• PUNKT ROZPŁODOWY W "KLIKOWEJ"
  Małopolski Związek Hodowców Koni zaprasza do zapoznania się z ofertą stanówki ogierami na Punkcie Rozpłodowym w Klikowej.
  ,,Z Hucułem do Karkowa''
  ,,Święto Konia Małopolskiego” oraz VI Małopolskie Mistrzostwa w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi
  Serdecznie zapraszamy na ,,Święto Konia Małopolskiego” oraz VI Małopolskie Mistrzostwa w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi, które odbędą się 22-23.06.2019 w Tarnowie-Klikowej.

,,Szlakiem Konia Huculskiego” – zmiana terminu, regulaminu oraz brak nagradzania !!!

Szlakiem Konia Huculskiego – XIX Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej zmiana terminu, regulaminu i brak nagradzania czempionów i wiceczempionów.

 

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie informujemy, że ukazał się projekt, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmieniający rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa. Projekt zakłada obniżenie stawek dotacji do kosztów usług wykonywanych przez Związki na rzecz hodowców, zarówno
w przypadku prowadzenia ksiąg hodowlanych jak i oceny wartości użytkowej lub hodowlanej o 58% w stosunku do dotychczasowego dofinansowania.

 

Niedowierzanie i konsternację budzi uzasadnienie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zawarte w skutkach regulacji w/w projektu:

 

„W związku z propozycją zmniejszenia rocznych stawek dotacji na realizowane przez nich zadania, konieczne będzie obciążanie hodowców MŚP zwiększonymi (o część niedotowaną) kosztami subsydiowanych usług polegających na prowadzeniu ksiąg hodowlanych oraz prowadzeniu oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt gospodarskich.
Istnieje zagrożenie, że polscy hodowcy MŚP będą rezygnować
z utrzymywania stad hodowlanych zwierząt gospodarskich lub będą ubiegać się o wpisanie swoich zwierząt do ksiąg hodowlanych prowadzonych w innych państwach członkowskich UE, jak również poddawać je ocenie wartości użytkowej i hodowlanej w tych krajach, ze względu na korzystniejsze finansowo warunki wykonania takich usług.
Konsekwencją spełnienia ww. obaw, może być zwalnianie pracowników przez pracodawców, którymi są organizacje hodowców lub inne podmioty świadczące ww. usługi na rzecz hodowców MŚP”.

W związku z powyższym XIX Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej pn. ”Szlakiem Konia Huculskiego, odbędzie się tylko w dniu 8 czerwca 2019r.

Natomiast VI Małopolskie Mistrzostwa w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi zostaje przeniesiony na dzień 23 czerwca 2019r.

 

Uwaga – brak nagród finansowych:

 

 • Premia hodowlana za wyniki oceny płytowej dla źrebiąt rocznych i dwuletnich.

 

W projekcie rozporządzenia wykreślono zapis dotyczący refundowania kosztów nagród przyznanych i wypłaconych za zwierzęta na wystawach i innych imprezach prezentujących zwierzęta  hodowlane,w tym m.in.:

 • za tytuł Czempiona: ogierów rocznych, dwuletnich, trzyletnich oraz klaczy rocznych, dwuletnich i trzyletnich.
 • za tytuł Wiceczempiona: ogierów; rocznych, dwuletnich i trzyletnich, oraz klaczy rocznych, dwuletnich, trzyletnich.

regulamin 2019

formularz zgloszeniowy

Dodaj do zakładek Link. 464 odsłon