• III Kwalifikacje do VI Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej 02.06.2024 Klikowa – propozycje
  Szkolenie z Powożenia zaprzęgami konnymi z Romanem Kuszem
  Oferta odzieży z haftem MZHK w Krakowie
  Majówka w Regietowie (25-26 maj 2024r.)
  Międzynarodowy Czempionat HIF
  Terminarz przeglądów wiosennych 2024
  Szkolenie - konwojent zwierząt
  Szkolenie - "Pielęgnacja kopyt" z Arturem Wójcikiem
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni

Tarnowskie Zawody Kawaleryjskie „ MILITARII” Memoriał Rotmistrza Jarosława Chodania

        Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza na Tarnowskie Zawody Kawaleryjskie „ MILITARII”

Memoriał Rotmistrza Jarosława Chodania  oraz Zawody Towarzyskie w Skokach, które odbędą się w dniach 16-17 maja 2015r. Szczegóły poniżej .

Organizatorzy :     Tarnowski Oddział Jazdy  im 5 Pułku Strzelców Konnych
Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie
Fundacja „Klikowska Ostoja Polskich Koni”

TERMIN: 16-17 Maja 2015 r.
MIEJSCE: Tarnów – Klikowa, ul. Klikowska 304
KONTAKT: Marcin Goraus 603701223,

Zgłoszenia wyłącznie na piśmie lub poczta elektroniczna do 14 maja  2015 r.  z dołączonym dowodem wpłaty za boksy lub stanowiska. Opłaty za boksy i stanowiska nie podlegają zwrotowi  w przypadku rezygnacji ze startów w zawodach
(niezależnie od przyczyny),  zgłoszonej po  14 maja.
 email: 5pulkstrzelcowkonnych@gmail.com

PROGRAM:
 16.05  SOBOTA godz 13.00      
Zawody Towarzyskie w skokach przez przeszkody  (wg regulaminu PZJ)
Konkurs nr 1  klasy LL do 60 cm – zwykły Art.238.2.1
Konkurs  nr 2 klasy LL do 80 cm – dwufazowy Art. 274.5.3
Konkurs nr 3 klasy L1 do 105 cm – zwykły Art.238.2.1
ok.        godz. 20.00
OGNISKO  DLA  ZAWODNIKÓW, TRENERÓW,  LUZAKÓW, SZEFÓW EKIP, WŁAŚCICIELI KONI

NIEDZIELA godz 11.00
Zadwody „Militarii”  ,Konkursy w skokach przez przeszkody
Konkurs  strzelania do tarczy
Konkurs kawaleryjski: władania  szablą i lancą
Konkurs  nr 4  klasy LL do 60 cm – zwykły Art. 238.2.1
Konkurs  nr 5 klasy LL do 80 cm – dwufazowy Art. 274.5.3
Konkurs nr 6  klasy L1 do 105 cm – zwykły Art.238.2.1
od godz. 13 30-15 00 – konkurs plastyczny dla dzieci.

WARUNKI TECHNICZNE:
Parkur – podłoże trawiaste o wymiarach 80 x 80m
Rozprężalnia – podłoże trawiaste o wymiarach 40 x 60m

OPŁATY ZA UDZIAŁ:
Opłaty za start  –  opłata organizacyjna od zawodnika 100zł  + boks 50zł od konia za całe zawody ,
35 zł stanowisko za całe zawody
Boksy i stanowiska  przygotowane od  15  maja 2015 r., godz. 16.00.
Wpłaty można przelać na konto BPH O/Tarnów 76 1060 0076 0000 3200 0098 7476
Opłata organizacyjna  musi być uregulowana na godzinę przed rozpoczęciem pierwszego konkursu.
W przypadku nieuregulowania opłat, do startu nie zostanie dopuszczona cała ekipa.
– cisza nocna w stajni od godz. 22.00 – 6.00  – prosimy o przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.

Sędziowie: 

Sędzia Główny Elżbieta Perec
Gospodarz toru rtm. kaw. ochot. Andrzej Goraus
Sędzia Główny Konkurencji Kawaleryjskich por.kaw.ochot. Paweł Żmudzki
rtm.kaw.ochot. Marek Badowski
Sędziowie Pomocniczy  : chor. kaw. ochot. Roman Opioła

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
Zawodnicy: ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu jeździeckiego, dowód tożsamości, ubezpieczenie NNW. Zawodnicy niepełnoletni obowiązkowo pisemna zgoda obojga rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach;
Konie: paszport, potwierdzenie aktualnego szczepienia koni przeciw grypie, odnawiane,
co 6 miesięcy.
Potwierdzenie ubezpieczenia NNW, które jest obowiązkowe, realizowane we własnym zakresie.
W konkursach towarzyskich mają prawo startu zawodnicy posiadający aktualne orzeczenia lekarza medycyny dopuszczające ich do uprawiania jeździectwa z określoną datą ważności orzeczenia i wykupioną polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków,
a w przypadku osób niepełnoletnich również zgodę na udział w zawodach podpisaną przez oboje rodziców lub prawnych opiekunów.
Regulamin Polskiego Związku Jeździeckiego występuje w oddzielnym dokumencie na stronie internetowej www.pzj.pl  Tarnowskie Zawody Militari rozgrywane są wg regulaminu Kawalerii Ochotniczej .
Wyniki zaliczane będą do rankingu Galicyjskiego Turnieju Jeździeckiego.
Regulamin Konkurencji Kawaleryjskich występuje w oddzielnym dokumencie.
W skład klasyfikacji ogólnej „  Memoriału”   wchodzą :
-próba skoków przez przeszkody  – konkurs nr 6
-próba strzelania z broni długiej lub krótkiej  do tarczy
-próba władania szablą
-próba władania lancą

Szczepienia koni.
Obowiązuje następujący schemat szczepień ochronnych przeciwko grypie koni:
szczepienie podstawowe: pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień,
drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego szczepienia.
szczepienie przypominające:, co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji); żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na zawody.

Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości koni w przypadku nadmiernej liczby zgłoszeń.
Każda zmiana na liście startowej po jej wydrukowaniu i wywieszeniu, jest możliwa jedynie za zgodą Sędziego Głównego po wniesieniu opłaty 10 zł (nie dotyczy skreśleń z listy)
Wstęp do stajni: szefowie ekip, trenerzy, zawodnicy, luzacy, właściciele koni.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów
i innych zdarzeń losowych.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów w szczególnych przypadkach.
Możliwość wyżywienie w barze na terenie we własnym zakresie.
Sprawdzanie dokumentów  16.05.2015 r godz . 10- 12 w biurze zawodów

Rezerwacja miejsc noclegowych we własnym zakresie – adresy polecanych hoteli:
Noclegi na terenie rozgrywania zawodów :
Klikowska Ostoja Polskich Koni ,rezerwacja 796084015
Noclegi w Tarnowie”
Hotel „Tarnovia”, ul. Kościuszki, Tarnów tel. 14 6300350
Camping „ Pod Jabłoniami” (domki, hotel), ul. Piłsudskiego, Tarnów, tel. 14 6215124
Hotel Cristal Park, ul.Traugutta 5, Tarnów, tel. 0-14 6332382
Dom Nauczyciela, ul. Słowackiego 7, Tarnów, tel. 014 6220738
Zajazd Pod Dębem, ul. Marusarzówny, Tarnów, tel. 014 6269620
Hotel Bristol, ul. Krakowska 9, Tarnów, tel. 014 6212279
OHP, ul. Mościckiego 27, Tarnów, tel. 014 627 38 79
Błękitni Hotel, ul. Piłsudskiego 32, Tarnów, tel. 014 630 04 54
Istnieje możliwość rozbicia namiotu na terenie rozgrywania zawodów.

Obowiązuje KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne,
o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze. Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów,
a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Dodaj do zakładek Link. 2 032 odsłon