• Terminarz przeglądów wiosennych 2023
  ,,Majówka w Regietowie” – propozycje
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  II Miedzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia CIAT Niepołomice
  Katalog Ogierów MZHK już w sprzedaży!
  Ustawa o identyfikacji – FAQ i informacje
  UWAGA! Od 6 stycznia 2023 r. WYMAGANY numer EWIDENCJI PRODUCENTÓW i zgłoszenie SIEDZIBY STADA
  II Kwalifikacje do VI Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej – propozycje
  Szlakiem Konia Huculskiego - propozycje
  Święto Konia Małopolskiego

Zmiana właściciela konia

        Polski Związek Hodowców Koni informuje, że od dnia 01 kwietnia 2013 r. wszystkie zmiany właścicieli koni mogą być dokonywane jedynie w biurach OZHK/WZHK.
Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 02 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z póżn. zm. (Dz. U. z 2008r Nr 204 poz.1281i z 2009r. Nr 116 poz.976) w przypadku zmiany właściciela koniowatego: nowy właściciel jest obowiązany zawiadomić o tej zmianie, w terminie 7 dni, podmiot prowadzący rejestr, przedstawiając:

a.umowę, na podstawie której zostało przeniesione prawo własności, albo pisemne oświadczenie o nabyciu koniowatego, w którym są zawarte dane poprzedniego właściciela tego koniowatego a w szczególności:

 • imię i nazwisko albo nazwa,
 • miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres,
 • numer PESEL lub REGON.

b. paszport koniowatego

Dodaj do zakładek Link. 1 180 odsłon