• Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Ustawa o identyfikacji – FAQ i informacje
  KOMUNIKAT – Programy Ochrony
  Pożar w Stadninie „Huculski Raj” w Warszawie na Białołęce
  Ustawa dotycząca identyfikacji i rejestracji zwierząt
  UWAGA! Od 6 stycznia 2023 r. WYMAGANY numer EWIDENCJI PRODUCENTÓW i zgłoszenie SIEDZIBY STADA
  Katalog ogierów
  Klikowska Parada Konna 2022 – relacja filmowa
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza do obejrzenia filmu z Klikowskiej Parady Konnej, w ramach której został przeprowadzony XIII Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Śląskiej oraz X Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty w dniu 11 września 2022r. w Tarnowie – Klikowej
  XI Pokaz Ogierów Hodowlanych - Klikowa

Bogaty program hodowlanych atrakcji

W ramach obcho­dów jubi­le­uszu 120-lecia PZHK pod­czas Cavaliady przy­go­to­wano bogaty pro­gram atrak­cji towa­rzy­szą­cych. Numer jeden to spek­takl pt. „120 lat biało-czerwonych koni” (12 grud­nia, sobota, godz. 1615, arena A – hala 5), który będzie się skła­dał z 4 kolej­nych odsłon/części o nastę­pu­ją­cych, intry­gu­jąco brzmią­cych nazwach:

 • Z pia­sku i wia­tru stworzony…
 • Ze wsi ku miastu
 • Wojenna zawie­ru­cha
 • Przyjaciel koń, dzisiaj

Ponadto przy­go­to­wano na are­nie B, hala 7 (w dniach 11-13 grud­nia) w Pawilonie Polskiej Hodowli nastę­pu­jące pokazy:

 • Arabski czar
 • Od fur­manki do karety – czyli zaprzęgi na prze­ło­mie wieków
 • Galaktyka małego kucyka
 • Konna Formuła 1

Hodowcy zapra­szają rów­nież na aukcje pol­skich koni wierz­cho­wych, wystawę ras koni, eks­po­zy­cję zabyt­ko­wych ekwi­paży, wystawę wiel­ko­for­ma­to­wych zdjęć dedy­ko­wa­nych histo­rii PZHK, pokazy edukacyjno-użytkowe na round­pe­nie, opro­wa­dzanki na kucy­kach, gry i kon­kursy dla dzieci z cyklu „ABC hodow­la­nej wie­dzy”. No i cztery wykłady/prelekcje popularno-naukowe pod para­so­lem Akademii Hodowcy i Jeźdźca. Tytuły i auto­rzy patrz wię­cej Uniwersytet Jeździecki.

Dodaj do zakładek Link. 2 088 odsłon