• Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej - Regietów 12.10.2021
  Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej - Klikowa 22.10.2021
  Zakup koni wierzchowych przez Szwadron Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej
  Terminarz przeglądów jesiennych
  Katalog Ogierów 2021
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie zaprasza do zapoznania się z "Katalogiem ogierów" na sezon 2021 W miarę możliwości katalog jest aktualizowany. Plik z bieżącymi zmianami znajdziecie Państwo w załączniku.
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w imieniu Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, która jest Organizacją Pożytku Publicznego zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie działań Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni” w postaci przekazania 1 % podatku na rzecz Fundacji. KRS: 0000507357 PKO BP: 38 1020 4984 0000 4902 0100 6568 Serdecznie dziękujemy.

Ocena ogierów po alternatywnych próbach dzielności.

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie podaje informacje o dodatkowym terminie oceny ogierów po alternatywnych próbach dzielności.

Ogiery,które spełniły wymagania alternatywnych prób dzielnościmogą stanąć przed Komisją Oceny Ogierów dnia 3.12. (poniedziałek) na terenie SO Bogusławice.Ocena ta odbędzie się po próbie dzielności klaczy około godziny 14.00.

Ogiery należy zgłaszać do biura PZHK drogą elektroniczną: cuber@pzhk.pl lub faxem: 22 628-68-79 do dnia 30. 11.(piątek).

Koszt oceny ogiera wynosi 100 złotych. Kwotę powyższą należy wpłacać na konto PZHK: 

68 12406175 1111 0000 4571 0410

Ogiery niezgłoszone lub bez potwierdzenia wpłaty nie będąprzedstawione Komisji.

Dodaj do zakładek Link. 646 odsłon