• PUNKT ROZPŁODOWY W "KLIKOWEJ"
  Małopolski Związek Hodowców Koni zaprasza do zapoznania się z ofertą stanówki ogierami na Punkcie Rozpłodowym w Klikowej.
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie wraz z Fundacją „Klikowska Ostoja Polskich Koni” będącą Organizacją Pożytku Publicznego zwraca się z prośbą o wsparcie działań Fundacji w postaci przekazania 1 %-tu podatku na rzecz Fundacji. KRS: 0000507357 PKO BP: 38 1020 4984 0000 4902 0100 6568 Dziękujemy.

Oferta pracy w MZHK

 

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie

Przedstawia OFERTĘ PRACY NA STANOWISKU:

Młodszy Specjalista ds. hodowli koni.

Warunki dla kandydata:

 • wykształcenie – zootechniczne lub weterynaryjne,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • nie karalność prawomocnym wyrokiem, korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i MS Office,
 • umiejętność analitycznego myślenia i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość języka angielskiego.

Warunki pracy:

 • praca biurowa w siedzibie MZHK w Krakowie,
 • wyjazdy służbowe (szkolenia, narady, praca terenowa).

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys/CV
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa dnia 10 maja 2018r. o ochranie danych osobowych (DZ. U. z 2018 poz.1000oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (dz.U.2008r. nr 223, póz 1458 z pożń.zm.)

Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 31 sierpnia 2019r.

Drogą e-mailową: mzhk_krakow@wp.pl

 • 12/657 02 16
 • Pocztą na adres: MZHK, ul. Konrada Wallenroda 59/104; 30-867 Kraków.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rekrutacji wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Zastrzegamy możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podawania przyczyn oraz podjęcia decyzji o wyborze kandydata przed końcem terminu składania dokumentów.

Dodaj do zakładek Link. 1 490 odsłon