• Święto Konia Małopolskiego - propozycje
  XI Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – 13-14 Lipiec 2023 r.
  Kwalifikacja i PPO zaprzęgowa ogierów rasy śląskiej – regulamin
  XI Małopolskie Mistrzostwa w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi - propozycje
  Terminarz przeglądów wiosennych 2024

Konie Śląskie wygrywają Mistrzostwa Świata !

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprzasza do zapoznania się artykułem znajdującym się na stronie Polskiego Zwiazku Hodowców Koni http://pzhk.pl/blog/2015/09/28/slaskie-konie-wygrywaja-mistrzostwa-swiata/, dotyczącego pierwszych Mistrzostw Świata Młodych Koni w Powożeniu Zaprzęgami. Dwóch Polskich zawod­ni­ków zapre­zen­to­wało 6 koni w 3 kate­go­riach wie­ko­wych – 5-, 6- i 7-laktów. Weronika i Bartłomiej Kwiatek wyru­szyli z pol­skimi końmi do węgier­skiego Mezohegyes.

5 z sze­ściu koni zakwa­li­fi­ko­wało się do Finałów Mistrzostw Świata. Wszystkie rasy śląskiej:

 • Powożony przez Weronikę Kwiatek 5-letni ogier Imbred śl. (Pikolo śl. – Izyda / Mundial śl.), hodowli i wła­sno­ści Grzegorza Świątka. Ogier zajął osta­tecz­nie 4 miej­sce, a przez sędziów okrzyk­nięty został ślą­skim Totilasem, co zawdzię­cza ponad­prze­cięt­nej ela­stycz­no­ści szcze­gól­nie kłusie.
 • Powożone przez Bartłomieja Kwiatka:
  • 6-letni ogier Bazyli śl. (Lokan śl. – Bazylia / Palant śl.), hod. SO Książ, wła­sno­ści Grzegorza Świątka. Bazyli został pierw­szym Mistrzem Świata w kate­go­rii 6-laktów! Za przy­dat­ność i per­spek­tywę na przy­szłość dosta­wał ocenę 9!
  • 6-letnia klacz Frezja śl. (Regiment śl. – Fuksja / Jogurt śl.), hod. SO Książ i wła­sno­ści Grzegorza Świątka została srebrną meda­listką Mistrzostw Świata w kate­go­rii 6-latków.
  • 7-letni ogier Sonet śl. (Dastin xx. – Sorbona / Bojkot śl.), hod. SO Książ, wła­sność OHZ Kamieniec Ząbkowicki, który upla­so­wał się w moc­nej stawce 7-latków na 4 miej­scu!
  • 7-letnia klacz Lawenda śl. (Arabetto śl. – Lokana / Glockner old.), hod. SO Książ, wła­sno­ści OHZ Kamieniec Ząbkowicki. Klacz zajęła 6 miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji końcowej.

To ogromny suk­ces pol­skiej hodowli i sportu!

Dodaj do zakładek Link. 2 739 odsłon