• Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  XII Pokaz Ogierów Hodowlanych
  Wierzchowa lub zaprzęgowa próba dzielności dla koników polskich 13 marca 2024r.
  Komisyjna ocena pokroju i zaprzęgowa próba użytkowości klaczy w typie sztumskim i sokólskim
  Szkolenie Zaprzęgowe z Panem Romanem Kusz
  UWAGA! Od 6 stycznia 2023 r. WYMAGANY numer EWIDENCJI PRODUCENTÓW i zgłoszenie SIEDZIBY STADA

Kwalifikacje młodych ogierów huculskich 2013

Informujemy zainteresowanych hodowców oraz właścicieli koni rasy huculskiej, że zgodnie z ustaleniami Komisji Księgi Stadnej, tegoroczna kwalifikacja młodych ogierów rasy huculskiej do wpisu do księgi stadnej odbędzie się w dniach

22-24 października 2013 r.

” title=”<–break–>” class=”wysiwyg-break drupal-content mceItem” data-mce-src=”/modules/wysiwyg/plugins/break/images/spacer.gif” style=”border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: dotted; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; cursor: default; margin: 1em 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: block; width: 1307px; height: 12px; background: url(„images/breaktext.gif”) center top no-repeat transparent;”>

Do kwalifikacji można przedstawić ogieryurodzone do dnia 31 maja 2011 r.

Ogiery należy zgłaszać do biura PolskiegoZwiązku Hodowców Koni za pośrednictwem właściwych OZHK / WZHK do dnia 13 września2013 r., podając:

 • nazwę i numer identyfikacyjny ogiera;
 • aktualny telefon kontaktowy do właściciela ogiera;
 • wstępną bonitację ogiera;
 • 3 podstawowe wymiary ogiera.

 

 

Komisja Księgi Stadnej ustali konkretne miejsca iterminy kwalifikacji na podstawie liczby ogierów oraz regionów, z którychpochodzą zgłoszone do kwalifikacji ogiery (minimalna liczba ogierówprzedstawionych do kwalifikacji w danym miejscu – 5 sztuk). W każdym zwyznaczonych miejsc kwalifikacji w godzinach 7.00-9.30 przewidziana jestobowiązkowa identyfikacja oraz mierzenie zgłoszonych wcześniej do PZHK koni.Bezpośrednio po ocenie, ogiery zakwalifikowane mogą zaliczać wstępną próbępolową, niezbędną przy wpisie ogiera do księgi stadnej.

 

 

Informujemy również, że zgodnie z Uchwałą ZarząduGłównego, właściciele ogierów rasy huculskiej przedstawianych do wpisu do księgistadnej są zobowiązani do uiszczenia, najpóźniej do dnia 27września 2013 r. (piątek), opłaty kwalifikacyjnej na konto PZHK 68 1240 61751111 0000 4571 0410 w wysokości 100 zł za każdego zgłoszonego ogiera. Naprzelewie należy nanieść adnotację „Zgłoszenie ogiera huculskiego”.

 

 

Ogiery nie zgłoszone do PZHK wterminie lub takie, za które nie zostanie uiszczona opłata, nie zostaną ujęte wkatalogu i dopuszczone do kwalifikacji.

Dodaj do zakładek Link. 3 459 odsłon