• Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  XII Pokaz Ogierów Hodowlanych
  Wierzchowa lub zaprzęgowa próba dzielności dla koników polskich 13 marca 2024r.
  Komisyjna ocena pokroju i zaprzęgowa próba użytkowości klaczy w typie sztumskim i sokólskim
  Szkolenie Zaprzęgowe z Panem Romanem Kusz
  UWAGA! Od 6 stycznia 2023 r. WYMAGANY numer EWIDENCJI PRODUCENTÓW i zgłoszenie SIEDZIBY STADA

Zmiany w programach hodowlanych

Polski Związek Hodowców Koni, po wspólnych ustaleniach Komisji Ksiąg Stadnych Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi, Koni Rasy Wielkopolskiej i Małopolskiej oraz po konsultacjach z hodowcami, informuje iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało poniższe zmiany w programach hodowlanych, które będą obowiązywać od 20 czerwca 2013 roku, z wyjątkiem punktu I.3, który obowiązywać będzie od 1 stycznia 2014 r.

I. Próby dzielności ogierów i klaczy

1. Stacjonarna próba dzielności ogierów sp, wlkp, m oraz importowanych po 60-dniowym treningu zaprzęgowym (w miejsce próby po 100-dniowym treningu zaprzęgowym)

Program kwalifikacji

 1. Badanie weterynaryjne ogólnego stanu zdrowia (w tym sprawdzenie szczepień przeciwko grypie w paszporcie hodowlanym) oraz zmierzenie ogiera (trzy podstawowe wymiary).
 2. Ocena ogierów na płycie i prezentacja w ręku na trójkącie (w stępie i kłusie).
  Ogier prezentowany będzie indywidualnie, na płycie oraz w ruchu w ręku na trójkącie.
  Ogiery maści: srokatej, tarantowatej, izabelowatej, bułanej muszą uzyskać bonitację minimum 78 pkt. Ogiery pozostałych maści muszą uzyskać bonitację minimum 78 pkt., w tym minimum 15 pkt. za stęp i kłus oraz 4 pkt. za głowę i szyję.
 3. Przegląd w ręku na twardej nawierzchni – w stępie i kłusie.
 4. Ocena ruchu luzem. Za ruch luzem (kłus, galop) oraz stęp w ręku ogiery muszą uzyskać następujące noty: ogiery „kolorowe” – minimum 18 pkt., pozostałe 21 pkt. Maksymalnie każdy ogier może uzyskać za te trzy cechy 30 pkt. (po 10 pkt. za każdą cechę).
 5. Sprawdzenie stopnia przygotowania ogiera do pracy w zaprzęgu i ocena jakości ruchu (stęp i kłus) w zaprzęgu. Za ruch w zaprzęgu (stęp i kłus) ogiery „kolorowe” muszą uzyskać minimum 12 pkt., a pozostałe min. 14 pkt. Maksymalnie każdy ogier za te elementy może uzyskać 20 pkt (po 10 pkt. za każdą cechę).
  Podczas ruchu w zaprzęgu (stęp, kłus) oceniane będą następujące elementy: obszerność, regularność, energia, swoboda, elastyczność, takt, zaangażowanie zadu. Ogier musi dać się zaprząc przez nie więcej niż 3 osoby i bez oporu cofnąć się między dyszelki. Podciąganie pojazdu jednokonnego w kierunku ogiera jest niedopuszczalne. Ocenie pracy w zaprzęgu poddawane są tylko te ogiery, których eksterier został pozytywnie oceniony przez Komisję.

Zarówno podczas prezentacji w ręku jak i kwalifikacji w zaprzęgu dopuszczone jest wędzidło grube, dwuczęściowe. Ogier bez oporów musi podawać wszystkie nogi.
Sprawdzenia stopnia przygotowania ogiera dokonuje Kierownik Zakładu w obecności członka Komisji.
Ogier, który nie spełnia któregoś z w/w wymogów, nie będzie przyjęty do Zakładu Treningowego.

Program próby

Próba trwa dwa dni. W czasie treningu i próby obowiązuje uprząż szorowa, jednolita dla wszystkich ogierów uczestniczących w treningu i próbie. Pożądane jest mierzenie czasu przy użyciu fotokomórki.

DZIEŃ PIERWSZY:

 1. Próba na czworoboku wg załączonego programu
  Próba na czworoboku przeprowadzona jest w pojeździe lekkim, 2-osiowym, o dwóch dyszlach. Pojazd maratonowy jednokonny ze sprawnym hamulcem.

  Lp. Program Ocenione elementy
  1. A – wjazd kłusem roboczym
  X – zatrzymanie, ukłon
  utrzymanie linii prostej
  nieruchomość
  2. XGCM – kłus roboczy utrzymanie rytmu i impulsu
  3. MXK – wydłużyć wykrok
  KAF – kłus roboczy
  poszerzenie wykroku,
  utrzymanie impulsu. Przejścia
  4. FXH – wydłużyć wykrok
  HCM – kłus roboczy
  poszerzenie wykroku,
  utrzymanie impulsu. Przejścia
  5. MXK – stęp pośredni regularność i długość wykroku
  6. KAF – kłus roboczy utrzymanie rytmu. Postawa
  7. FXH – stęp pośredni regularność i długość wykroku
  8. HCMBRAD – kłus roboczy utrzymanie rytmu. Postawa
  9. D – koło w prawo o średnicy 20 m
  D – koło w lewo o średnicy 20 m
  regularność, dokładność figury. Zgięcie na kołach
  10. DX – kłus roboczy
  X – zatrzymanie, ukłon
  utrzymanie linii prostej,
  nieruchomość
  Opuścić czworobok stępem pośrednim

   

  Oceny ogólne
  1. Chody stęp Obszerność, regularność, swoboda i takt 10
  2. Chody kłus Obszerność, regularność, swoboda i takt 10
  3. Impuls Chęć do ruchu naprzód, zaangażowanie zadu 10
  4. Posłuszeństwo Reakcja na pomoce, współpraca z powożącym 10
  5. Przydatność do
  pracy w zaprzęgu
  Chęć do współpracy 10
  Maksymalna liczba punktów 50

  Skala ocen:

  • 10 pkt. – wybitny
  • 9 pkt. – bardzo dobry
  • 8 pkt. – dobry
  • 7 pkt. – dosyć dobry
  • 6 pkt. – zadawalający
  • 5 pkt. – dostateczny
  • 4 pkt. – niedostateczna
  • 3 pkt. – prawie zły
  • 2 pkt. – zły
  • 1 pkt. – bardzo zły

  Punkty bonifikacyjne przyznaje się według poniższej tabeli:

  Punkty czworobokowe Punkty bonifikacyjne
  48,5 – 50,0 10,0 pkt.
  46,5 – 48,0 9,5 pkt.
  44,5 – 46,0 9,0 pkt.
  42,5 – 44,0 8,5 pkt.
  40,5 – 42,0 8,0 pkt.
  38,5 – 40,0 7,5 pkt.
  36,5 – 38,0 7,0 pkt.
  34,5 – 36,0 6,5 pkt.
  32,5 – 34,0 6,0 pkt.
  30,5 – 32,0 5,5 pkt.
  28,5 – 30,0 5,0 pkt.
  26,5 – 28,0 4,5 pkt.
  24,5 – 26,0 4,0 pkt.
  22,5 – 24,0 3,5 pkt.
  20,5 – 22,0 3,0 pkt.
  18,5 – 20,0 2,5 pkt.
  16,5 – 18,0 2,0 pkt.
  14,5 – 16,0 1,5 pkt.
  14 i mniej dyskwalifikacja
 2. Próba szybkości w kłusie na dystansie 1 km
  Teren płaski, podłoże naturalne (piaszczyste, żwirowe, trawiaste). Pojazd jak w próbie na czworoboku.

  • Ogiery sp, wlkp, importowane:
   Najlepszy wynik, za który przyznaje się maksymalną liczbę punktów bonifikacyjnych (10 pkt.) ustala się na 2 min 49 sek. Przejazd w czasie krótszym niż 2 min 49 sek nie jest nagradzany dodatkowymi punktami bonifikacyjnymi. Przekroczenie czasu 3 min 40 sek skutkuje dyskwalifikacją. Każde przejście przez ogiera z kłusa do galopu na 5 foulee jest karane dodaniem do uzyskanego czasu 5 sekund. Po 5. przejściu do galopu na 5 foulee następuje dyskwalifikacja.

   Norma czasu Norma czasu dla złych warunków pogodowych
   Czas od Czas do Pkt. Czas od Czas do Pkt.
   i mniej 00:02:49 10,0 i mniej 0:03:06 10,0
   00:02:50 00:02:52 9,5 0:03:07 0:03:09 9,5
   00:02:53 00:02:55 9,0 0:03:10 0:03:12 9,0
   00:02:56 00:02:58 8,5 0:03:13 0:03:15 8,5
   00:02:59 00:03:01 8,0 0:03:16 0:03:18 8,0
   00:03:02 00:03:04 7,5 0:03:19 0:03:21 7,5
   00:03:05 00:03:07 7,0 0:03:22 0:03:24 7,0
   00:03:08 00:03:10 6,5 0:03:25 0:03:27 6,5
   00:03:11 00:03:13 6,0 0:03:28 0:03:30 6,0
   00:03:14 00:03:16 5,5 0:03:31 0:03:33 5,5
   00:03:17 00:03:19 5,0 0:03:34 0:03:36 5,0
   00:03:20 00:03:22 4,5 0:03:37 0:03:39 4,5
   00:03:23 00:03:25 4,0 0:03:40 0:03:42 4,0
   00:03:26 00:03:28 3,5 0:03:43 0:03:45 3,5
   00:03:29 00:03:31 3,0 0:03:46 0:03:48 3,0
   00:03:32 00:03:34 2,5 0:03:49 0:03:51 2,5
   00:03:35 00:03:37 2,0 0:03:52 0:03:54 2,0
   00:03:38 00:03:40 1,5 0:03:55 0:03:57 1,5
   00:03:41 i więcej dyskwa-
   lifikacja
   0:03:58 i więcej dyskwa-
   lifikacja
  • Ogiery małopolskie:
   Najlepszy wynik, za który przyznaje się maksymalną liczbę punktów bonifikacyjnych (10 pkt.) ustala się na 2 min 59 sek. Przejazd w czasie krótszym niż 2 min 59 sek. nie jest nagradzany dodatkowymi punktami bonifikacyjnymi. Przekroczenie czasu 3 min 50 sek. skutkuje dyskwalifikacją. Każde przejście przez ogiera z kłusa do galopu na 5 foulee jest karane dodaniem do uzyskanego czasu 5 sekund. Po 5. przejściu do galopu na 5 foulee następuje dyskwalifikacja.

   Norma czasu Norma czasu dla złych warunków pogodowych
   Czas od Czas do Pkt. Czas od Czas do Pkt.
   i mniej 0:02:59 10,0 i mniej 0:03:17 10,0
   0:03:00 0:03:02 9,5 0:03:18 0:03:20 9,5
   0:03:03 0:03:05 9,0 0:03:21 0:03:23 9,0
   0:03:06 0:03:08 8,5 0:03:24 0:03:26 8,5
   0:03:09 0:03:11 8,0 0:03:27 0:03:29 8,0
   0:03:12 0:03:14 7,5 0:03:30 0:03:32 7,5
   0:03:15 0:03:17 7,0 0:03:33 0:03:35 7,0
   0:03:18 0:03:20 6,5 0:03:36 0:03:38 6,5
   0:03:21 0:03:23 6,0 0:03:39 0:03:41 6,0
   0:03:24 0:03:26 5,5 0:03:42 0:03:44 5,5
   0:03:27 0:03:29 5,0 0:03:45 0:03:47 5,0
   0:03:30 0:03:32 4,5 0:03:48 0:03:50 4,5
   0:03:33 0:03:35 4,0 0:03:51 0:03:53 4,0
   0:03:36 0:03:38 3,5 0:03:54 0:03:56 3,5
   0:03:39 0:03:41 3,0 0:03:57 0:03:59 3,0
   0:03:42 0:03:44 2,5 0:04:00 0:04:02 2,5
   0:03:45 0:03:47 2,0 0:04:03 0:04:05 2,0
   0:03:48 0:03:50 1,5 0:04:06 0:04:08 1,5
   0:03:51 i więcej dyskwa-
   lifikacja
   0:04:09 i więcej dyskwa-
   lifikacja

DZIEŃ DRUGI:

 1. Próba wytrzymałości
  Chody przemienne stęp i kłus. Dystans 2 km. Teren płaski, podłoże naturalne (piaszczyste, żwirowe, trawiaste). Próba odbywa się w pojeździe z dwoma dyszelkami o długości zgodnej z regułami powożenia. Pojazdy muszą spełniać podstawowe warunki bezpieczeństwa. Obciążenie równe 100 % masy ciała ogiera (masa pojazdu + powożącego + ładunek).

  • Wszystkie ogiery (sp, wlkp, importowane i m):
   Najlepszy wynik, za który przyznaje się maksymalną liczbę punktów bonifikacyjnych (10 pkt.) ustala się na 6 min 09 sek. Przejazd w czasie krótszym niż 6 min. 09 sek. nie jest nagradzany dodatkowymi punktami bonifikacyjnymi. Przekroczenie czasu 7 min. 51 sek. skutkuje dyskwalifikacją. Każde przejście przez ogiera z kłusa do galopu na 5 foulee jest karane dodaniem do uzyskanego czasu 5 sekund. Po 5. przejściu do galopu na 5 foulee następuje dyskwalifikacja.

   Norma czasu Norma czasu dla złych warunków pogodowych
   Czas od Czas do Pkt. Czas od Czas do Pkt.
   i mniej 0:06:09 10,0 i mniej 0:06:46 10,0
   0:06:10 0:06:15 9,5 0:06:47 0:06:52 9,5
   0:06:16 0:06:21 9,0 0:06:53 0:06:58 9,0
   0:06:22 0:06:27 8,5 0:06:59 0:07:04 8,5
   0:06:28 0:06:33 8,0 0:07:05 0:07:10 8,0
   0:06:34 0:06:39 7,5 0:07:11 0:07:16 7,5
   0:06:40 0:06:45 7,0 0:07:17 0:07:22 7,0
   0:06:46 0:06:51 6,5 0:07:23 0:07:28 6,5
   0:06:52 0:06:57 6,0 0:07:29 0:07:34 6,0
   0:06:58 0:07:03 5,5 0:07:35 0:07:40 5,5
   0:07:04 0:07:09 5,0 0:07:41 0:07:46 5,0
   0:07:10 0:07:15 4,5 0:07:47 0:07:52 4,5
   0:07:16 0:07:21 4,0 0:07:53 0:07:58 4,0
   0:07:22 0:07:27 3,5 0:07:59 0:08:04 3,5
   0:07:28 0:07:33 3,0 0:08:05 0:08:10 3,0
   0:07:34 0:07:39 2,5 0:08:11 0:08:16 2,5
   0:07:40 0:07:45 2,0 0:08:17 0:08:22 2,0
   0:07:46 0:07:51 1,5 0:08:23 0:08:28 1,5
   0:07:52 i więcej dyskwa-
   lifikacja
   0:08:29 i więcej dyskwa-
   lifikacja
 2. Próba szybkości w stępie
  Warunki dotyczące pojazdu, uprzęży, obciążenia i podłoża, jak w próbie wytrzymałości. Dystans 500 m.

  • Ogiery sp, wlkp, importowane:
   Norma czasu 3 min 26 sek. Przejazd w czasie krótszym niż 3 min. 26 sek. nie jest nagradzany dodatkowymi punktami bonifikacyjnymi. Przekroczenie czasu 4 min. 34 sek. skutkuje dyskwalifikacją. Każde przejście przez ogiera ze stępa do kłusa na 5 kroków jest karane dodaniem do uzyskanego czasu 5 sekund. Po 5. przejściu do kłusa na 5 kroków następuje dyskwalifikacja.

   Norma czasu Norma czasu dla złych warunków pogodowych
   Czas od Czas do Pkt. Czas od Czas do Pkt.
   i mniej 00:03:26 10,0 i mniej 0:03:49 10,0
   00:03:27 00:03:30 9,5 0:04:53 0:04:56 9,5
   00:03:31 00:03:34 9,0 0:04:52 0:04:55 9,0
   00:03:35 00:03:38 8,5 0:04:17 0:04:20 8,5
   00:03:39 00:03:42 8,0 0:04:21 0:04:24 8,0
   00:03:43 00:03:46 7,5 0:04:25 0:04:28 7,5
   00:03:47 00:03:50 7,0 0:04:29 0:04:32 7,0
   00:03:51 00:03:54 6,5 0:04:33 0:04:36 6,5
   00:03:55 00:03:58 6,0 0:04:37 0:04:40 6,0
   00:04:59 00:04:02 5,5 0:04:41 0:04:44 5,5
   00:04:03 00:04:06 5,0 0:04:45 0:04:48 5,0
   00:04:07 00:04:10 4,5 0:04:49 0:04:52 4,5
   00:04:11 00:04:14 4,0 0:04:53 0:04:56 4,0
   00:04:15 00:04:18 3,5 0:04:57 0:05:00 3,5
   00:04:19 00:04:22 3,0 0:05:01 0:05:04 3,0
   00:04:23 00:04:26 2,5 0:05:05 0:05:08 2,5
   00:04:27 00:04:30 2,0 0:05:09 0:05:12 2,0
   00:04:31 00:04:34 1,5 0:05:13 0:05:16 1,5
   00:04:35 i więcej dyskwa-
   lifikacja
   0:05:17 i więcej dyskwa-
   lifikacja
  • Ogiery małopolskie:
   Norma czasu 3 min. 45 sek. Przejazd w czasie krótszym niż 3 min. 45 sek. nie jest nagradzany dodatkowymi punktami bonifikacyjnymi. Przekroczenie czasu 4 min. 53 sek. skutkuje dyskwalifikacją. Każde przejście przez ogiera ze stępa do kłusa na 5 kroków jest karane dodaniem do uzyskanego czasu 5 sekund. Po 5. przejściu do kłusa na 5 kroków następuje dyskwalifikacja.

   Norma czasu Norma czasu dla złych warunków pogodowych
   Czas od Czas do Pkt. Czas od Czas do Pkt.
   i mniej 0:03:45 10,0 i mniej 0:04:08 10,0
   0:03:46 0:03:49 9,5 0:04:09 0:04:12 9,5
   0:03:50 0:03:53 9,0 0:04:13 0:04:16 9,0
   0:03:54 0:03:57 8,5 0:04:17 0:04:20 8,5
   0:03:58 0:04:01 8,0 0:04:21 0:04:24 8,0
   0:04:02 0:04:05 7,5 0:04:25 0:04:28 7,5
   0:04:06 0:04:09 7,0 0:04:29 0:04:32 7,0
   0:04:10 0:04:13 6,5 0:04:33 0:04:36 6,5
   0:04:14 0:04:17 6,0 0:04:37 0:04:40 6,0
   0:04:18 0:04:21 5,5 0:04:41 0:04:44 5,5
   0:04:22 0:04:25 5,0 0:04:45 0:04:48 5,0
   0:04:26 0:04:29 4,5 0:04:49 0:04:52 4,5
   0:04:30 0:04:33 4,0 0:04:53 0:04:56 4,0
   0:04:34 0:04:37 3,5 0:04:57 0:05:00 3,5
   0:04:38 0:04:41 3,0 0:05:01 0:05:04 3,0
   0:04:42 0:04:45 2,5 0:05:05 0:05:08 2,5
   0:04:46 0:04:49 2,0 0:05:09 0:05:12 2,0
   0:04:50 0:04:53 1,5 0:05:13 0:05:16 1,5
   0:04:54 i więcej dyskwa-
   lifikacja
   0:05:17 i więcej dyskwa-
   lifikacja

Uwagi:

 • W przypadku złych warunków podczas przeprowadzania próby dzielności (pogoda, podłoże) Komisja Oceny ma prawo złagodzić normy czasowe poszczególnych elementów próby (maksymalnie o 10%).
 • W przypadku objawów złego samopoczucia ogiera podczas próby (np. kolka moczowa, kulawizna) Komisja Oceny ma prawo wycofać ogiera z próby.
 • W przypadku, gdy wyniki osiągane przez jednego z ogierów w poszczególnych elementach próby znacznie odbiegają od rezultatów pozostałych ogierów w stawce, Komisja Oceny ma prawo wycofać ogiera z próby.
 • Dyskwalifikacja w jednym z elementów próby (1 punkt bonifikacyjny za którykolwiek z elementów próby) oznacza automatyczną dyskwalifikację w wynikach końcowych próby dzielności – ogier nie kończy próby.

Na wynik próby składają się oceny wystawione przez Kierownika Zakładu Treningowego na podstawie obserwacji w trakcie treningu, ocen komisji wystawionych podczas dwóch dni próby i ocen obcego powożącego dokonującego oceny na 8-14 dni przed próbą. Oceny obcego powożącego wystawiane są na podstawie próby na czworoboku i oceny tych samych elementów, które następnie ocenia Komisja. Oceny obcego powożącego są przeliczane tak samo jak oceny Komisji. Oceny te są przekazywane prowadzącemu księgę i nie są ujawniane do czasu zakończenia próby.
Kierownik Zakładu Treningowego zobowiązany jest do przedstawienia wyników oceny w przeddzień próby. Oceniając charakter i temperament Kierownik Zakładu Treningowego bierze pod uwagę to, że:

 • Charakter jest to zespół cech psychicznych, właściwych danemu koniowi, które przejawiają się w jego świadomym działaniu. Wyrazem charakteru konia jest również jego stosunek do innych koni oraz ludzi. W populacji można wyróżnić między innymi: konie łagodne lub gwałtowne, łatwe lub trudne w obsłudze, odważne lub tchórzliwe, przyjazne lub złośliwe. Poważnymi wadami charakteru z punktu widzenia użytkowości są trudności w obsłudze, agresja w stosunku do ludzi i innych koni, brak ambicji i woli walki u koni sportowych.
 • Temperament jest to usposobienie konia wyrażające się w jego reakcjach psychonerwowych na wydarzenia świata zewnętrznego. Reakcje te mogą mieć różne natężenie, szybkość i różny czas trwania. Dlatego też można rozróżnić kilka typów temperamentu, biorąc pod uwagę łatwość reakcji pobudzania i hamowania na czynniki zewnętrzne. Z punktu widzenia częstych kontaktów z człowiekiem najlepiej, aby koń charakteryzował się zrównoważonym temperamentem.

Podsumowanie próby dzielności ogierów sp, wlkp, importowanych i m

Lp. Cecha Ocena kierownika ZT Ocena obcego powożącego Ocena komisji Waga cechy Maksymalna liczba punktów w ocenie końcowej
1. Charakter i zachowanie 10 1 10
2. Przydatność do użytkowania zaprzęgowego 10 0,5 5
3. Stęp w zaprzęgu 10 0,5 5
4. Kłus w zaprzęgu 10 0,5 5
5. Ocena obcego powożącego 10 1,5 15
6. Ujeżdżenie 10 1,5 15
7. Próba szybkości w kłusie 10 1,5 15
8. Próba wytrzymałości 10 1,5 15
9. Próba szybkości w stępie 10 1,5 15
Ogółem 40 10 40 100

Wszystkie cechy są oceniane w skali 10-punktowej. Wynik końcowy stanowi suma punktów bonifikacyjnych uzyskanych w poszczególnych elementach próby, przemnożonych przez wagi tych cech.
W wynikach próby dzielności po 60-dniowym treningu zaprzęgowym nie będą stosowane oceny słowne (używane w metodzie indeksowej: wybitny, bardzo dobry itd.), a będzie podawany wynik punktowy ogiera, zajęte miejsce, liczba uczestniczących w próbie ogierów oraz średnia stawki i odchylenie standardowe (SD).

SD (odchylenie standardowe) w pierwszych latach ZT zaprzęgowego będzie liczone wspólnie dla stawki ogierów śląskich i szlachetnych. Natomiast wyniki próby dzielności sklasyfikowane zostaną osobno dla ogierów śląskich, osobno dla ogierów małopolskich i osobno dla grupy ogierów sp, wlkp i importowanych.

 • Ogier sp i wlkp, kończący ZT zaprzęgowy uzyskuje wpis do księgi, gdy uzyska wynik równy co najmniej średniej stawki.
 • Ogier m, kończący ZT zaprzęgowy uzyskuje wpis do księgi, gdy uzyska wynik równy co najmniej średniej stawki – (minus) 1 SD. Aby ogier m mógł być użyty w rozrodzie w rasach sp i wlkp musi uzyskać wynik równy co najmniej średniej stawki.
 • Ogier importowany uzyskuje wpis do księgi, gdy uzyska wynik równy co najmniej średniej stawki + (plus) 1 SD.
 • Ogier maści kolorowej uzyskuje wpis do księgi, gdy uzyska wynik równy co najmniej średniej stawki – (minus) 1 SD.

2. Stacjonarna próba dzielności ogierów ras sp, wlkp, m i importowanych po 100-dniowym treningu wierzchowym

 • Wynik próby dzielności po 100 dniach treningu wierzchowego będzie podawany metodą punktową, a nie jak dotychczas metodą indeksową. Elementy oceniane oraz wagi cech pozostają bez zmian w stosunku do metody indeksowej.
 • W wynikach próby dzielności ogierów po 100-dniowym treningu wierzchowym nie będą stosowane oceny słowne (używane w metodzie indeksowej: wybitny, bardzo dobry itd.), a będzie podawany wynik punktowy ogiera, zajęte miejsce, liczba uczestniczących w próbie ogierów oraz średnia stawki i odchylenie standardowe (SD).
 • Ogiery sp, wlkp i m kończące ZT wierzchowy mogą uzyskać wpis do księgi stadnej po otrzymaniu wyniku równego co najmniej średniej stawki.
 • Ogiery importowane kończące ZT wierzchowy mogą uzyskać wpis do księgi stadnej po otrzymaniu wyniku równego co najmniej średniej stawki + (plus) 1 SD.
 • Ogier, który został wycofany z pierwszego treningu z powodu kontuzji i/lub choroby, może przystąpić do powtórnego treningu na takich samych warunkach (wiek i koszty), jak inne ogiery powtarzające trening. W tym przypadku wynik końcowy nie jest obniżany o 10%.

3. Stacjonarne i polowe próby dzielności klaczy ras sp, wlkp, m i importowanych

 • Klacze sp, wlkp i importowane poddawane stacjonarnym i polowym próbom dzielności mają być w dniu próby mierzone i bonitowane w celu wpisu do księgi (ten przepis ma obowiązywać od 2014 r.).
 • W polowych próbach dzielności klaczy, zaproponowana wcześniej ocena mierna, wejdzie w zakres oceny niedostatecznej (ten przepis ma obowiązywać od 2014 r.).

II. Uznawanie i kategoryzacja ogierów na podstawie wyników alternatywnych prób dzielności

1. Uznawanie ogierów ras sp, wlkp, trk i importowanych na podstawie wyników uzyskanych w MPMK w WKKW

W przypadku, gdy w konkursach dla danej kategorii wiekowej (4, 5 lub 6 lat) uczestniczyło do 10 koni polskiej hodowli, do wpisu do księgi pretendują konie zajmujące w wynikach końcowych miejsca 1-2, które uczestniczyły we wszystkich trzech próbach i zostały sklasyfikowane w wynikach końcowych. W przypadku koni 4-letnich uwzględnia się wyniki po odjęciu punktów za ocenę na płycie.
Ogier hodowli zagranicznej, który ma być uznany na podstawie wyników MPMK w WKKW nie może być gorszy niż koń polskiej hodowli zajmujący 1. miejsce. W przypadku koni 4-letnich uwzględnia się wyniki po odjęciu punktów za ocenę na płycie.

W przypadku, gdy w konkursach dla danej kategorii wiekowej (4, 5 lub 6 lat) uczestniczyło powyżej 10 koni polskiej hodowli, do wpisu do księgi pretendują konie z miejsc 1-4, które uczestniczyły we wszystkich trzech próbach i zostały sklasyfikowane w wynikach końcowych. W przypadku koni 4-letnich uwzględnia się wyniki po odjęciu punktów za ocenę na płycie.
Ogier hodowli zagranicznej, który ma być uznany na podstawie wyników w MPMK w WKKW nie może być gorszy niż koń polskiej hodowli zajmujący 2. miejsce. W przypadku koni 4-letnich uwzględnia się wyniki po odjęciu punktów za ocenę na płycie.

Uznawanie ogierów rasy małopolskiej na podstawie wyników w MPMK w WKKW pozostaje bez zmian.

2. Uznawanie ogierów ras m, sp, wlkp, trk i importowanych na podstawie wyników uzyskanych w MPMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi

W przypadku, gdy w konkursach dla danej kategorii wiekowej (4, 5 lub 6 lat) uczestniczyło we wszystkich trzech próbach i zostało sklasyfikowanych w wynikach końcowych do 5 koni polskiej hodowli, o wpis do księgi może się ubiegać się tylko zwycięzca (1m.), pod warunkiem, że uzyskał wynik końcowy co najmniej 22,5 punktu.
Ogier hodowli zagranicznej, który ma być uznany na podstawie MPMK w powożeniu nie może być gorszy od zwycięzcy polskiej hodowli, a jego wynik końcowy musi wynosić minimum 23 punkty.

W przypadku, gdy w konkursach dla danej kategorii wiekowej (4, 5 lub 6 lat) uczestniczyło we wszystkich trzech próbach i zostało sklasyfikowanych w wynikach końcowych od 6 do 10 koni polskiej hodowli, o wpis do księgi mogą się ubiegać ogiery zajmujące 1. i 2. miejsce, pod warunkiem, że uzyskały wynik końcowy co najmniej 22,5 punktu.
Ogier hodowli zagranicznej, który ma być uznany na podstawie MPMK w powożeniu, nie może być gorszy od konia polskiej hodowli, który zajął 2. miejsce, a jego wynik końcowy musi wynosić minimum 23 punkty.

W przypadku, gdy w konkursach dla danej kategorii wiekowej (4, 5 lub 6 lat) uczestniczyło we wszystkich trzech próbach i zostało sklasyfikowanych w wynikach końcowych powyżej 10 koni polskiej hodowli, o wpis do księgi mogą ubiegać się ogiery, które otrzymały wynik co najmniej 22,5 pkt (bez względu na zajęte miejsce).
Ogier hodowli zagranicznej, który ma być uznany na podstawie MPMK w powożeniu musi otrzymać wynik minimum 23 pkt.

3. Uznawanie ogierów rasy małopolskiej na podstawie wyników uzyskanych w sportowych rajdach konnych (rajdach długodystansowych)

 • Ogiery 6-letnie, aby uzyskać wpis do księgi muszą ukończyć MPMK w tempie powyżej 15 km/h, na 1 i 2 bramkę weterynaryjną wchodzić w czasie poniżej 5 min. i na wszystkich bramkach otrzymać za ruch ocenę „A”;
 • Ogiery 7-letnie i starsze, aby uzyskać wpis do księgi muszą dwukrotnie ukończyć konkurs 1* (min. 80 km) w tempie powyżej 15 km/h na zawodach krajowych lub międzynarodowych, w ciągu 2 sezonów startowych.

4. Kategoryzacja ogierów i klaczy ras m, sp, wlkp, trk i importowanych

 1. Aby ogier ras m, sp, wlkp, trk i importowanych mógł uzyskać kategorię B na podstawie wyników MPMK, musi spełnić takie same wymagania, jak w przypadku wpisu do księgi stadnej.
 2. Wprowadzony zostaje dodatkowy prefiks dla klaczy ras sp, wlkp, i importowanych, które ukończą polową lub stacjonarną próbę dzielności ze średnim wynikiem 7,5 pkt za cechy: stęp, kłus, galop i skoki luzem oraz zostaną zbonitowane na minimum 78 pkt. Prefiks oraz wynik próby dzielności ma być wpisywany w paszporcie klaczy. Właściciele klaczy, które w przeszłości ukończyły próby dzielności, mają prawo ubiegać się o wpis wyników do paszportu, po okazaniu oficjalnej dokumentacji. Przy kategoryzacji klaczy obowiązują następujące prefiksy: 1. Premia związkowa, 2. Sport, 3. Potomstwo, 4. Elita.

III. Pozostałe zmiany w programie hodowlanym ras: sp i wlkp

 1. Każda klacz hodowli zagranicznej, której potomstwo pretenduje do wpisu do ksiąg stadnych sp i wlkp, musi w swoim rodzimym związku posiadać wpis do księgi głównej.
 2. Zmiana w zapisie do programu sp: celem programu hodowli polskiego konia szlachetnego półkrwi jest wyhodowanie konia skokowego lub ujeżdżeniowego.
 3. Spośród koni wpisanych do księgi stadnej KWPN, do ksiąg sp i wlkp dopuszczone zostaną tylko konie z prefiksem „RP”, który oznacza konie wierzchowe.

Uzasadnienie

Liczba ogierów kwalifikowanych każdego roku do wierzchowych zakładów treningowych spadła do poziomu kilkunastu sztuk (w 2011 r. – 14szt., w 2012 r. – 15 szt.), który nie pozwala na dalsze stosowanie metody indeksowej. Z tego powodu opracowana została punktowa metoda oceny, uwzględniająca wagi cech i odchylenie standardowe, czyli parametry wykorzystywane dotychczas w liczeniu indeksu wartości użytkowej. Jest to jedyne rozwiązanie umożliwiające kontynuację oceny ogierów w ZT w tak nielicznych stawkach. W nowym systemie ocen zrezygnowano z podawania ocen słownych, które w przypadku testu ogierów nie mają większego znaczenia (najważniejszy jest wynik punktowy w odniesieniu do średniej stawki).

W zaprzęgowym zakładzie treningowym liczba ogierów jest jeszcze mniejsza (2011 r. – 6 szt., 2012 r. – 3 szt.). Niezależnie od liczby koni, organizacja ZT wymaga zatrudnienia sędziów, jeźdźców/powożących, trenerów i innych osób niezbędnych to przeprowadzenia treningu i próby, co generuje wysokie koszty. Po dokładnej analizie wymagań stawianych ogierom poszczególnych ras, dostosowano program zaprzęgowej próby dzielności ogierów sp, wlkp, m i importowanych do zaprzęgowej próby ogierów śląskich i zaproponowano zorganizowanie ich w jednym Zakładzie Treningowym. Ogiery rasy śląskiej nadal będą oceniane i klasyfikowane odrębnie, natomiast średnia i odchylenie standardowe zostaną wyliczone ze stawki ogierów wszystkich ras.

Zmiany związane z uznawaniem ogierów na podstawie wyników w MPMK wynikają z potrzeby zaostrzenia tego etapu selekcji, ponieważ duża liczba ogierów przeciętnej jakości stara się w ten sposób o wpis do ksiąg stadnych, a zależy nam na dopuszczaniu do rozrodu tylko najlepszego materiału hodowlanego. Jednocześnie zrównanie wymagań dla uzyskania przez ogiery kategorii B z wymogami dla wpisu do ksiąg ułatwi uznanym ogierom dalszą karierę hodowlaną.

Pozostałe zmiany wynikają z obserwacji poczynionych przez Komisje Ksiąg Stadnych, analiz dotychczas przeprowadzonych prób dzielności klaczy i ogierów oraz wniosków zgłaszanych przez hodowców i właścicieli koni.

Dodaj do zakładek Link. 1 744 odsłon