• PUNKT ROZPŁODOWY W "KLIKOWEJ"
    Małopolski Związek Hodowców Koni zaprasza do zapoznania się z ofertą stanówki ogierami na Punkcie Rozpłodowym w Klikowej.
    Mistrzostwa Podhala w Powożeniu
    Małopolski Związek hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza na Mistrzostwa Podhala w Powożeniu, które odbędą się w dniu 16.08.2019 na Górnej Równi Krupowej .
    Klikowska Parada Konna 2019
    Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza na XI Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Śląskiej oraz VIII Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty w ramach Klikowskiej Parady Konnej pn. Konie w Służbie Ojczyzny – 80 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej.

Co dalej z polską hodowlą?

olski Związek Hodowców Koni Informuje, że w dniu 13 maja br. odbyło się spotkanie organizacji hodowców poświęcone projektowi Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa. Projekt zakłada obniżenie stawek dotacji do kosztów usług wykonywanych na rzecz hodowców będących podmiotami MŚP, zarówno w przypadku prowadzenia ksiąg hodowlanych, jak i prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej o 58% w stosunku do dotychczasowego dofinansowania.

Organizacje hodowców wystosowały do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólne pismo‐protest w sprawie ww. projektu rozporządzenia z wnioskiem o zwołanie pilnego spotkania Ministra z przedstawicielami organizacji branżowych. Dyskutowano również o możliwych formach protestu hodowców.

W związku z ww. projektem rozporządzenia planowane jest posiedzenie Zarządu PZHK z udziałem kierowników OZHK w dniu 4 czerwca br. Celem posiedzenia będzie zmodyfikowanie planu finansowego PZHK, a w ślad za nim planów finansowych OZHK. Zarząd powinien również podjąć uchwały umożliwiające wypracowanie rozwiązań dotyczących struktury i organizacji pracy, które pozwolą na ograniczenie kosztów działalności Związku.

Dodaj do zakładek Link. 72 odsłon