• Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w imieniu Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, która jest Organizacją Pożytku Publicznego zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie działań Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni” w postaci przekazania 1 % podatku na rzecz Fundacji. KRS: 0000507357 PKO BP: 38 1020 4984 0000 4902 0100 6568 Serdecznie dziękujemy.
  PUNKT ROZPŁODOWY W "KLIKOWEJ"
  Małopolski Związek Hodowców Koni zaprasza do zapoznania się z ofertą stanówki ogierami na Punkcie Rozpłodowym w Klikowej.
  Zasadnicza Próba Dzielności koni rasy huculskiej 23.04.2021 – Propozycje

,,Święto Konia Małopolskiego” oraz VI Małopolskie Mistrzostwa w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi – propozycje 2019

„Święto Konia Małopolskiego”

XIII Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej

IV Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi

VI Małopolskie Mistrzostwa w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi

Tarnowskie Zawody Kawaleryjskie „MILITARII” 

 

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie informujemy, że ukazał się projekt, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, zmieniający rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa. Projekt zakłada obniżenie stawek dotacji do kosztów usług wykonywanych przez Związki na rzecz hodowców, zarówno
w przypadku prowadzenia ksiąg hodowlanych jak i oceny wartości użytkowej lub hodowlanej o 58% w stosunku do dotychczasowego dofinansowania.

 

Niedowierzanie i konsternację budzi uzasadnienie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zawarte w skutkach regulacji w/w projektu:

 

„W związku z propozycją zmniejszenia rocznych stawek dotacji na realizowane przez nich zadania, konieczne będzie obciążanie hodowców MŚP zwiększonymi (o część niedotowaną) kosztami subsydiowanych usług polegających na prowadzeniu ksiąg hodowlanych oraz prowadzeniu oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt gospodarskich.
Istnieje zagrożenie, że polscy hodowcy MŚP będą rezygnować
z utrzymywania stad hodowlanych zwierząt gospodarskich lub będą ubiegać się o wpisanie swoich zwierząt do ksiąg hodowlanych prowadzonych w innych państwach członkowskich UE, jak również poddawać je ocenie wartości użytkowej i hodowlanej w tych krajach, ze względu na korzystniejsze finansowo warunki wykonania takich usług.
Konsekwencją spełnienia ww. obaw, może być zwalnianie pracowników przez pracodawców, którymi są organizacje hodowców lub inne podmioty świadczące ww. usługi na rzecz hodowców MŚP”.

Uwaga – brak nagród finansowych:

 

 • Premia hodowlana za wyniki oceny płytowej dla koni rocznych, dwuletnich i trzyletnich (zgodnie z regulaminami).

 

W projekcie rozporządzenia wykreślono zapis dotyczący refundowania kosztów nagród przyznanych i wypłaconych za zwierzęta na wystawach
i innych imprezach prezentujących zwierzęta  hodowlane, w tym m.in.:

 • za tytuł Czempiona koni: rocznych, dwuletnich i trzyletnich, oraz klaczy starszych.
 • za tytuł Wiceczempiona koni: rocznych, dwuletnich i trzyletnich oraz klaczy starszych.

PARTNER GŁÓWNY:

 

formularz zgloszeniowy 2019

Program ujeżdżenia powożenie – D_2019_MPMK_4

Regulamin powozenia zaprzegami

regulamin 2019 koni rasy sp

regulamin 2019 koni rasy malopolskiej

Dodaj do zakładek Link. 1 083 odsłon