraz z Fundacją „Klikowska Ostoja Polskich Koni” będącą Organizacją Pożytku Publicznego zwraca się z prośbą o wsparcie działań Fundacji w postaci przekazania 1 %-tu podatku na rzecz Fundacji. KRS: 0000507357 PKO BP: 38 1020 4984 0000 4902 0100 6568 Dziękujemy.

VIII Pokaz ogierów hodowlanych

VIII Pokaz Ogierów Hodowlanych 

29 luty 2020r. Klikowa

 

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza na
VIII POKAZ OGIERÓW HODOWLANYCH (uznanych), w dniu 29 lutego 2020 (sobota) o godz. 10-tej, na terenie Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni, Tarnów- Klikowa ul. Klikowska 304, 

 

Koszt uczestnictwa w pokazie – 70 zł dla członków Związku, (dla pozostałych
120 zł), od ogiera (opłata obejmuje boks, katalog, oraz gorący posiłek). Opłatę prosimy uiścić do dnia 24 lutego 2020r. na konto Małopolskiego Związku Hodowców Konia
w Krakowie – BOŚ 91 1540 1115 2111 6011 8154 0001 – z dopiskiem pokaz ogierów hodowlanych. Opłata przepada w przypadku nie przywiezienia ogiera na pokaz. 

 

Zgłoszenia do pokazu prosimy składać według załączonego formularza
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2020r. na adres e-mail _mzhk_krakow@wp.pl lub telefonicznie nr tel. 12/657-02 -25.

 

Regulamin 

 

Organizator: Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie

Współorganizator: Fundacja Klikowska Ostoja Polskich Koni 

 

 1. Ogiery będą prezentowane głównie w „ręku”. W zależności o warunków pogodowych będzie możliwość zaprezentowania reproduktorów pod siodłem lub
  w zaprzęgu (bez skoków luzem).
 2. Wszystkie ogiery biorące udział w pokazie muszą posiadać paszport PZHK. oraz posiadać aktualne szczepienia przeciwko grypie, wpisane do paszportu.
 3. W zgłoszeniu prosimy podać: nazwę ogiera, rasę numer paszportu i licencji, sposób prezentacji oraz dane właściciela jak również informacje, jakie wystawca chciałby zamieścić w komentarzu dotyczącym reproduktora: osiągnięcia hodowlane sportowe lub użytkowe, cenę stanówki sposób prezentacji oraz dodatkowe dane kontaktowe (wg załączonego formularz zgłoszeniowego).
 4. Organizator pokazu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni, noclegów oraz nie odpowiadają za ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania czempionatu. Zaleca się do zawarcia polisy ubezpieczeniowej koni i NNW na czas trwania wystawy.

 

    Zależy nam na jak najlepszej prezentacji Państwa ogierów i sprawnym przeprowadzeniu imprezy. Mając powyższe na uwadze zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłoszenie swojego reproduktora/reproduktorów. 

Serdecznie zapraszamy na pokaz ogierów wszystkich hodowców i miłośników koni.

 

                                Dyrektor 

                                MZHK w Krakowie

                                mgr inż. Teresa Pracuch

formularzzgloszeniowypokazogierow

Dodaj do zakładek Link. 601 odsłon