• PUNKT ROZPŁODOWY W "KLIKOWEJ"
    Małopolski Związek Hodowców Koni zaprasza do zapoznania się z ofertą stanówki ogierami na Punkcie Rozpłodowym w Klikowej.
    Mistrzostwa Podhala w Powożeniu
    Małopolski Związek hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza na Mistrzostwa Podhala w Powożeniu, które odbędą się w dniu 16.08.2019 na Górnej Równi Krupowej .
    Klikowska Parada Konna 2019
    Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza na XI Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Śląskiej oraz VIII Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty w ramach Klikowskiej Parady Konnej pn. Konie w Służbie Ojczyzny – 80 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej.

Zawiadomienie Przeczytać Uważnie

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie informuje, że

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 504/2008 z dnia 06 czerwca 2008 r. wykonującym dyrektywy Rady 90/426/EWG i 90/427/EWG i Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/262 z dnia 17 lutego 2015r. wszystkie koniowate zidentyfikowane po 30 czerwca 2009 roku muszą być oznaczone elektronicznie za pomocą transpondera. Zgodnie z uaktualnioną instrukcją czipowania koni z dnia 30 sierpnia 2018r., źrebięta mogą zostać zaczipowane po ukończeniu 2 tygodnia życia jeżeli są prawidłowo rozwinięte i zdrowe.

 

 

 

Dyrektor MZHK w Krakowie

mgr inż. Teresa Pracuch

Dodaj do zakładek Link. 317 odsłon