• PUNKT ROZPŁODOWY W "KLIKOWEJ"
    Małopolski Związek Hodowców Koni zaprasza do zapoznania się z ofertą stanówki ogierami na Punkcie Rozpłodowym w Klikowej.
    Mistrzostwa Podhala w Powożeniu
    Małopolski Związek hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza na Mistrzostwa Podhala w Powożeniu, które odbędą się w dniu 16.08.2019 na Górnej Równi Krupowej .
    Klikowska Parada Konna 2019
    Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza na XI Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Śląskiej oraz VIII Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty w ramach Klikowskiej Parady Konnej pn. Konie w Służbie Ojczyzny – 80 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej.

UWAGA HODOWCY ! PILNA WIADOMOŚĆ !

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w załączeniu przedstawia projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  zmieniający Rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.
Projekt zakłada obniżenie stawek dotacji do kosztów usług wykonywanych na rzecz hodowców będących podmiotami MŚP o 58%  w stosunku do dotychczasowego dofinansowania.

Niedowierzanie i konsternację budzi uzasadnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarte w skutkach regulacji w/w projektu:

„W związku z propozycją zmniejszenia rocznych stawek dotacji na realizowane przez nich zadania, konieczne będzie obciążanie hodowców MŚP zwiększonymi (o część niedotowaną) kosztami subsydiowanych usług polegających na prowadzeniu ksiąg hodowlanych oraz prowadzeniu oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt gospodarskich, Istnieje zagrożenie, że polscy hodowcy MŚP będą rezygnować z utrzymywania stad hodowlanych zwierząt gospodarskich lub będą ubiegać się o wpisanie swoich zwierząt do ksiąg hodowlanych prowadzonych w innych państwach członkowskich UE, jak również poddawać je ocenie wartości użytkowej i hodowlanej w tych krajach, ze względu na korzystniejsze finansowo warunki wykonania takich usług. Konsekwencją spełnienia ww. obaw, może być zwalnianie pracowników przez pracodawców, którymi są organizacje hodowców lub inne podmioty świadczące ww. usługi na rzecz hodowców MŚP”

zmianarozporzadzenia20191

Dodaj do zakładek Link. 126 odsłon