• PUNKT ROZPŁODOWY W "KLIKOWEJ"
    Małopolski Związek Hodowców Koni zaprasza do zapoznania się z ofertą stanówki ogierami na Punkcie Rozpłodowym w Klikowej.
    Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
    Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie wraz z Fundacją „Klikowska Ostoja Polskich Koni” będącą Organizacją Pożytku Publicznego zwraca się z prośbą o wsparcie działań Fundacji w postaci przekazania 1 %-tu podatku na rzecz Fundacji. KRS: 0000507357 PKO BP: 38 1020 4984 0000 4902 0100 6568 Dziękujemy.

Informacja dla Hodowców zainteresowanych przystąpieniem do Programu Ochrony na 2020

Informacja dla Hodowców zainteresowanych przystąpieniem do Programu Ochrony na 2020.

 

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie informuje wszystkich hodowców zainteresowanych przystąpieniem po raz pierwszy do Programów Ochrony Zasobów Genetycznych koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej, śląskiej, huculskiej, koników polski, polski koń zimnokrwisty
w typie sokólskim lub sztumskim oraz podjęciem realizacji 5-cio letniego zobowiązania od 15 marca 2020r, że składanie wniosków i wypełnienie stosownych dokumentów odbywać się będzie w biurze MZHK w Krakowie do 19 grudnia 2019 roku.

 

Złożenie dokumentów należy dokonać osobiście w biurze Związku po wcześniejszemu telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (dnia i godziny).

 

Warunki uczestnictwa w programie to:

  • Posiadanie min. 2 klaczy danej rasy lub typu sok/sztum. wpisanych do ksiąg pokrytych lub posiadających urodzone potomstwo w ostatnim roku.
  • Posiadanie gospodarstwa o powierzchni min 1 ha z nadanym w ARiMR nr ewidencyjnego.
  • Członkostwo w MZHK w Krakowie.

 

Zgodnie z uchwałą Zarządu MZHK w Krakowie w roku 2019 przy składaniu dokumentów pobierana będzie opłata od wszystkich klaczy programowych 25 zł/sztukę.

 

Osoby kończące 5-cio letnie zobowiązanie 14 marca 2020r.
i zainteresowane kontynuacją programu są zobowiązane do złożenia za pośrednictwem MZHK w Krakowie OŚWIADCZENIA w terminie do końca stycznia 2020r.

W tym samym terminie składają DEKLARACJĘ nowi uczestnicy programu ochrony, którzy przejmują klacze realizujące program u innego hodowcy.

Bliższe szczegóły dotyczące programów ochrony oraz obowiązująca Procedura na rok 2020 i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie Instytutu Zootechniki w Balicach:  www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie 

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny w biurze
Związku 12 657 02 25.

                                Teresa Pracuch

                            Dyrektor MZHK w Krakowie  

Dodaj do zakładek Link. 205 odsłon