• Klikowska Parada Konna – Nagroda dodatkowa dla Czempionów Klaczy Rocznych i Dwuletnich – rasy Polski Koń Zimnokrwisty!
  Klikowska Parada Konna – Nagroda dodatkowa dla Czempionów Klaczy Dwuletnich i Trzyletnich – rasy Śląskiej!
  Hubertus Tarnowski
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej - Gładyszów 11.10.2023
  Ustawa o identyfikacji – FAQ i informacje
  UWAGA! Od 6 stycznia 2023 r. WYMAGANY numer EWIDENCJI PRODUCENTÓW i zgłoszenie SIEDZIBY STADA
  Kwalifikacje klaczy sztumskich i sokólskich do programu ochrony zasobów genetycznych
  Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej - Klikowa 20.10.2023
  Koszulki Polo - Oferta

Kwalifikacja ogierów w Lesznie

W dniach 15-16 maja 2018 r. w JKS Przybyszewo w Lesznie odbędzie się kwalifikacja ogierów ras szlachetnych do polowego treningu wierzchowego oraz wstępna kwalifikacja do stacjonarnego treningu zaprzęgowego. Przypominamy, że ocenie poddane zostaną wyłącznie ogiery, których zgłoszenie zostało opłacone w terminie. W przypadku niedowiezienia ogiera na kwalifikację opłata nie będzie zwracana.

Ze względu na dużą liczbę zgłoszonych ogierów, stajnie będą otwarte w poniedziałek już od godz. 12:00. Ogiery dowiezione w poniedziałek będą tego samego dnia zidentyfikowane i zbadane przez lekarza weterynarii.

W opłatach zgłoszeniowych został uwzględniony koszt pierwszej ściółki. Większą ilość słomy oraz siano będzie można zakupić na miejscu.

Po przyjeździe prosimy o wstawienie koni do oznaczonych boksów, a następnie zgłoszenie się do biura PZHK (hala główna) w celu dopełnienia formalności:

 • odbiór katalogu i numeru startowego ogiera
 • podpisanie zlecenia na wykonanie badania krtani i RTG bezpośrednio po kwalifikacji wraz ze zgodą na sedację ogiera
 • wpłata zaliczki za w/w badania (w przypadku ogierów niezakwalifikowanych zaliczka będzie zwracana)
  UWAGA!! Prosimy o przygotowanie odpowiedniej kwoty (MŚP – 240 zł, DP – 800 zł w przypadku zdjęć RTG oraz 130 zł – w przypadku badania krtani) – biuro będzie przyjmować wpłaty wyłącznie w gotówce!
 • przekazanie płyty CD ze zdjęciami RTG kończyn – w przypadku gdy właściciel posiada już zdjęcia RTG kończyn konia wykonane po 14.05.2017 r., może przekazać je w dniu kwalifikacji lub przesłać do biura PZHK najpóźniej do 15 czerwca b.r. W przypadku dostarczenia zdjęć uniemożliwiających jednoznaczą ocenę stopnia osteochondrozy, właściciel jest zobowiązany dostarczyć ponownie wykonane zdjęcia oraz uiścić koszty powtórnej oceny zdjęć w kwocie 200 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące:

Harmonogram kwalifikacji:

Poniedziałek 14.05.2018 r.

Godz. 17:00-20:00

Identyfikacja, pomiary, badania weterynaryjne
– kolejność ogierów dowolna. UWAGA! konieczne okazanie paszportu konia!

Wtorek 15.05.2018 r.

Start – godz. 8:00

 1. Identyfikacja, pomiary, badania weterynaryjne
  – kolejność ogierów dowolna. UWAGA! konieczne okazanie paszportu konia!
 2. Ocena na twardej nawierzchni
  – wg kolejności katalogowej (grupa D, A, B, C)
 3. Ocena ruchu i skoków luzem w korytarzu (I)
  – wg kolejności katalogowej (grupa D, A, B, C)

Przerwa obiadowa – godz. 14:00

Środa 16.05.2018 r.

Start – godz. 8:00

 1. Ocena ruchu i skoków luzem w korytarzu (II)
  – wg kolejności katalogowej (grupa D, A, B, C)

Przerwa obiadowa – godz.14:00

 1. Ocena eksterieru i ruchu w ręku (bonitacja)
  – wg kolejności katalogowej (grupa D, A, B, C)
 2. Badania ogierów zakwalifikowanych (RTG, krtań)
  – wg kolejności katalogowej (bezpośrednio po ogłoszeniu wyniku kwalifikacji)

Ogiery po próbach alternatywnych

 • identyfikacja, pomiary, badania weterynaryjne – 15:00
 • ocena na twardej nawierzchni oraz ocena pokroju i ruchu – bezpośrednio po zakończeniu oceny płytowej ogierów kwalifikowanych do treningu polowego

Szczegóły dotyczące przebiegu kwalifikacji.

Adres JKS Przybyszewo:
64-100 Leszno, ul. Ostroroga 9a
www.jksprzybyszewo.com

 

Hotele w Lesznie:

Hodowca i Jeździec
Dodaj do zakładek Link. 93 odsłon