• Katalog Ogierów 2021
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie zaprasza do zapoznania się z "Katalogiem ogierów" na sezon 2021 W miarę możliwości katalog jest aktualizowany. Plik z bieżącymi zmianami znajdziecie Państwo w załączniku.
  PUNKT ROZPŁODOWY W "KLIKOWEJ"
  Małopolski Związek Hodowców Koni zaprasza do zapoznania się z ofertą stanówki ogierami na Punkcie Rozpłodowym w Klikowej.
  VIII Małopolskie Mistrzostwa w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi – propozycje
  Majówka w Regietowie - propozycje
  Wniosek do dopłat ONW i dla gospodarstw ekologicznych

Ocena ogierów po alternatywnych próbach dzielności.

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie podaje informacje o dodatkowym terminie oceny ogierów po alternatywnych próbach dzielności.

Ogiery,które spełniły wymagania alternatywnych prób dzielnościmogą stanąć przed Komisją Oceny Ogierów dnia 3.12. (poniedziałek) na terenie SO Bogusławice.Ocena ta odbędzie się po próbie dzielności klaczy około godziny 14.00.

Ogiery należy zgłaszać do biura PZHK drogą elektroniczną: cuber@pzhk.pl lub faxem: 22 628-68-79 do dnia 30. 11.(piątek).

Koszt oceny ogiera wynosi 100 złotych. Kwotę powyższą należy wpłacać na konto PZHK: 

68 12406175 1111 0000 4571 0410

Ogiery niezgłoszone lub bez potwierdzenia wpłaty nie będąprzedstawione Komisji.

Dodaj do zakładek Link. 644 odsłon