• Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej - Regietów 12.10.2021
  Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej - Klikowa 22.10.2021
  Zakup koni wierzchowych przez Szwadron Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej
  Terminarz przeglądów jesiennych
  Katalog Ogierów 2021
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie zaprasza do zapoznania się z "Katalogiem ogierów" na sezon 2021 W miarę możliwości katalog jest aktualizowany. Plik z bieżącymi zmianami znajdziecie Państwo w załączniku.
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w imieniu Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, która jest Organizacją Pożytku Publicznego zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie działań Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni” w postaci przekazania 1 % podatku na rzecz Fundacji. KRS: 0000507357 PKO BP: 38 1020 4984 0000 4902 0100 6568 Serdecznie dziękujemy.

Kwalifikacje klaczy rasy Polski Koń Zimnokrwisty w typie sztumskim i sokólskim – Klikowa 29.10.2016

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przedstawia informacje dotyczące wstępnej kwalifikacji klaczy młodych do programu ochrony. W Klikowej (Tarnów ul. Klikowska 304) kwalifikacja odbędzie się 29.10.2016r. Prosimy o uważne zapoznanie się z informacją oraz programem prób użytkowości podczas kwalifikacji.

Wiosenne i letnie kwalifikacje klaczy
Klacze będzie można kwalifikować przy okazji wystaw/czempionatów regionalnych, po 1 w danym województwie.
Na wystawie musi być zgromadzona stawka min. 5 klaczy sokólskich i/lub sztumskich. Klacze muszą mieć ukończone 24 miesiące.
Na wystawie Komisja ocenia typ, dokonuje pomiarów oraz przeprowadza próbę posłuszeństwa (w załączeniu, zgodnie z programem ochrony) lub tradycyjną próbę zaprzęgową (zgodnie z programem hodowlanym)
Ocena na wystawie nie jest równoznaczna z kwalifikacją do programu, ostatecznie klacze kwalifikuje Instytut Zootechniki po wpisaniu klaczy do księgi i spełnieniu pozostałych wymogów (bonitacja, wymiary, źrebność/pokrycie)
Przed wystawą klacze powinny być oznaczone w bazie jako proponowane/zgłoszone do programu ochrony sok/sztum do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc wystawy.
Dodatkowo wykaz klaczy proponowanych do oceny na wystawie musi być zgłoszony do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc wystawy do G. Kujawskiej oraz G. Polak w celu weryfikacji pod kątem rodowodu.
Na wystawie w komisji oceny musi być przedstawiciel wskazany przez KKS oraz należy zaprosić przedstawiciela Instytutu Zootechniki

Jesienne kwalifikacje klaczy
Proponowane klacze muszą mieć ukończone 25 miesięcy na dzień 15 października.
Klacze powinny być oznaczone w bazie do końca września jako proponowane/zgłoszone do programu ochrony sok/sztum. Tylko klacze zweryfikowane pozytywnie pod kątem rodowodu mogą zostać dopuszczone do kwalifikacji. Proponowane terminy kwalifikacji: 17.10. 2016 – 29.10.2016 r. (17.10 – woj. kuj-pom; 18-19.10 – woj. pomorskie; 20.10 – woj. warm-maz.; 24-25.10 – woj. podlaskie, 26-27.10 – woj. mazowieckie (Warszawa + Radom), 28.10 – woj. lubelskie, 29.10 – Klikowa
OZHK/WZHK są odpowiedzialne za zorganizowanie miejsc kwalifikacji oraz transportu  i ewentualnych noclegów komisji.
Komisja ocenia typ, dokonuje pomiarów oraz przeprowadza próbę posłuszeństwa (w załączeniu, zgodnie z programem ochrony) lub tradycyjną próbę zaprzęgową (zgodnie z programem hodowlanym). Ocena nie jest równoznaczna z kwalifikacją do programu, ostatecznie klacze kwalifikuje Instytut Zootechniki po wpisaniu klaczy do księgi i spełnieniu pozostałych wymogów (bonitacja, wymiary, źrebność/pokrycie)

Uwaga: Jeżeli klacze ukończyły 27 m-cy muszą zostać zbonitowane w celu wpisania do księgi.
W komisji oceny musi być przedstawiciel wskazany przez KKS oraz należy zaprosić przedstawiciela Instytutu Zootechniki
Kwalifikacje klaczy mogą odbywać się również przy okazji aukcji ogierów, po zakończeniu oceny ogierów.

Załącznik:

PRÓBA POSŁUSZEŃSTWA KALCZY

Dodaj do zakładek Link. 2 761 odsłon