• Msza Święta w intencji Koniarzy w Ludźmierzu
    Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
    Szanowni Państwo, Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w imieniu Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, która jest Organizacją Pożytku Publicznego serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom oraz zwraca się z uprzejmą prośbą o dalsze wsparcie działań w postaci przekazania 1 % podatku na rzecz Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”. KRS: 0000507357 PKO BP: 38 1020 4984 0000 4902 0100 6568 Serdecznie dziękujemy za każdą złotówkę wsparcia.
    Katalog Ogierów 2021
    Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie zaprasza do zapoznania się z "Katalogiem ogierów" na sezon 2021 W miarę możliwości katalog jest aktualizowany. Plik z bieżącymi zmianami znajdziecie Państwo w załączniku.

Ogromny Sukces Polskiej Drużyny Zaprzęgowej na MŚ w Piber

Wielkie gra­tu­la­cje dla pol­skiej ekipy za­przę­go­wej uczest­ni­czą­cej w Mistrzostwach Świata w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi w au­striac­kim Piber! Weronika Kwiatek po­wo­żąca ogie­rem Bartnik wlkp (lu­zak Maciej Mazurek), zdo­była srebrny me­dal w kla­sy­fi­ka­cji in­dy­wi­du­al­nej. Bartłomiej Kwiatek upla­so­wał się z ogie­rem Sonet śl. (lu­zak Daniel Kłosowski) na wy­so­kiej 6 po­zy­cji. Również w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej pol­ski ze­spół (Weronika Kwiatek, Bartłomiej Kwiatek, Marcin Kilańczyk) wy­wal­czył srebrny me­dal.

Serdecznie gra­tu­lu­jemy świet­nego wy­stępu pol­skiej dru­ży­nie, ho­dow­com i wła­ści­cie­lom koni oraz ży­czymy dal­szych suk­ce­sów!!!

Zawodnikom dzię­ku­jemy za wy­bór koni pol­skiej ho­dowli:

Weronika Kwiatek: og. Bartnik wlkp (Caretino K hes. – Biaroza wlkp po Clayton baw.) hod. i wł. Stadnina Koni Pępowo Sp. z o.o.

Bartłomiej Kwiatek: og. Sonet śl. (Dastin xx – Sorbona śl. po Bojkot śl.), hod. Stado Ogierów Książ Sp. z o.o., wł. OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. – Zakład SO Książ

Marcin Kilańczyk: og. Prymus śl. (Tycjan – Prymka po Ryko), hod. Antoni Zwierzański, wł. Andrzej Kilańczyk

Katarzyna Kuryś: og. Biraldo sp (Halogen m – Buchta sp po Caretino K hes.), hod. Michał Sikora, wł. Katarzyna Kuryś

Dodaj do zakładek Link. 1 509 odsłon