• PUNKT ROZPŁODOWY W "KLIKOWEJ"
  Małopolski Związek Hodowców Koni zaprasza do zapoznania się z ofertą stanówki ogierami na Punkcie Rozpłodowym w Klikowej.
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie wraz z Fundacją „Klikowska Ostoja Polskich Koni” będącą Organizacją Pożytku Publicznego zwraca się z prośbą o wsparcie działań Fundacji w postaci przekazania 1 %-tu podatku na rzecz Fundacji. KRS: 0000507357 PKO BP: 38 1020 4984 0000 4902 0100 6568 Dziękujemy.

I Zjazd Zrzeszenia Hodowców Koni Sztumskich

W imieniu Pomorskiego Związku Hodowców Koni w Malborku informujemy o I Zjeździe Zrzeszenia Hodowców Koni Sztumskich. Walny Zjazd wyborczy odbędzie się 25.01.2020 r. (sobota) w Sztumie, ul. Reja 12 (teren szpitala) w pierwszym terminie 10:30, drugi termin 11:00.

Porządek Zjazdu

 1. Otwarcie Zjazdu – powołanie Przewodniczącego Sekretarza Prezydium oraz przyjęcie porządku obrad i regulaminu Zjazdu.
 2. Wybór Komisji Mandatowo-Skrótacyjnej i Wnioskowej Koni Sztumskich.
 3. Przedstawienie potrzeb założenia Zrzeszenia Hodowców Koni Sztumskich.
 4. Wybór Prezesa Zrzeszenia Hodowców Koni Sztumskich.
 5. Wybór Zarządu Zrzeszenia Hodowców Koni Sztumskich.
 6. Wybór Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia Hodowców Koni Sztumskich.
 7. Odczytanie przez Przewodniczącego wniosku o przyjęcie Zrzeszenia Hodowców Koni Sztumskich do struktur działania PZHK.
 8. Przedstawienie Wniosków na Walny Zjazd PZHK.
 9. Wolne wnioski.
 10. Dyskusja.
 11. Zakończenie Zjazdu.
Dodaj do zakładek Link. 26 odsłon