• Międzynarodowy Czempionat HIF
  III Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia
  Święto Konia Małopolskiego - propozycje
  XI Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – 13-14 Lipiec 2023 r.
  Kwalifikacja i PPO zaprzęgowa ogierów rasy śląskiej – regulamin
  Oferta odzieży z haftem MZHK w Krakowie
  Terminarz przeglądów wiosennych 2024

Hodowcy Koni – Uczestniczący w PROW 2007-2013 Proszę uważnie przeczytać!

        Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie informuje, że kwalifikacja klaczy do programu ochrony na rok 2015 dla stad uczestniczących w programie prowadzona będzie w/g podobnych zasad jakie obowiązywały

w 2014 roku.

        Nadal obowiązuje PROW 2007-2013 ,natomiast  PROW 2014-2020 wchodzi

w tym roku (dla hodowców rozpoczynających nowe 5-letnie zobowiązanie).

<--break->

1. Klacze zakwalifikowane do programu przez IZ w 2014 są tymi samymi klaczami zgłoszonymi do programu Rolno – Środowiskowego w ARiMR. Jakiekolwiek zastąpienie klaczy możliwe jest tyko po złożeniu wykazu zastąpienia który musi poprzedzać wykaz podstawowy klaczy zgłaszanych do programu.Zastąpienie musi nastąpić w terminie do 40 dni od zaistniałego zdarzenia, później hodowca ma 30 dni od dnia akceptacji przez IZ na dostarczenie wykazu zamiany do ARiMR. W trakcie realizacji rocznego zadania zastąpienie jest możliwe tylko na klacz zgłoszoną wcześniej na wykazie klaczy proponowanych. Wyjątkiem jest miesiąc luty, gdzie możliwe jest zastąpienie na klacz, która nie była wcześniej proponowana.Wykazy zastąpienia należy przesyłać do IZ oddzielnie aby nie pomyliły się czy nie zawieruszyły pomiędzy wykazami podstawowymi.

2. Termin rocznego rozliczania realizacji programu ochrony to 15 marca do 14 marca roku następnego.

3. Między 15 marca a 15 maja 2015 Instytut Zootechniki nie będzie kwalifikował zastąpień. Klacze programowe i ogiery zgłoszone przez PZHK do krycia klaczy programowych muszą mieć przeprowadzoną obowiązkową weryfikację pomiarów zoometrycznych oraz bonitacji .

4. Wykazy klaczy do programu drukowane będą bezpośrednio z Bazy w biurze MZHK i dopiero potem podpisywane przez hodowcę. Wraz z wykazem drukowanym w MZHK hodowca składa wniosek do kolejnej płatności.

We wniosku musi być wyraźnie zaznaczona data rozpoczęcia realizacji pakietu zwierzęcego i PROW 2007-2013 lub 2014-2020.Instytut Zootechniki prosi ,aby hodowcy składając dokumenty w biurze Związku załączali ksero pierwszej strony Planu Rolno-środowiskowego swojego stada.

5. Wszyscy kończący 5-letni okres realizacji  programu ochrony lub/i zobowiązanie rolno – środowiskowe i zainteresowani nowym programem zobowiązani są złożyć oświadczenie do MZHK w terminie do 15 lutego 2015 roku wraz z kserokopią dokumentacji hodowlanej zgłaszanych klaczy (ksero paszportu, świadectwa wpisu do księgi, świadectwa pokrycia),

6. Wykaz klaczy proponowanych wypełnia ten hodowca, który ma klacze dorosłe w rezerwie lub młode ,które dostaną wpis do księgi w trakcie roku.

 Podsumowanie

 

Do 15 lutego 2015  zgłaszają się wszyscy ci hodowcy, którzy kończą program i zamierzają rozpocząć nowy celem wypełnienia deklaracji uczestnictwa w programie.

Do 24 lutego 2015  zgłaszają się wszyscy ci hodowcy, którzy kontynuują program ochrony celem złożenia wniosku i wykazy klaczy programowych (druk z Bazy) poprzedzając te dokumenty ewentualnym wykazem zastąpienia lub uzupełniając w dniu 14 marca 2015 wykaz wycofania klaczy.Proszę ,aby hodowcy  w roku bieżącym pamiętali o bardzo istotnej kwestii –po złożeniu wniosku do ARiMR będzie możliwe uzupełnienie brakujących załączników  wyłącznie w terminie  do 7 dni ! Dlatego nie należy się śpieszyć ze składaniem wniosków przed otrzymaniem wykazu z IZ .

Wszystkie obowiązujące druki dostępne są na stronie Instytutu Zootechniki  http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie
Złożenia dokumentów należy dokonać poczta lub osobiście w biurze Związku po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu (dnia i godziny) wizyty.
Proszę Państwa jak zdążyliście zauważyć procedura obiegu dokumentów jest bardzo rozbudowana i złożona. Proszę więc o wnikliwe zapoznanie się z nią zarówno w treści tego pisma jak i z informacjami na stronie Instytutu Zootechniki.
W razie pytań czy wątpliwości proszę o kontaktowanie się z biurem MZHK w Krakowie tak, aby ustalając termin wizyty w Związku byliście Państwo odpowiednio przygotowani składając dokumenty uczestnictwa  w programie ochrony na 2015 rok.

Dodaj do zakładek Link. 7 572 odsłon