• PUNKT ROZPŁODOWY W "KLIKOWEJ"
    Małopolski Związek Hodowców Koni zaprasza do zapoznania się z ofertą stanówki ogierami na Punkcie Rozpłodowym w Klikowej.
    Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
    Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie wraz z Fundacją „Klikowska Ostoja Polskich Koni” będącą Organizacją Pożytku Publicznego zwraca się z prośbą o wsparcie działań Fundacji w postaci przekazania 1 %-tu podatku na rzecz Fundacji. KRS: 0000507357 PKO BP: 38 1020 4984 0000 4902 0100 6568 Dziękujemy.

Odszedł ś.p. Marian Mikołajewicz 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że ś.p. Marian Mikołajewicz odszedł do lepszego świata.
Był jednym z założycieli Stowarzyszenia „Koń Huculski”, – prekursora  Związku Hodowców Konia Huculskiego. Od 1993 r. był twórcą i właścicielem Stadniny Koni Huculskich w Nielepicach. Hodowane przez Niego konie wielokrotnie zdobywały czołowe miejsca w imprezach hodowlanych. Był organizatorem wielu ścieżek huculskich, imprez promocyjnych oraz rajdów konnych i znacznym stopniu przyczynił się do popularyzacji koni huculskich. Uczestniczył w organizacji Festiwali Kultury Huculskiej w Krakowie, w których brały udział konie Jego hodowli. Zgromadził bogate kolekcje wyrobów sztuki huculskiej i ludowej z regionu krakowskiego, które udostępniał w swojej stadninie. Wielokrotnie był laureatem nagród i wyróżnień za działalność agroturystyczną i promocję regionu.
Dzięki Jego działalności rzesza dzieci i młodzieży poznała piękno terenów podkrakowskich dolinek, promował nie tylko jazdę konną ale także powożeni zaprzęgami konnymi oraz edukację najmłodszych poprzez obcowanie z końmi i innymi zwierzętami gospodarskimi.

W imieniu Małopolskiego  Związku Hodowców Koni
Żonie i Rodzinie ś.p. Mariana Mikołajewicza składamy najszczersze wyrazy współczucia.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczą się w dniu 13.12.2019 r. o godz. 11:00 w Krakowie na cmentarzu Batowice w kaplicy przy ul. Powstańców 48.

Dodaj do zakładek Link. 157 odsłon